news

Nyheter

USA går före med att sätta mål för konvertering till värmepumpar

2024-02-08 I veckan har nio delstater i USA ingått ett avtal för att främja försäljningen av värmepumpar. Memorandumet anger ett mål för 2030 och att värmepumpar ska utgöra 65 av försäljningen av utrustning för uppvärmning, kylning och vattenuppvärmning av bostäder. År 2040 är målet att värmepumpar ska stå för hela 90 procent av VVS- och vattenvärmemarknaden.

Cecilia Branting går vidare till nya utmaningar

2024-02-01 En av SKVPs sedan många år trogna medarbetare, Cecilia Branting, lämnar nu SKVP för att ta sig an nya utmaningar.

F-gasförordningen godkänd av rådet

2024-01-29 Rådet ger grönt ljus för nya regler för att minska skadliga utsläpp från Fluorerade gaser. Rådet har idag antagit två förordningar för att fasa ned fluorerade gaser (F-gaser) och andra ämnen som orsakar global uppvärmning och bryter ner ozonskiktet.

Vi bjuder in till vårturné

2024-01-26 Nu är det äntligen dags för Svenska Kyl & Värmepumpföreningens vårturné. Vi kommer att besöka sju olika städer – från Malmö i söder till Luleå i norr – och bland annat bjuda på matnyttig information om förändringarna i F-gasförordningen, föreslagen reglering av PFAS, energimärkning, nyheter i Svensk Kylnorm och hur allt detta kommer att påverka dig. Dessutom finns Svensk Dataförvaltning med oss för att berätta om nyheter i deras system, inte minst det nya gränssnittet för SDF SaaS. Vi bjuder även på fika och enklare förtäring i samband med mötet. Självklart hoppas vi även på en massa spännande möten med er – som ger oss värdefull input till branschorganisationens fortsatta arbete. Se till att anmäla dig redan idag och säkra din plats. Det blir en informativ eftermiddag tillsammans med både oss och trevliga branschkollegor.

Nya yrkesambassadörer för kyl- och värmepumpsbranschen

2024-01-25 Att locka unga talanger till kyl- och värmepumpsbranschen har länge varit en utmaning, men SKVP har tagit ett flertal initiativ för att möta denna utmaning. Genom att introducera de nya yrkesambassadörerna, Damien och Filip, vill föreningen ytterligare öka medvetenheten om yrket och inspirera fler ungdomar att välja en karriär inom kyl- och värmepumpsbranschen.

Värmepumpsbranschen bromsar in men fortsätter växa

2024-01-18 Under 2023 ökade försäljningen av värmepumpar på den svenska marknaden. Vissa segment ökar jämfört med tidigare år och andra minskar, men sammanlagt är det en tillväxt som visar på ett fortsatt förtroende bland svenska folket för värmepumparnas miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Kyl- och värmepumpsbranschen i fokus genom historisk satsning på yrkeshögskolan

2024-01-15 Det är med stor glädje som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) tar del av regeringens budskap från den 11 januari. I ett pressmeddelande meddelar regeringen beslut om en historisk utbyggnad av yrkeshögskolan. Nu tas det första steget i satsningen när det framgår att Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar över 40 000 nya utbildningsplatser på 477 olika utbildningar, varav 124 fokuserar på Teknik och tillverkning.

Riktad granskning av f-gascertifikat

2024-01-03 Miljöförvaltningen i Stockholms stad har sett att det förekommer att operatörer använder kylentreprenörer eller tekniker som inte är certifierade eller där certifikaten inte har förnyats i tid. Därför kommer en riktad granskning av operatörers användning av entreprenörer och tekniker göras under 2024.