DatorUtbildning

Årets beviljade YH-utbildningar är klara

2017-02-09

Igår, den 8 februari, presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och därmed får ingå i yrkeshögskolan.

I 2016 års ansökningsomgång fick myndigheten in 1 306 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2017 eller våren 2018. Under hösten har myndigheten bedömt ansökningarna och nu publiceras resultatet. Av de inkomna ansökningarna beviljas 351, motsvarande knappt 20 300 studerandeplatser.  Två klasser med kyl- och värmepumptekniker beviljades. En klass i Stockholm hos Stockholms Tekniska Institut (STI) och en klass i Katrineholm hos Installatörernas Utbildningscentrum (IUC). 

Personal Skills i Göteborg och Hermods i Malmö hade ansökt om kylutbildning, men fick avslag. Kunskapscentrum i Markaryd fick sin värmepumputbildning avslagen. IUC hade sökt dubbla klasser i Katrineholm, men fick avslag på den ena. 

Bland närliggande yrkeskategorier finns sju klasser av VVS-ingenjör på olika orter, och sex klasser med STI-ingenjörer med olika inriktning, däribland VVS-projektör hos STI. Flera klasser av fastighetsingenjörer och drifttekniker beviljades också. 

SKVP får gratulera STI och IUC till sina två beviljade utbildningar, och samtidigt får vi åter konstatera att utbildningsdepartementet inte förstått vikten av att tillsätta tillräckligt med medel för att matcha branschernas behov. Ifall de fyra avslagna klasserna skulle beviljats starta hade ändå flera hundra vakanta tjänster fått stå otillsatta. SKVP menar att Yh-myndigheten bör bevilja alla ansökningar inom kyl- och värmepumpteknik tills branschen meddelar att behovet är täckt. 

Här finns en lista på samtliga sökta och beviljade utbildningar:  https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2017/351-utbildningar-far-inga-i-yrkeshogskolan/