Nordbygg1020x340

48 000 besökte Nordbygg

2016-04-21

- Nordens största mässa för bygg- och installationsmarknaden

När grindarna stängde till Nordbygg kunde Stockholmsmässan räkna in drygt 48 000 besökare. En siffra som är några tusen färre än för Nordbygg 2014, men som ändå gläder arrangörerna. 

-  Att så många mitt under en historisk högkonjunktur prioriterar att lägga en eller ett par dagar på Nordbygg är glädjande - och styrkebesked för mässan, säger projektchef Peter Söderberg.

Vad beträffar värmepumpar och kylteknik visades detta upp inne i den stora A-hallen. Mitt i smeten kunde man hitta  Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, som på olika sätt stöttat arrangemanget.

- Vi har satsat ordentligt på event såväl i vår egen monter och i konferensavdelningen som i samarbete med andra organisationer, förklarar Per Jonasson, VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Ett arrangemang som blev särskilt uppskattat var vad man döpt till ”Myndighetsdagen”.

- Här bjöd vi in kommunernas miljökontor för att informera om och diskutera regelverken för köldmedier, säger Per vidare. Dels har vi en ny f-gasförordning, dels så krockar denna nya f-gasförordning med den ännu gällande och äldre svenska köldmedieförordningen. Det uppstår en del frågetecken kring tolkningar och vad som ska gälla, frågetecken som vi rett ut tillsammans med Naturvårdsverket och som vi nu kunde informera kommunerna om.

SKVP bjöd även på kostnadsfria drop-in-seminarier i sin monter och engagerade sig i utbildningsrelaterade arrangemang på mässan.

- Vi är helt klart nöjda, både med vårt eget arbete och med vad mässan i stort levererade.

I utställningsväg fanns det en hel del spännande att hitta. Stort fokus ligger idag på att utveckla miljövänligare köldmedieval, energieffektivare produkter och intelligentare systemkonfigurationer – vilket syntes även på Nordbygg. 

- Bygger man med den senaste tekniken kan man minska sin miljöpåverkan riktigt ordentligt och samtidigt göra en god ekonomisk investering, säger Per. Det kan kanske kosta några kronor extra initialt, men med markant lägre energiförbrukning och därmed markant lägre driftkostnader tjänar man igen detta ganska så snabbt. 

Bland nyheterna som visades upp kan bl a nämnas små kompakta kylsystem med koldioxid som köldmedium, lämpliga för exempelvis mindre butiker och bensinstationer. Större kylsystem för industriell framställning av tappvarmvatten, även dessa med koldioxid. Uppkopplingsbara enheter som delar information med annan utrustning över internet och tillåter konstant energiövervakning.

- Det händer ganska mycket och på bred front när det gäller den tekniska utvecklingen, avslutar Per. Vi ligger väldigt mycket i framkant här i Sverige. Våra cirka 900 medlemsföretag har en hel del energi att spara åt sina kunder och samhället i stort.