handwriting

Remisser & Brevsvar

Här läggs aktuella remisser upp. Genom det medges alla intresserade att ladda ner och lämna synpunkter till kansliet innan remissvaret lämnas till Myndighet eller Departement.

För historik kommer även äldre redan besvarade remisser att läggas upp här.

Remisser

Datum

Instans

Remiss

Titel

Vårt svar

2009-06-01 Finansdep. SOU 2009:62 Skatt på fluorerade växthusgaser 5 oktober 2009
2013-02-13 Boverket CIN 1 Certifiering av vissa installatörer 1 mars 2013
2014-06-24 Boverket BBR Avs. 9 Förslag till ändring av BBR 24 september 2014
2014-10-10 Justitiedep. Ju2014/4305/KO SOU 2014:47 Förbättrad tvistelösning... 10 oktober 2014
2015-02-09 M & Energidep. M2015/283/Ee SOU 2014:89 Elsäkerhet- en ledningsfråga 22 maj 2015
2015-02-16 M & Energidep. M2015/420/R (EU) nr 517/2014, fluorerade växthusgaser 10 maj 2015
2015-02-12 Boverket CIN 2 Certifiering av vissa installatörer, ändring 16 mars 2015
2015-05-12 Boverket CIN 2 omg 2 Certifiering av vissa installatörer, ändring 1 juni 2015
2015-06-17 M & Energidep. M2015/2507/Ee Svensk tillämpning av NNE-byggnader 31 augusti 2015
2016-07-08 Boverket REN 1 Stöd för renovering och energieffektivisering 19 augusti 2016
2016-06-07 Boverket BEN1, BED, CEX, BBR Föreskrifter och allmänna råd om energi 22 augusti 2016
2016-06-13 MSB 2016-2045 Cisterner med anslutna rörledningar för... 13 september 2016
2016-06-09 Elsäkerhetsverket 15EV4271 Nya föreskrifter, elbehörighetsreformen 3 oktober 2016
2016-09-09 Boverket HYS1 Hyresbostäder och bostäder för studerande 25 oktober 2016
2017-01-20 Boverket BBR (A)+(B), BEN1 Ändringar i Boverkets byggregler (NNE) 24 februari 2017
2017-01-19 M & Energidep. M2017/00114/Ee Synpunkter på RED II 24 februari 2017
2017-05-02 Boverket BBR (A), BEN2 Extra remiss, BBR (A) + BEN2 19 maj 2017

Brevsvar

Datum Instans Titel
2015-05-04 Näringsdep. Hearingen ”Stöd till renovering och energieffektivisering”
2015-06-11 Boverket Synpunkter på kommande Energikrav för NNE
2016-09-14 Näringsdep. Förordning 2016:837 måste revideras – Strider mot statsstödsreglerna
2018-02-01 Natruvårdsv. Naturvårdsverket - undantag i artikel 15 EU 517-2014 2018-02-01.pdf
2018-03-14 M & Energidep. Primärenergifaktor på 2,0 i EED