Stapeldiagram colour

Bra start på året för värmepumpar

2016-04-25

Försäljningen av värmepumpar steg under första kvartalet i år. Totalt var ökningen 6 % jämfört med samma kvartal i fjol. En nedgång i mars visar ändå att Rot-sänkningen påverkar marknaden.

Under första kvartalet 2016 såldes värmepumpar för totalt 1,2 miljarder kronor i Sverige, vilket är en ökning med 7 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Antalet sålda värmepumpar ökade med totalt 6 %.

Försäljning nedbrutet på olika produktslag:

Luft-vattenvärmepumpar 

+18 %

Frånluftvärmepumpar 

+10 %

Vätska-vattenvärmepumpar (=bergvärmepumpar)

 –1 %

- Fastighetsvärmepumpar har totalt ökat med 24 % och förklaringen till detta ligger i en fortsatt stark utveckling av byggsektorn. Vid småhusbyggen är det idag standard att sätta in en anpassad värmepumplösning för att reducera energiförbrukningen, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Försäljningen av bergvärmepumpar har gått ned med 1 % under första kvartalet. En faktor i det sammanhanget är antagligen det minskade Rot-avdraget.

- Vi ser en fortsatt stark utveckling för värmepumpar i Sverige. Samtidigt finns det mörka orosmoln på himlen. Siffrorna för mars månad pekar nedåt och en orsak till det är att Rot-avdraget minskats till 30 %. Risken är att den vikande trenden fortsätter när kostnaden för att installera bergvärme har ökat för vanliga konsumenter, säger Per Jonasson.

Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen.

För ytterligare information: Per Jonasson, 08-512 549 55