Bra uppslutning och intressanta diskussioner vid höstens seminarier

2013-12-18

De numera traditionella höstseminarierna genomfördes med bra uppslutning under två veckor i månadsskiftet november/december. Totalt var det åtta platser som besöktes från Helsingborg i syd till Umeå i norr. Även detta år var programmet varierat med ämnen som ny elbehörighet, status för F-gasförordningen och kompetensförsörjning på agendan. Med under turnén var även Mikael ”Mecken” Jonsson från Svensk Dataförvaltning som gav en uppskattad uppdatering kring vad man bör tänka på inför den stundande årsrapporteringen. Nytt för i år var att SVEPs medlemmar inbjudits till seminarierna. Ännu en aktivitet för att stärka samarbetet mellan organisationerna.

Huvudsyftet med den här typen av möten är givetvis att ge information kring ämnen som har stor påverkan på det dagliga arbetet alternativt kommer få det inom inte allt för lång tid. Men, ett nästan lika viktigt syfte för oss på kansliet är att få möta er medlemmar och höra hur ni har det på er ort och inom ert område. En dialog och diskussion som vi värdesätter mycket.

Sammanfattningsvis var det två intensiva veckor som förhoppningsvis gav deltagarna information och uppdateringar som ska göra arbetslivet enklare och smidigare så de kan göra fler och bättre affärer framöver. För, är ni nöjda – är vi nöjda, svårare än så är det ju faktiskt inte.