Graf1020x340

Bra start på året för värmepumpförsäljningen

2018-04-18

2018 har börjat starkt för värmepumpsbranschen. Totalt ökade försäljningen under första kvartalet med 12 procent jämfört med samma period förra året. Starkast har försäljningen varit för bergvärme- och luft-vattenvärmepumpar. 

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har varit god under första kvartalet och ökat med 15 procent. En bidragande faktor till den stora försäljningsökningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärme) är en rekyl efter stoppet för bergvärmeborrning i Stockholm. Stoppet hävdes i december och de stoppade bergvärmeinstallationerna har nu fått tillstånd att genomföras. Försäljningen av bergvärmepumpar minskade med 11 procent under fjärde kvartalet 2017. 

Under perioden ökade försäljningen av frånluftsvärmepumpar med 8 procent.  Försäljningen av frånluftvärmepumpar följer till stor del nybyggnaden av småhus. 

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q1
Totalt 12 %
Luft-vattenvärmepumpar 15 %
Frånluftsvärmepumpar 8 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 15 %


Under första kvartalet ökade försäljningen i fastighetssegmentet med 3 procent.

- I ljuset av att försäljningsökningen inom fastighetssegmentet förra året låg på hela +14 procent är en ökning med 3 procent acceptabelt, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vår förväntan är dock att ökningen kommer accelerera under andra kvartalet då konsekvenserna av det tidigare borrstoppet i Stockholm helt försvunnit.
 

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet:

  Villa Fastighet
Totalt 13 % 3 %
Luft-vattenvärmepumpar 14 %  
Frånluftsvärmepumpar    8 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 18 %  


Under första kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 1,5 miljarder kronor, vilket är en ökning 12 procent.

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

 

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se