area

AREAs generalförsamling avhållen i Stockholm

2015-05-27

Under några soliga men ”krispigt” svala dagar i maj höll AREA sin Generalförsamling i Stockholm.

I samband med de mer formella årsmötesförhandlingarna hölls även ett antal arbetsmöten inom de arbetsgrupper som föreningen driver. Antal och innehåll i arbetsgrupperna variera allt beroende på vad som för tillfället är aktuellt. Denna gång låg fokus på följande områden.

  • Den nya F-gasförordningen
  • Regler kring PED-direktivet
  • Ecodesign- samt energieffektiviseringsdirektiven
  • Låg GWP köldmedier och kompetenskrav
  • Internationella samarbeten, främst kopplat till FN-organisationen UNEP

I samband med årsmötet kunde två nya medlemmar väljas in, CRACA från Kroatien samt EKL från Estland.

AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Med de nya medlemmarna från Estland och Kroatien samlar AREA 22 medlemmar från 19 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 13.000 företag med 110.000 medarbetare och en samlad omsättning på över 23 miljarder Euro.