Brand1020x340

Brand kan ha orsakats av elfel

2017-03-06

Måndag den 27 februari drabbades restaurang Fars Hatt i Skurup av en brand som totalförstörde fastigheten. Branden ska ha uppstått i ett av restaurangens kylaggregat och när brandkåren kom på plats kunde man ganska snart konstatera att byggnaden redan var övertänd. Utredning om vad som orsakat branden i aggregatet, som enligt uppgifter använde R134a som köldmedium, är nu först och främst ett försäkringsärende då polisen i har avskrivit misstankar om att något brott skulle ligga bakom.

Tidiga uppgifter säger att det kan ha varit ett elfel som ligger bakom branden och att explosionen, som inrapporterats, har inträffat som en konsekvens av branden snarare än att ha orsakat den. Att det skulle ha rört sig om ett aggregat med propan i köldmediekretsen har tillbakavisats av personer med insikt i anläggningen. 

Källa: Kyla & Värme