Corona1270x340

COVID-19 och certifiering - förtydligande!

2020-04-07

Föreningen har fått frågor kring den vägledning Naturvårdsverket nyligen presenterade och som föreningen kommenterat i nyhetsbrev och medlemsutskick. Frågorna gäller framförallt vart man som företag ska vända sig i det fall personal inte har möjlighet att genomföra certifieringsprov inom avsedd tid.

Generellt är det kommunens Miljö & Hälsoskyddskontor där operatören håller till som är tillsynsmyndighet och utfärdar miljösanktionsavgifter (MSA). Det är alltså dit som operatören/företaget ska vända sig. En kyltekniker som har uppdrag i olika kommuner kan därmed behöva ta flera kontakter. Ett alternativ är att respektive operatör kontaktar kommunen.

Vanligtvis är det alltså kommunerna som är tillsynsmyndighet. För större anläggningar, exempelvis värmepumpar på fjärrvärmeverk, är ibland länsstyrelsen tillsynsmyndighet beroende på om de har annan tillsyn på anläggningen. I dessa fall är det alltså dit man ska vända sig.

Som tidigare meddelats bör ni snarast kontakta, gärna i förväg, tillsynsmyndigheten och upplysa om problemet. Viktigt att ni i samband med detta tydligt anger hur problemet uppstått samt vad ni gjort för att komma tillrätta med bekymret.

Ni bör vid samtliga kontakter med tillsynsmyndigheterna begära skyndsamt handläggande så både ni som serviceföretag och er kund får klarlagt om MSA kommer tas ut. Beroende på tillsynsmyndighetens svar får ni tillsammans med er kund besluta hur ni därefter bäst löser den uppkomna situationen.