NYHET_IEA_Teamwork

Årsmöte i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2015-10-19

Den 16 oktober välkomnades medlemmarna i SKVP till föreningens årsmöte på Arken Hotel & Art Garden Spa. På årsmötet föredrogs sedvanliga formalia och en ny styrelse valdes.

Styrelsen består från och med den 1 november 2015 av följande personer:

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2016
Styrbjörn Drugge, IVT/Bosch Värmeteknik AB
Gunnar Tjernberg, Rotek AB
Göran Hagtorn, Teknokyl Industrier AB

Ledamöter för perioden till och med oktober 2017
Johan Barth, Geotec
Peter Hornbeck, Klimatkontroll AB

Ledamöter för perioden till och med oktober 2018
Niklas Rönnäng, Nibe AB
Robert Björk, Ede Kyl och Värme AB
Lars Juhl, Klimatkyl AB

Suppleanter för perioden till och med oktober 2016
Mats Lindgren, Enertech /CTC
Calle Rosén, Energipartner
Stefan Sjölin, Huurre AB
Anders Lind, Friginor AB

Revisorer för perioden till och med oktober 2016
Malin Markman, Finnhammars, ordinarie revisor
Maria Rudh, ordinarie revisor
Kjell Morberg, Finnhammars, revisor suppleant
Per Hannius, revisor suppleant

Valberedning
Hans-Olov Larsson, Industri & Laboratoriekyl – ordförande (tom oktober 2016)
Mattias Nilsson, Nibe – ordinarie (tom oktober 2017)
Thomas Rudh, Bergslagskyl – suppleant (tom oktober 2017)
Dan Wikström, Kylmontage – suppleant (tom oktober 2016)