Parmar1020x340

Ackreditering – trycksättning

2016-05-11

SWEDAC har ändrat i sin föreskrift (STAFS 2015:8 med ändringar t o m STAFS 2015:13) för hur ackrediteringsmärket med tillhörande text ska anges. STAFS 2015_8 konsoliderad.pdf

Tidigare räckte det med den standard man är ackrediterad enligt och att ackrediteringsnumret fanns med på blanketten. Nu ska även ackrediteringsnummer och vilken typ av kontrollorgan ackrediteringen gäller för anges, vilket för kyl- och värmepumpbranschen innebär ”Kontroll”. Vi använder detta i huvudsak på riskbedömningsblanketterna för trycksättning med gas. På vår hemsida har både de skrivbara blanketterna för medlemmar och de under Svensk Kylnorm allmänt tillgängliga fria blanketterna nu uppdaterats. Nedan beskrivs hur det sett ut tidigare samt hur det ska se ut enligt de nya kraven. 

Gamla blanketterna såg ut så här:

De nya blanketterna ser ut så här:


Ackred.nr. _____
       Kontroll
ISO/IEC17020 (C)

Så här ser ett exempel ut i föreskriften: