Användarstopp för R22 från 1 januari 2015 – meddela era kunder i samband med års

2014-01-21

Från den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla anläggningar med HCFC-köldmedier och en fyllning på 3 kg eller mer. Det innebär att alla R22-anläggningar efter det datumet antingen ska ha skrotats eller konverterats. Väldigt många anläggningar har redan just skrotats eller konverterats, men det finns fortfarande en del framförallt luftkonditioneringsanläggningar kvar i drift.

Det är nu årsrapporteringstider, vilket ger samtliga av er ett utmärkt tillfälle att informera era kunder om att deras R22-anläggningar (med en fyllning över 3 kg) måste åtgärdas samt att ni är bäst lämpade att göra det.

Lagtexten för användarstoppet finns presenterat i ”Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen” och dess paragraf 16 som ni kan läsa nedan i sin helhet, se speciellt punkterna 2b och 2c.

16 § Trots förbudet i 10 § får
1. CFC och övriga CFC
a) användas som arbetsmedium i en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning av typ enhetsaggregat med högst 900 gram köldmedium, om utrustningen var i bruk den 1 januari 2005 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk på samma plats, eller
b) överlåtas och saluhållas i den mån detta är tillåtet enligt EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen, och

2. HCFC
a) till och med den 31 december 2014 användas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket för påfyllning av en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, om utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk och HCFC inte kan ersättas med något annat ämne,
b) till och med den 31 december 2014 användas som arbetsmedium i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med mer än 3 kilogram köldmedium, om utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk,
c) användas som arbetsmedium i en kyl-, luftkonditionerings-eller värmepumpsutrustning med högst 3 kilogram köldmedium, om utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk, eller
d) överlåtas och saluhållas i den mån detta är tillåtet enligt EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen. Förordning (2011:447).

Hela förordningen kan laddas ner via följande länk: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2007:846

Vad ni bör göra är att i samband med att ni översänder sammanställningen över era årsrapporter bifogar en information om att HCFC är förbjudet från och med 1/1 2015 samt att ni erbjuder er se över vad som är bästa alternativet för just er kund.
Förslag på text till kund hittar du här >>>

Håll koll på era kunders anläggningar och lycka till i ert arbete med att byta ut/konvertera dem.