Checklist1020x340

Årsrapportering 2017 - Hur går det?

2018-03-26

Nu är elfte timmen nästan slagen för årsrapporteringen! Hur har det gått för er som skickat in? Vi har fått lite frågor och synpunkter som vi tar med oss då blanketten uppdateras nästa gång.

Då det kom en helt ny svensk f-gasförordning som började gälla 1 januari 2017 var det nödvändigt att anpassa årsrapporteringen till den nya förordningen. I samband med att förändringar ändå skulle göras, passade vi även på att förändra layouten. Detta gjordes i samarbete med Svensk Dataförvaltning, som i sitt program har motsvarande layout och uppgifter. SDF´s program måste uppdateras för att du ska få tillgång till den nya layouten. Den nya årsrapporten blir betydligt enklare att läsa och klart tydligare för kommunernas miljökontor att ta del av. Vi hoppas att den även ska innebära att kommunerna inte behöver begära in kompletteringar lika ofta som tidigare, vilket sparar både tid och pengar. Liksom tidigare finns den tillgänglig på vår hemsida i skrivbart format för medlemmar och allmänt tillgänglig under SKN fria blanketter som vanlig pdf.

Årsrapporten används för operatörens årliga rapportering till kommunens miljökontor. Där ska samtliga aggregat som har krav på periodisk läckagekontroll (fyllnadsmängd motsvarande 5 ton CO2e eller mer (10 ton CO2e för hermetiskt slutna aggregat)), redovisas om de tillsammans motsvarar 14 ton CO2e eller mer.

Årsrapporten innehåller tre sidor betecknade A, B och C.
A - KÖLDMEDIEHANTERING – SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT
B - KONTROLL AV LÄCKAGE
C – CERTIFIKATFÖRTECKNING

Sidan A sammanställer uppgifter om operatören och köldmediehanteringen per aggregat för aktuellt år. Observera att fastighetens adress OCH fastighetsbeteckningen alltid ska anges. Sidan B anger de kontroller och andra händelser per aggregat som skett under året. Sidan C är en certifikatförteckning som visar vilken certifierad person (certifikatnr) som utfört respektive kontroll, och vilket företag (certifikatnr) denne är anställd vid. Den nya årsrapporten (sidan A) har kompletterats med fält för regenererat respektive återanvänt köldmedium angivet i ton CO2e. För varje aggregat anges fyllnadsmängden både i kg och i ton CO2e, samt vad som är påfyllt (nytt, regenererat, återanvänt) respektive avtappat under året. 

Har du synpunkter eller frågor, kontakta Johan Landé, johan.lande@skvp.se