chillventa

Chillventa 2014

2014-10-30

Nytt rekord både vad gäller utställare och besökare säger en del om intresset för årets stora kylmässa i Europa, Chillventa. Som väntat låg en hel del fokus på de utmaningar som kommer med den nya f-gasförordningen och kraven på systemlösningar med låg-GWP-köldmedier.

R404A är t ex ett av de köldmedier som kommer att försvinna inom en ganska snar framtid och då behövs det självklart något som kan ersätta det. Koldioxid är ett självklart alternativ i en hel del applikationer, men på mässan kunde man stifta bekantskap med många fler "utmanare".  De stora kemiföretagen presenterade ett par nya alternativ till både R404A och R134a, men även propan syntes i högre utsträckning än tidigare. Låt vara för att det fortfarande är ett relativt begränsat utbud men det känns ändå något starkare än tidigare. Det gick även att hitta ett par ammoniakalternativ, chillers, för de lägre effektområdena vilket visar på utveckling och intresse även där. Ett företag presenterade även en systemlösning där vatten används som köldmedium, vilket faktiskt såg rätt spännande ut. 

Kul att se var även att värmepumparna tog större plats i år. Det känns som att det finns potential för mässan att växa inom det området. Utöver det breda utbudet av luft/luftvärmepumpar fanns bergvärme och luft/vatten med på ett mer påtagligt sätt än tidigare. 

Av rösterna i korridorerna att döma fanns också ett stort antal svenskar på plats för att besöka mässan. Även bland utställarna fanns den svenska flaggan att hitta lite här och var. Samon, ClimaCheck, AIA, Alfa Laval och Temper kan nämnas som exempel.

Mer om mässan och vad man kunde se där kan du läsa om i KYLA+ Värmepumpar, nr8/2014. Missa inte det.