Seminarier

Årets höstseminarier är i full gång

2015-11-25

Årets höstseminarier är i full gång. Detta år med nytt upplägg i form av sena eftermiddagar med avslutande middag. Programmet som består av blandade ämnen, har för avsikt att locka medlemmar både från fd SVEP och från fd KV-företagen.

- Det är alltid svårt att förutsäga hur förändringar ska falla ut men vår förhoppning är att det nya upplägget ska passa våra medlemsföretag bättre. Då vi vet att många företag har mycket att göra och ogärna vill avvara sin personal under allt för lång tid under en dag, prövar vi med att börja seminariet sent på eftermiddagen. På så sätt försvinner inte lika mycket ”debiterbar” tid men man får å andra sidan ge lite av sin fritid. Man kommer dock hem mätt och belåten, säger Johan Landé på SKVP. 

Under de fyra första seminarietillfällena har många av anmälningarna kommit in sent, vilket vi i och för sig är vana vid, men som ställer till problem när det gäller bokning av lokal och mat. Deltagarantalet har varit lite lägre än vi hoppats på och det är svårt att veta orsaken. För att kunna förbättra vår service till er, kommer vi att skicka ut en kort frågeenkät (vi lovar att den går fort att fylla i), så vi får svar på hur ni helst vill ha det framöver. De fyra möten vi har haft så här lång har varit positiva och det har varit en bra dialog med deltagarna. När antalet inte är så stort, finns det mer utrymme för diskussion och frågor.

Varmt välkomna ni som ännu inte anmält er till de återstående seminarierna. Anmälan kan göras på - Seminarium 2015.