2018

Bra start på året för värmepumpförsäljningen

2018 har börjat starkt för värmepumpbranschen. Totalt ökade försäljningen under första kvartalet med 12 procent jämfört med samma period förra året. Starkast har försäljningen varit för bergvärme- och luft-vattenvärmepumpar.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har varit god under första kvartalet och ökat med 15 procent. En bidragande faktor till den stora försäljningsökningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärme) är en rekyl efter stoppet för bergvärmeborrning i Stockholm. Stoppet hävdes i december och de stoppade bergvärmeinstallationerna har nu fått tillstånd att genomföras. Försäljningen av bergvärmepumpar minskade med 11 procent under fjärde kvartalet 2017.

Under perioden ökade försäljningen av frånluftsvärmepumpar med 8 procent.  Försäljningen av frånluftvärmepumpar följer till stor del nybyggnaden av småhus.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q1
Totalt 12 %
Luft-vattenvärmepumpar 15 %
Frånluftsvärmepumpar 8 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 15 %

Under första kvartalet ökade försäljningen i fastighetssegmentet med 3 procent.

- I ljuset av att försäljningsökningen inom fastighetssegmentet förra året låg på hela +14 procent är en ökning med 3 procent acceptabelt, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vår förväntan är dock att ökningen kommer accelerera under andra kvartalet då konsekvenserna av det tidigare borrstoppet i Stockholm helt försvunnit.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet:

  Villa Fastighet
Totalt 13 % 3 %
Luft-vattenvärmepumpar 14 %  
Frånluftsvärmepumpar 8 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 18 %  

Under första kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 1,5 miljarder kronor, vilket är en ökning 12 procent.

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.