NYHET_kompetenskoll_hand_dator

Ändring av befintligt tillstånd för värmepump

2016-07-08

I Stockholm stad ska den som avser inrätta en värmepumpanläggning för utvinning av värme genom mark, ytvatten eller grundvatten ansöka om tillstånd hos miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Ett stort antal fastighetsägare i Stockholm stad har idag en befintlig värmepumpanläggning. Vad många fastighetsägare kanske inte vet är de är skyldiga att anmäla till kommunen om de avser att göra ändringar i sin värmepumpanläggning. Exempel på ändringar som ska anmälas är borrning av nytt borrhål, ändring av borrhålsvinkel och ändring av värmepumpens kapacitet.

Mer information hittar du på http://www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Varmepumpar/