Årsmöte i Kyl & Värmepumpföretagen

2013-10-21

Den 18 oktober välkomnades medlemmarna i Kyl & Värmepumpföretagen till föreningens årsmöte på Filmstaden Bergakungen i Göteborg.  På årsmötet föredrogs sedvanliga formalia och en ny styrelse valdes. Utöver detta beslutades även om den stadgeförändring gällande medlemskap i föreningen som styrelsen föreslagit.

Styrelsen består från och med den 1 november 2013 av följande personer:

Ordinarie ledamöter:
Peter Lundström, ordförande
Göran Hagtorn, vice ordförande (tidigare Egil Olsson)
Anders Lind
Egil Olsson 
Robert Björk
Tomas Pettersson
Peter Eriksson

Suppleanter:
Peter Hornbeck
Lars Juhl (NY - fyllnadsval efter Johan Lexryd)

Valberedning:
Bosse Bäckman, sammankallande
Per Dahlman, ordinarie
Thomas Rudh, suppleant
Hans-Olov Larsson, suppleant

Revisorer:
Birgitta Nilsson, ordinarie revisor (NY - efterträder Ulf Järlebro)
Maria Rudh, ordinarie revisor
Jan Nyström, revisorssuppleant
Per Hannius, revisorssuppleant