Bygghjälmar1270x340

Dags att byta till nya ID06-kort

2018-12-05

För att fortsatt kunna garantera en sund konkurrens i bygg- och installationsbranschen har säkerhetsnivån på ID06-korten höjts, så att identiteten hos arbetsgivare och medarbetare säkerställs. Ni behöver därför teckna nya ID06-avtal och införa de nya säkrare korten. Detta måste vara klart senast den 20 juni 2019 då de gamla korten slutar att fungera.

För att få tillgång till de nya korten behöver ni teckna ett nytt ID06-avtal och beställa nya kort till alla medarbetare på företaget. Gör så här:

- Teckna nytt avtal hos din kortleverantör. Eftersom avtalen ska signeras med BankID av både administratör och firmatecknare är det en viss procedur att teckna avtalet. Vänta därför inte, utan starta arbetet med utbyte av kort nu.

- Beställning av nya kort har kunnat göras sedan oktober 2018. Vid beställningen behövs aktuella personaluppgifter samt fotografier. Vilka uppgifter som exakt behövs, samt kvalitetskrav på fotografi ges av kortleverantören. De nya korten aktiveras av den anställde med hjälp av BankID. En procedur som kan ta viss tid, så vänta inte med att beställa kort. De gamla korten slutar fungera den 20 juni 2019.

- Jämför aktuell personallista med de kort som finns registrerade hos kortleverantören. Spärra de kort som avser tidigare anställda som inte längre finns på företaget. På så vis förhindrar ni missbruk av korten i annan anställning fram till dess de blir ogiltiga den 20 juni 2019.