Team2_1270x340

AREA, kyl- och värmepumpentreprenörens röst i Europa

2019-05-28

AREA är branschföreningen för de europeiska kyl- och värmepumpentreprenörerna. Totalt samlar föreningen hela 26 nationella branschföreningar från 22 länder representerande 13 000 företag med 110 000 anställda och en årlig omsättning på 23 miljarder Euro.

AREA har under senare år lyckats etablera sig som en viktig och stark samarbetspartner hos EU kommissionen och parlamentet. Något som de nationella branschföreningarna och deras medlemmar, det vill säga ni, har stor nytta av. Samtidigt, eller som en konsekvens av den stärkta positionen har föreningen även lyckats attrahera flera nya medlemsländer och måste nu anses täcka i stort sett hela Europa.

Två gånger om året möts medlemmarna till Generalförsamling för att diskutera och initiera aktiviteter kring aktuella och viktiga ämnen för vår bransch. Så gjordes i början av maj då man i Bratislava, Slovakien under två dagar behandlade allt från låg-GWP köldmedier, via standarder, förordningar och kompetensförsörjning till illegal handel med köldmedier. 

Resultaten från arbetet i AREA kan bland annat ses i ett antal publikationer som går att ladda ner från dess hemsida http://area-eur.be/. Flera av dem översatta till svenska.