statcomp

Värmepumpsförsäljning

Värmepumpbranschen har kontinuerligt sedan 1982 samlat in statistik över sålda värmepumpar i Sverige. Varje kvartal presenteras det senaste kvartalets försäljningssiffror. Här kan du också finna sammanställning av statistik från 1982 fram till idag.

 

Obs! SKVP samlar inte statistik för luft-luftvärmepumpar. Värdena för luft-luftvärmepumpar i diagramet ovan består av mycket grova uppskattningar.

Årsstatistik

År   Titel Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2017   Fortsatt stark försäljning av värmepumpar Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2016   Försäljningen av värmepumpar steg under första kvartalet i år... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2015   Den positiva trenden under 2015 med ökande försäljning... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2014   Inledningen av 2014 började precis som avslutningen på 2013... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2013   Året började tufft för värmepumpbranschen, med minskad... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2012   Det blev ett tufft år för värmepumpbranschen, då försäljningen... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2011   Det blev ett lugnt år för värmepumpbranschen utan några större... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2010   Värmepumpbranschen befäster sin position som den starkaste... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2009   Ytterligare ett starkt år för värmepumpbranschen i Sverige... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2008   I början av 2008 var det många inom branschen som var oroliga... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2007   Den långa raden av år med ständiga försäljningsrekord är... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2006   2006 innebar ytterligare ett fantastiskt år för värmepumpbranschen... Q1 Q2 Q3 Q4 Helår