Elever1600x340

Branschen efterlyser fler yrkesambassadörer

2022-06-21

I syfte att få fler ungdomar att upptäcka yrket som kyl- och värmepumptekniker och dess fördelar satsar SKVP på att engagera unga förebilder inom branschen, våra så kallade yrkesambassadörer. Det är inte oss på SKVP ungdomarna kommer att lita på, det är våra unga förebilder de lyssnar på. Nu söker vi efter fler ambassadörer.

Rekryteringsfrågan har länge varit en av branschens viktigaste frågor, då läget med kompetensförsörjning är en fortsatt stor utmaning. Idag råder en mycket stor efterfrågan på kyl- och värmepumptekniker på arbetsmarknaden och alldeles för få ungdomar som söker sig till branschen för att täcka det behovet. 

Det är vår fulla övertygelse att i en värld där alltmer blir digitalt, blir också det personliga mötet än viktigare. Där spelar branschens yrkesambassadörer en oerhört central roll i mötet med nästa generations kyl- och värmepumptekniker.

Uppdraget som yrkesambassadör

Våra yrkesambassadörer är unga förebilder som till vardags jobbar på kyl- och värmepumpföretag runt om i landet. De brinner för att fler ungdomar ska satsa på en kyl- och värmepumputbildning. De informerar elever om yrket på både grundskolor och gymnasieskolor samt deltar vid yrkesrelaterade mässor eller andra event där branschen finns representerad.

Ambassadörerna fungerar även som regionala kontaktpersoner, och svarar på frågor om yrket. Att som väljande ungdom ha direktkontakt med en yrkesverksam person kan vara kännas både tryggt och vara avgörande inför sitt val.

Nu behöver branschen fler förebilder

Vi vill passa på att tacka avgående tekniker för er insats för ökad nyrekrytering till branschen, och samtidigt söka efter nya engagerade förmågor. Nya yrkesambassadörer behövs i hela landet, med fokus på de områden som har gymnasieskolor med inriktningen kyl- och värmepumpteknik på VVS- och Fastighetsprogrammet. 

Så titta hit om du är intresserad eller kanske har en tekniker under 30 år på ditt företag som skulle passa in i rollen, varmt välkommen att kontakta Cecilia Branting, cecilia.branting@skvp.se. Just nu har vi extra fokus på i områden kring:

  • Jönköping
  • Göteborg/Varberg/Borås
  • Helsingborg/Malmö
  • Gävle