area

AREA ger ut guide för F-gasförordningen

2014-10-15

Den nya F-gasförordningen innehåller många förändringar som kommer att bli verklighet från den 1 januari 2015. Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpentreprenörer kommer att ställas inför en rad nya krav som väsentligt kommer att påverka deras verksamhet. 

Med denna guide, önskar AREA tillhandahålla ett verktyg som förklarar och förtydligar de nya reglerna, deras inverkan och deras praktiska tillämpning. 

Guiden tar upp alla aspekter som är relevanta för entreprenörer. För varje område, markeras tydligt vad effekten blir för entreprenörerna och ger förslag på vad de ska göra. Guiden innehåller också användbara verktyg, till exempel en omvandlingstabell mellan CO2-ekvivalenter och tillåtna fyllnadsmängder för de vanligaste köldmedierna, ett flödesschema över frekvensen av läckagekontroller och en sammanställning över certifieringskrav.

Guiden finns att ladda ned på engelskaAREA guidelines Fgas.pdf

Läs hela pressmeddelandetAREA PressRelease F-gas Guide (141014).pdf