Celcia invigt i Katrineholm

2013-02-08

Nu är kylbranschens nya utbildningsplats Celcia vid IUC i Katrineholm officiellt invigd! Ett åttiotal nyfikna hade slutit upp för att få den första titten på Europas modernaste övningsmiljö för kyla och värme.

Celcia har uppförts med stöd från Kyl & Värmepumpföretagen och Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) har bidragit med kostnaden för montage, installation, drifttagning och injustering. Ett stort antal sponsorer har bidragit med den senaste tekniken i form av utrustning. Totalt har investeringen uppgått till omkring 10 miljoner kronor.

Per Jonasson, tillförordnad vd på IUC, inledde med att berätta om kylutvecklingen på IUC fram till nu och bakgrunden till Celcia-projektet. Därefter var det dags för hjärnorna bakom Celcia, konstruktörerna Patrik Larsson och Nicklas Lundgren från Industri & Laboratoriekyl, att berätta om skapandet av Celcia och vilka möjligheter den allra senaste tekniken kan erbjuda. Patrik och Nicklas projekterade Celcia som sitt examensarbete på utbildningen Installationsingenjör vid IUC Yrkeshögskola i Stockholm.

- "Med Celcia befäster Sverige sin ställning som ett föregångsland när det gäller teknisk kunskap om kyla och värmepumpar" sa Björn Palm, professor vid KTH, som höll invigningstalet. Han såg också framför sig ett utvecklat samarbete mellan IUC/Celcia och KTH. Efter att Björn kapat ett kopparrör och förklarat Celcia som öppnat fick dagens gäster ta en närmare titt på utbildningsplatsen.

Kylbranschen är inne i en intensiv kompetensutvecklingsfas för att klara kommande EU-krav och redan gällande direktiv på energiområdet. Det idag vanligaste köldmediet i frysanläggningar, HFC 404A, har en så hög växthuseffekt att det föreslås bli förbud för påfyllnad redan från 2020. Det kommer att innebära en väldigt snabb övergång till mer miljövänliga köldmedier i kylanläggningar, framför allt det naturliga köldmediet koldioxid (CO2). Den nya utbildningsplatsen Celcia har den allra senaste tekniken. I utbildningslokalerna finns flera aggregat för koldioxid, men även flera aggregat med traditionella köldmedier. Allt är helt datoriserat och aggregaten kan fjärrövervakas och styras för att optimera driftekonomin.

Den nya utbildningsplatsen Celcia kommer att användas till träning av studenterna på IUC:s yrkeshögskoleutbildning Kyl- och värmepumptekniker och till öppna kurser riktade mot installatörer, konsulter och brukare.

På plats fanns flertalet av de sponsorer som bidragit med aggregat, komponenter och annat material. Celcia sponsras av Advansor, AGA, Asarums Industri, AQS Produkter, BS Elcontrol, Climacheck, Dahl, Daikin, Danfoss, Geotec, Grundfos, Fagerberg, Huurre, Industri & Laboratoriekyl, IVT Värmepumpar, Iwmac, Kylma, Kyl & Värmepumpföretagen, Kylbranschens Samarbetsstiftelse, Muovitech, Norpe, Refrico, Samon, Siemens, Swedhandling, Swegon, Svenska Värmepumpföreningen, SWEP, Sörmlands Brunnsborrning, Wieland och Wilo.