Covid19_1200x340

Covid-19 och kyl- och värmepumpbranschen

2020-04-23

Pandemin som covid-19 gett upphov till har nu pågått i ett antal veckor. Konsekvenserna kunde omedelbart ses inom rese-, restaurang- och nöjesbranscherna som nu genomgår en kris ingen idag levande har upplevt tidigare. Och, deras kamp för överlevnad pågår varje dag.

Ur det perspektivet är den vardag kyl- och värmepumpbranschen lever i sannolikt en drömvärld för varje taxichaufför, kaféägare eller musiker. För även om omsättningen påverkats negativt för de flesta företagen, rullar hjulen fortfarande med rimligt god fart eftersom branschen innan covid-19 slog till led av kraftig överhettning. Icke desto mindre påverkas även vår bransch på ett sätt ingen tidigare har upplevt, nämligen svårigheten att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

För precis som i restaurangnäringen, sker stora delar av arbetet i vår bransch via personliga möten. Det är montören som installerar värmepumpen i villan eller fritidshuset med husägaren runt knuten. Och det är serviceteknikern som justerar kyldisken i butiken mitt under öppettid, eller trimmar in luftkonditioneringen på vårdcentralen med både personal och patienter i lokalerna.

I alla dessa fall har nu läget fundamentalt förändrats mot för bara ett par veckor sedan. Låter kunden oss göra vårt jobb? Får vi resa? Vill vi komma? Och vad händer om vi inte kan, får eller vill? 

Visst, man skulle kunna göra det lätt för sig och säga ”stanna hemma, låt bli att utföra jobbet, det kommer en ny dag då allt är som vanligt igen”. Men, så enkelt är det ju inte heller, för:

  • Vad händer då med villaägaren och hans hus - utan värme och varmvatten?
  • Hur ska butiksägaren kunna hålla sina matvaror fräscha – utan kyl- eller frysdiskar kalla nog?
  • Och hur går det med personal och patienter på vårdcentralen – i för varma lokaler med dålig luft?

Det är alltså en helt ny situation som också vår bransch möter, där det som tidigare var både enkelt och självklart nu helt välts på ända. För att inte riskera störa eller förstöra människor och företags vardag måste därför vår bransch klassas som samhällsviktig verksamhet. I MSB:s Allmänna råd som tagits fram med anledning av pandemin nämns vi dock inte vid namn, men har givetvis samma betydelse som driften av en fjärrvärmeanläggning, upprätthållandet av korrekta temperaturer på intensivvårdsavdelningar eller säkerställandet av säker livsmedelshantering.

För att inga tveksamheter ska råda om den dagen kommer då ytterligare kraftfulla insatser behöver göras kommer vi därför begära förtydligande av det självklara – att kyl- och värmepumpbranschen är en samhällsviktig verksamhet.