domarklubba1020x340

Årsmöte i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2017-10-27

I anslutning till Svenska Kyl- och Värmepumpdagen höll föreningen sitt årsmöte. Mycket glädjande blev uppslutningen till mötet även i år mycket god med ett 30-tal närvarande.

Ordförande Styrbjörn Drugge kunde assisterad av vd Per Jonasson meddela att ekonomin i förening och servicebolag är mycket god samt att aktivitetsnivån är hög.

Då inga anmälda ärenden från medlemmar eller framställningar från styrelsen förelåg kunde årsmötet genomföras i ganska rask takt. Även medlemsavgift och serviceavgift lämnades orörda inför kommande år.

Inför årsmötet hade ordförande Styrbjörn Drugge, IVT/Bosch Värmeteknik AB aviserat att han inte längre önskade kvarstå som ordförande. Vidare hade Stefan Sjölin, Huurre AB meddelat att han inte stod till förfogande för omval. Bägge avtackades i samband med årsmötets avslutning.

Efter beslut vid årsmötet ser styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsåret 2017/2018 ut på följande vis:

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2018
Niklas Rönnäng, Nibe AB
Robert Björk, Ede Kyl och Värme AB
Calle Rosén, Energipartner AB

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2019
Styrbjörn Drugge, IVT/Bosch Värmeteknik AB
Gunnar Tjernberg, Rotek AB
Göran Hagtorn, Teknokyl Industrier AB

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2020 
Johan Barth, Geotec (omval)
Peter Hornbeck, Klimatkontroll AB (omval)

Suppleanter för perioden till och med 31 oktober 2018
Lars Gyllander, Thermia (omval)
Andrea Montanari, Daikin (omval)
Anders Lind, Friginor AB (omval)
Erik Randén, Kylgruppen AB (nyval)

Revisorer för perioden till och med 31 oktober 2018
Malin Markman, Finnhammars, ordinarie revisor (omval)
Maria Rudh, ordinarie revisor (omval)
Kjell Morberg, Finnhammars, revisor suppleant (omval)
Per Hannius, revisor suppleant (omval)

Valberedning för perioden till och med 31 oktober 2018
Dan Wikström, Kylmontage – ordinarie
Hans-Olov Larsson, Industri & Laboratoriekyl – suppleant

Valberedning för perioden till och med 31 oktober 2019
Mattias Nilsson, Nibe – ordinarie ordförande (omval)
Thomas Rudh, Bergslagskyl – suppleant (omval)

Vid det konstituerande mötet i föreningen senare under dagen valdes Peter Hornbeck till ny ordförande på ett år med Göran Hagtorn som vice ordförande.