news

Nyheter

Rekordmånga deltagare när branschen samlades på Svenska Kyl & Värmepumdagen

2022-11-22 Svenska Kyl & Värmepumpdagen återvände till sin fysiska form och Kistamässan den 17 november. Efter tre års längtan stod branschen redo att åter samlas för att nätverka, ta del av seminarier och besöka utställare. Och det var många besökare som tog tillfället i akt – rekordmånga.

Vinnare av Ebbe Lyths stipendium 2022

2022-11-21 I samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2022 delades traditionsenligt Ebbe Lyths Stipendium ut. Där fick tre studenter motta diplom och tillhörande prissumma i kategorierna bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpsteknik på yrkeshögskolan respektive bästa examensarbete inom kyl- och värmepumpande tekniker på högskola.

Spännande föreläsningar om nutid och framtid – KVP-dagen 17 nov

2022-10-27 Hur kommer egentligen framtidens arbetsmarknad att se ut? Vad kommer att hända de kommande 20 åren? Vilka branscher kommer robotiseras? På KVP-dagen den 17 november, kommer Fredrik Löfgren, AI expert, att hålla en spännande föreläsning om hotet och möjligheterna som AI och robotiseringen för med sig. Detta och mycket mer i ett fullspäckat och spännande program.

Värmepumpsförsäljningen går fortsatt bra

2022-10-18 Värmepumpsförsäljningen för kvartal tre är i paritet med samma period förra året och fortsatt stabil. De stigande energipriserna gör att många ser över sin uppvärmning, vilket leder till att efterfrågan på värmepumpar håller i sig.

Forskningsutvecklare till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2022-10-17 Är du intresserad av ett nytt jobb, som gör skillnad på riktigt? Svenska Kyl & Värmepumpföreningen söker nu forskningsutvecklare. Ansök idag, eller tipsa någon du känner att ansöka.

Prognosen för kylmarknaden är fortsatt stark

2022-09-30 Höstens konjunkturrapport från Navet finns nu presenterad. Under första halvåret i år beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 5,4 miljarder kronor. Till skillnad från många andra branscher, i dessa orostider, visar prognosen för kylmarknaden på en fortsatt stark tillväxt på 4 procent för helåret 2022. Denna tillväxt förväntas hålla i sig för 2023. För att ta del av hela konjunkturrapporten, loggar du som medlem in här...

Sök Ebbe Lyths stipendium - Vinn 30 000 kr!

2022-09-29 Varje år delar Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS, ut stipendier till duktiga studenter som nyligen avslutat sina studier på universitets- och högskolenivå eller på yrkeshögskolenivå. Det som är föremål för bedömning av juryn är studenternas examensarbeten. Känner du till en student som har skrivit ett bra examensarbete, peppa hen att ta chansen och ansöka.

Vi ses väl på Svenska Kyl & Värmepumpdagen

2022-09-28 Vi närmar oss med glädje årets största och viktigaste branschsammankomst, Svenska Kyl & Värmepumpdagen, dagen som främjar kyl- och värmepumpbranschens tillväxt och utveckling genom kunskapsutbyte, nätverkande och affärer. Datum för KVP-dagen är den 17 november och platsen är Stockholm, närmare bestämt Kistamässan. Aktuell info och programmet hittar du på eventsidan kvpdagen.se.

Nytt nummer av Klimat ute nu!

2022-09-19 Årets tredje nummer av Klimat är ute nu. I nummer 3 kan du bland annat läsa om den stora bristen på kyl- och värmepumpstekniker, vi redovisar svaren från undersökningen av PULSEN som visar på att efterfrågan på värmepumpar är fortsatt mycket hög. Detta och mycket mer!

PULSEN 2022 - Synen på efterfrågan av värmepumpar mycket hög

2022-09-13 Pulsen är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av Pulsen kan föreningen följa värmepumpsmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos de som deltar i undersökningen. I årets undersökning kan vi bland annat se att den upplevda efterfrågan på värmepumpar har fortsatt uppåt...

Ny kreditupplysningstjänst för medlemmar

2022-09-08 Från och med 31 augusti har SKVP bytt leverantör av tjänsten till Creditsafe, som är ett av världens mest använda kreditupplysningsföretag. Creditsafe erbjuder dig som medlem i SKVP att redan idag teckna avtal på kreditupplysningar till mycket förmånliga priser.

Sveriges Radio, Ekot rapporterar om värmepumpar

2022-08-15 På grund av energikrisen och kriget i Ukraina har intresset för värmepumpar ökat markant i Europa. Men leveranstiderna är långa på grund av komponentbrist och logistikproblem... Lyssna på hela reportaget nedan:

Värmepumpsförsäljningen står stark över tid

2022-07-08 Värmepumpsförsäljningen för första halvåret 2022 är i paritet med första halvåret 2021. Vätska-vatten och luft-vatten har gått något bättre än 2021. Andra kvartalet ser vi tyvärr en inbromsning, främst i segmentet frånluftsvärmepumpar, jämfört med 2021.

SKVP medverkar i Almedalen

2022-06-30 Årets politikervecka i Almedalen drar snart igång. SKVP finns på plats för att delta i den så viktiga samhällsdebatten. Vår bransch är en mycket viktig del för byggandet av det hållbara samhället och frågor inom energieffektivisering och klimatomställning är ett naturligt inslag i det arbetet. Den 5 juli kan du lyssna till vår röst under ett seminarium som hålls i Nordic Climate Groups regi. Medverkar från SKVP gör Anders Mårtensson, vd.

Trevlig sommar!

2022-06-28 Så var den då äntligen här, den ljuvligt varma sommaren. Midsommar har passerat och en del kanske redan har påbörjat en efterlängtad semester. En härlig sommarledighet väntar även för personalen på SKVP. Kontoret kommer att vara stängt v. 29 och 30. I övrigt finns vi tillgängliga, men med något lägre bemanning under vissa veckor. En riktigt trevlig sommar önskar vi er!

Vi flyttar vår interna IT till lime CRM

2022-06-27 SKVP flyttar in medlemsregister och övrig IT i lime CRM. Bytet kommer att hjälpa oss i arbetet att verka för branschens och våra medlemmars bästa. Vi kommer en kort tid i september att jobba i två system medan migreringen utförs. Vi jobbar hårt för att övergången ska gå snabbt och smidigt för alla inblandade.

Dags att fira World Refrigeration Day den 26 juni!

2022-06-22 Du vet väl om att världens viktigaste bransch har en egen dag – World Refrigeration Day, eller VärldsKyldagen som vi kallar den här i Sverige. Den äger rum den 26 juni och syftar till att lyfta fram kylteknikens betydelse i samhället och världen över.

Branschen efterlyser fler yrkesambassadörer

2022-06-21 I syfte att få fler ungdomar att upptäcka yrket som kyl- och värmepumptekniker och dess fördelar satsar SKVP på att engagera unga förebilder inom branschen, våra så kallade yrkesambassadörer. Det är inte oss på SKVP ungdomarna kommer att lita på, det är våra unga förebilder de lyssnar på. Nu söker vi efter fler ambassadörer.

SKVP byter leverantör av kreditupplysningstjänst

2022-06-09 Från och med 31 augusti byter SKVP leverantör av tjänsten från Business check till Creditsafe, som är ett av världens mest använda kreditupplysningsföretag. Creditsafe erbjuder dig som medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att redan idag teckna avtal på kreditupplysningar till mycket förmånliga priser.

Nytt nummer av Klimat ute nu!

2022-05-17 Årets andra nummer av Klimat är ute nu. I nummer 2 kan du bland annat läsa om en ny F-gasförordning som ökar tempot på utfasningen av HCF-köldmedier samt en artikel om att värmepumpar sparar lika mycket energi som vindkraften producerar. Detta och mycket mer!

Ny konsumentköplag från 1 maj

2022-05-10 En ny konsumentköplag började gälla 1 maj 2022. En viktig förändring har gjorts beträffande reklamationsrätten. Den nya lagen innebär ett starkare skydd för konsumenterna.

Värmepumpbranschen gör ett starkt första kvartal trots oron i omvärlden

2022-04-21 Trots oron i omvärlden har det installerats 12% fler värmepumpar jämfört med samma period förra året. Tyvärr är det fortsatt ett ansträngt läge vad gäller att få fram komponenter och halvledare i den omfattning branschen behöver. Detta är ett problem vår bransch delar med många andra branscher.

Förslag till ny F-gasförordning - kommissionen vill öka tempot i utfasningen av HFC-köldmedier

2022-04-13 Utifrån den pågående globala uppvärmning och de allvarliga konsekvenser detta innebär, har EU:s ambition i miljöarbetet ökat. I EU:s ”Gröna giv” finns nu en målsättning att bli koldioxidneutral fram till 2050 vilket innebär att nedfasningen av de starkt växthusdrivande fluorerade köldmedierna behöver skyndas på. EU-kommissionen konstaterar att utfasningen med nuvarande direktiv inte går snabbt nog utifrån de uppdaterade klimatmålen varför man nu föreslagit en skärpning av direktivet på flera punkter. I arbetet med att ta fram ett nytt förslag har behovet av fler kompetenta installatörer identifierats. Med fler installatörer som kan hantera de naturliga köldmedierna ökar förutsättningen för en snabbare nedfasning av de växthuspåverkande köldmedierna

Fjärrvärme vs värmepumpar – bilden kan nyanseras

2022-02-22 Genom att anlägga ett månghundraårigt tidsperspektiv har fjärrvärmesektorn undvikit en diskussion om utsläppsnivåerna. På hundra års sikt är skogsbiobränsle koldioxidneutralt. Men i ett 30-årsperspektiv, och "1,5-gradersmål” enligt IPCC, visar sig fjärrvärmesektorn enligt våra beräkningar utgöra den kanske största koldioxidutsläpparen av alla svenska verk¬samheter – cirka 20 miljoner ton koldioxid (CO2) per år – istället för anförda 3,52 miljoner ton . Med en riktig kalkyl är det sannolikt 5 miljoner ton för sopor och ytterligare 15 miljoner ton för skogsbiobränslen. 20 miljoner ton kan jämföras med inrikes transporters 15 miljoner ton eller hela industrins 14,5 miljoner ton.

SKVP omnämnda i ett inslag i SVT-Aktuellt

2022-02-03 I ett inslag i SVT-Aktuellt den 2 februari behandlas det tillväxt som råder inom värmepumpmarknaden.

Juridisk rådgivning

2022-01-19 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har ett tecknat samarbetsavtal med Allt om Juridik som är störst i landet inom juridisk kompetensförsörjning.

Värmepumpbranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19 Trots den rådande pandemin och komponentbrist har försäljningen av värmepumpar ökat med 11 procent under 2021. Alla segment har ökat under året men segmentet luft-vattenvärmepumpar har gått särskilt starkt med en tillväxt på 21 procent under 2021.

Lödprov

2022-01-19 Information om utökade krav vid ansökan om Personcertifikat för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar där köldmedlet är f-gaser.