Autogloben1020x340

Autogloben 2018

2018-02-16

- För att informera om det nya regelverket för bilverkstäder

Den stora mässan för bilverkstäder, Automässan, äger rum i Göteborg vartannat år. I mellanåret arrangeras Autogloben i Stockholm, något mindre till storleken men fullt tillräcklig för att locka en hel del besökare och utställare. På plats som utställare i år fanns Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som tillsammans med Incert ville nå ut med information om de nya certifieringskraven för bilverkstäder.

Den 1 juli 2017 trädde nya krav på bilverkstäder i kraft. Från och med detta datum måste nämligen alla verkstäder som arbetar med luftkonditionering i fordon vara certifierade. 

- Kraven infördes med ganska kort varsel, berättar Johan Landé, som representerade Svenska Kyl & Värmepumpföreningen på plats. Även om många verkstäder han skaffa sig certifieringen i tid är det väldigt många som ännu inte har gjort det, trots att det gått cirka 9 månader sedan kraven började gälla.

Kraven på företagscertifiering omfattar även krav på att serviceteknikerna har personliga certifikat. Det innebär i sin tur att utfärdandet av alla nödvändiga certifikat inte görs över en natt utan kräver planering, framförhållning och – i flera fall – att man kan behöva gå en kortare utbildning för att klara av examineringen. 

- På Autogloben har vi träffat en massa företag och individer som haft frågor kring regelverket och om kraven som ställs, så det har varit riktigt bra. Dessutom har vi kunnat möta upp större verkstadskedjor och intresseorganisationer, vilka vi hoppas tar med sig informationen och sprider den vidare. Egentligen är det främst myndigheternas uppgift att sprida informationen om nya lagar, kan man väl tycka. Men vi försöker hjälpa till så gott det går eftersom en sund konkurrens även ligger i vårt intresse.

Svensk Kylnorm är en publikation som ges ut av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och som samlar relevant lagstiftning och ger praktiska råd för hur lagar och regler kan efterlevas på bästa sätt.

- Nu har den delen av kylnormen som vänder sig till bilverkstäder dessutom uppdaterats alldeles precis, första leveransen från tryckeriet fick vi faktiskt direkt hit till mässan och vår monter. Förhoppningen är att verkstäderna upptäcker den och ser vilket bra verktyg som finns i kylnormen när det kommer till regelverk inom kylområdet, i kombination med att man får praktiska tips och råd.

Ungefär unika 2100 besökare tog sig till Autogloben i år och arrangörerna planerar nu för att redan 2019 återvända med konceptet, datumen som angetts är 30-31 januari. 

– Vi är mycket nöjda med de kommentarer som vi fått från både utställare och besökare. Utställarna har fått sälja och skapat nya affärsrelationer, besökarna har haft möjlighet både att göra inköp och att skaffa sig ytterligare kunskap tack vare alla seminarier, säger Carmen Brüning, affärsansvarig för Autogloben.