Covid19_1200x340

COVID-19 och läcksökning – rekommendation till våra medlemmar

2020-03-19

Vi har tidigare kunnat meddela att serviceföretag i flera fall haft problem att kunna genomföra periodiska läckagekontroller. Baserat på information från många av er medlemmar i SKVP kan vi bara konstatera att detta är ett mycket snabbt ökande bekymmer.

Kontakter i frågan har tagits med Naturvårdsverket som meddelat att de har för avsikt att utkomma med riktlinjer hur man kan och bör agera. Både för installatörer/serviceföretag, operatörer/anläggningsägare och tillsynsmyndigheter (kommunens Miljö & Hälsoskyddskontor).

Men, då läget är akut, där många av er hindras från att utföra avtalade arbetsuppgifter, vill förening lämna följande rekommendation. Detta för att inte ni som servicegivare ska drabbas av problem i det fallet tillsynsmyndigheten väljer att påföra miljösanktionsavgift (MSA).

Blir ni hindrade att utföra den periodiska läckagekontrollen enligt avtal:

  • Bekräfta skriftligt till er avtalspart (helst företagets firmatecknare) att ni haft personal redo att utföra arbetet i enlighet med tecknat avtal men blivit hindrade av kundens personal.
  • Dokumentera vem, när och hur som gav er meddelandet att ni inte hade rätt att genomföra arbetet.
  • Informera er avtalspart att de genom sitt agerande övertar allt ansvar för den uppkomna situationen och därigenom bär all risk för eventuella MSA.
  • Följ upp inom maximalt en vecka om läget kvarstår med information att ni inte får tillträde till anläggningen.
  • Dokumentera även denna händelse med vem, när och hur.

Det är aldrig trevligt att behöva möta sin kund på detta ”allvarliga” sätt. Men ingen kan i dagsläget överskåda vad konsekvenserna av de uteblivna läckagekontrollerna kommer bli – framförallt i ekonomiska termer.

Därför uppmanas samtliga av er att följa denna rekommendation samt vara tydliga och noggranna i er kommunikation med era kunder.

Per Jonasson, vd SKVP