Votering_red

Bryt ut och rädda ROT-avdraget – så gör ni i Alliansen nytta

2015-10-15

Att bara se på när rot-avdraget avvecklas är inte försvarbart, sett till reformens många fördelar. Alliansens partier bör agera och se till att bryta ut rot ur budgeten så att den planerade sänkningen inte blir av. Det skriver vd:arna för en rad branschorganisationer i en debattartikel på svd.se.

Enligt regeringens budgetförslag ska ROT-avdraget sänkas från 50 till 30 procent av arbetskostnaden nästa år. Det innebär att arbetskostnaden ökar med ungefär 40 procent för kunden. ROT-sänkningen är ett resultat av en märklig politiskt kohande.

Innan valet var frågan överhuvudtaget inte aktuell. Socialdemokraterna ville behålla ROT-avdraget och Miljöpartiets linje var till och med att utöka det. Ändå ligger nu förslaget om en sänkning.

Den faktor som tillkommit är förhandling med Vänsterpartiet – som hela tiden varit starkt emot ROT-avdraget. Förslaget är en produkt av Vänsterpartiets starka inflytande på svensk ekonomisk politik.

På andra sidan blockgränsen har vi en Allians där alla partier lyfter fram ROT-avdraget som en mycket lyckad reform. I de alternativa budgetförslagen som presenterats från M, KD, C och FP vill de alla behålla ROT-avdraget som det är. Men eftersom dessa ligger i fyra olika budgetförslag ser det ändå mörkt ut för ROT-avdraget, så länge ingen gör något aktivt i frågan. 

Argumenten för att behålla ROT-avdraget är många. Det handlar framförallt om jobben och arbetsmarknaden. En färsk rapport från Företagarna visar att ROT-avdraget har gett 22 000 vita jobb i Sverige. Nya jobb som växt fram i små och medelstora företag. 

Det nya politiska läge som uppstått efter att Decemberöverenskommelsen fallit har ställt frågan i ett helt nytt ljus.

Som M-ledaren Anna Kinberg Batra mycket riktigt påpekade i partiledardebatten i SVT 11 oktober kan saker hända när Finansutskottet behandlar budgeten. Om hon avsåg något särskilt eller bara syftade på formalia var något oklart, men det kan i alla fall tolkas som att Riksdagen inte ska vara dörrmatta åt regeringen.

Om Alliansens partier fortsätter att agera som om DÖ fortfarande gällde framstår deras kritik som tomma ord. Klaga går bra, men att göra någonting på riktigt tycks svårare. Det är ett beteende som inte är förtroendeingivande, allra minst i väljarnas ögon. 

Vad kan då vara lämpligare än att Alliansen gör gemensam sak om ROT-avdraget och låter den frågan avgöras i Riksdagen? En tydlig och allmänt uppskattad reform som nuvarande regering försöker sopa bort. 
Eftersom även SD har samma inställning som Alliansen blir det majoritet i Riksdagen. Så kan ROT-avdraget vara kvar som det är idag.

För att undvika en inrikespolitisk kris kan Alliansen förklara för regeringen att denna fråga lyfts ur budgeten, men i övrigt får den vara intakt. Med tanke på Socialdemokraternas och Miljöpartiets grundinställning i frågan lär de inte gråta blod över detta, även om de självklart måste uttrycka missnöje för syns skull. De enda som blir upprörda på riktigt är Vänsterpartiet.

Det finns många skäl att bryta ut just ROT-frågan från regeringens budget.

Vi står idag i ett läge där svensk arbetsmarknad lider enorm brist på enklare jobb. ROT-sektorns många små och medelstora företag erbjuder jobb där praktiskt kunnande krävs snarare än en lång högskoleutbildning. Våra snickare, målare, glasmästare och installatörer vill kunna ge unga människor chansen att lära sig ett yrke. ROT-avdraget har gjort detta möjligt genom att det skapat utrymme för praktik och handledning.

När antalet flyktingar och invandrare till vårt land är högt är dessa jobb extra viktiga att värna om. De som kommer till vårt land måste få chansen att kunna försörja sig själva – utan det når vi aldrig en fungerande integration.

ROT-avdraget har även blivit en garanti för att uppdragen utförs enligt lagar och regler. Svartjobben är i praktiken borta i alla våra branscher. Med liggande förslag tar regeringen oss tillbaka till den situation där ett kvitto mest var till besvär. Fusk och mygel svärtar inte bara ned företagen, utan drabbar hela samhället. Det borde vara en av politikens självklara uppgifter att motarbeta sådant.

Besparingen som finansdepartementet räknar med bygger på att 1,1 miljoner människor kommer att utnyttja ROT-avdraget nästa år. Denna grupp får samtliga en högre skatt när ROT-avdraget sänks. Med ett bibehållet ROT-avdrag dämpas de totala skattehöjningarna och den strypning av svensk ekonomi som riskerar bli följden undviks. 

Genom att bryta ut ROT-avdraget från budgetförslaget kan Alliansen rädda en av de bästa reformer man genomförde under sitt åttaåriga regeringsinnehav. En reform som har ett brett folkligt stöd och bevisat positiva effekter. 

Att låta regeringens budget vara oförändrad i något slags överdriven servilitet – och därmed låta Vänsterpartiet diktera villkoren - kommer inte att belönas av väljarna. Särskilt nu när Decemberöverenskommelsen inte längre lägger ett moraliskt tryck på Alliansen. Det borde tvärtom ringa höga varningsklockor när det är Vänsterpartiet som bestämmer politiken för jobb och företag i Sverige. Att passivt låta detta ske är det verkligt ansvarslösa.

Glöm inte heller att era väljare finns runt om i landet. Det är väljare som genom ROT-avdraget har fått möjlighet att fixa till stugan, renovera badrummet och måla om fasaden. ROT-avdraget är praktisk Allians-politik som förbättrar tillvaron för vanligt folk. Att bara se på när detta avvecklas är inte försvarbart - varken mot väljarna, mot företagarna eller mot alla de unga som aldrig får chansen till ett jobb.

Alliansen har i Rot-frågan ett unikt tillfälle att göra konkret nytta och visa att det finns en mening med Riksdagen som folkets främsta företrädare. 

Kom överens om att bryta ut ROT-avdraget i utskottet. Förklara att detta inte behöver påverka budgetomröstningen. Ett ROT-avdrag gör ingen regeringskris.

Så visar ni att ni tar era väljare på allvar och räddar samtidigt jobben hos tusentals småföretag i Sverige.

Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Johan Mossling, vd VVS-företagen
Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige
Erik Haara, vd Glasbranschföreningen
Johan Aspelin , vd Golvbranschen