Meeting1270x340

Antal YH-utbildningar slår rekord igen

2021-01-25

Nu har det glädjande beskedet kommit om vilka YH-utbildningar inom kyl- och värmepumpteknik som får startbesked inför hösten. Förra året kom Myndigheten för Yrkeshögskolan (Myh) med det glädjande beskedet att totalt åtta klasser kunde starta. Nu kommande höst utökas antal kylteknikerutbildningar ytterligare till hela 11 klasser.

  - SKVP har länge uppmärksammat beslutsfattare, myndigheter och övriga intressenter på behovet av fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Det är givetvis oerhört glädjande att Myh är lyhörda gentemot branschens och samhällets behov av kyltekniker, säger Henrik Brengesjö, utbildningsansvarig på SKVP. 

Utbildningsanordnare med förlängt beviljade är Heta Utbildningar i Härnösand och Hermods i Örebro.  De tre helt nya utbildningarna ligger i Arvika, Tranås och Södertälje. 

Viktigt att klasser fylls och LIA planeras extra tidigt

Behovet av praktikplatser (LIA) kommer att vara större än någonsin. Det är viktigt att branschens företag och YH-utbildarna tar kontakt angående LIA redan nu under våren inför kommande läsår, så att planeringen blir så bra som möjligt. 

Det är viktigt att utbildningarnas platser fylls. Vi behöver därför sprida informationen om yrket kyl- och värmepumptekniker och möjligheten till yrkeshögskoleutbildning till alla som ska välja yrke. 

Avslutningsvis gratulerar SKVP beviljade utbildningsföretag till det kloka beslutet att satsa på kyl- och värmepumpbranschen. 

Förlängt beviljande:

 • Kyl- och Värmepumptekniker, Hermods,  Örebro
 • Kyl- och Värmepumptekniker - energieffektivisering, distans, Heta Utbildningar, Härnösand

Beviljanden av helt nya YH- aktörer inom kyl- och värmepumpteknik: 

 • Kyl- och Värmepumptekniker, Campus Telge/Södertälje kommun, Södertälje
 • Kyl- och Värmepumptekniker, Arvika kommun, Arvika
 • Kyl- och Värmepumptekniker, TUC Sweden AB, Tranås  

Start till hösten beviljade i förra ansökningsomgången: 

 • Värmepumptekniker – Kunskapscentrum Markaryd, Markaryd 
 • Kyl- och Värmepumptekniker – INSU, Katrineholm
 • Kyl- och Värmepumptekniker – Östsvenska Yrkeshögskolan, Linköping
 • Kyl- och Värmepumptekniker – Personal Skills, Göteborg
 • Kyl- och Värmepumptekniker – Personal Skills, Helsingborg
 • Kyl- och Värmepumptekniker – Personal Skills, Stockholm