news

Nyheter

Dags att fira World Refrigeration Day den 26 juni!

2022-06-22 Du vet väl om att världens viktigaste bransch har en egen dag – World Refrigeration Day, eller VärldsKyldagen som vi kallar den här i Sverige. Den äger rum den 26 juni och syftar till att lyfta fram kylteknikens betydelse i samhället och världen över.

Branschen efterlyser fler yrkesambassadörer

2022-06-21 I syfte att få fler ungdomar att upptäcka yrket som kyl- och värmepumptekniker och dess fördelar satsar SKVP på att engagera unga förebilder inom branschen, våra så kallade yrkesambassadörer. Det är inte oss på SKVP ungdomarna kommer att lita på, det är våra unga förebilder de lyssnar på. Nu söker vi efter fler ambassadörer.

SKVP byter leverantör av kreditupplysningstjänst

2022-06-09 Från och med 31 augusti byter SKVP leverantör av tjänsten från Business check till Creditsafe, som är ett av världens mest använda kreditupplysningsföretag. Creditsafe erbjuder dig som medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att redan idag teckna avtal på kreditupplysningar till mycket förmånliga priser.

Nytt nummer av Klimat ute nu!

2022-05-17 Årets andra nummer av Klimat är ute nu. I nummer 2 kan du bland annat läsa om en ny F-gasförordning som ökar tempot på utfasningen av HCF-köldmedier samt en artikel om att värmepumpar sparar lika mycket energi som vindkraften producerar. Detta och mycket mer!

Ny konsumentköplag från 1 maj

2022-05-10 En ny konsumentköplag började gälla 1 maj 2022. En viktig förändring har gjorts beträffande reklamationsrätten. Den nya lagen innebär ett starkare skydd för konsumenterna.

Värmepumpbranschen gör ett starkt första kvartal trots oron i omvärlden

2022-04-21 Trots oron i omvärlden har det installerats 12% fler värmepumpar jämfört med samma period förra året. Tyvärr är det fortsatt ett ansträngt läge vad gäller att få fram komponenter och halvledare i den omfattning branschen behöver. Detta är ett problem vår bransch delar med många andra branscher.

Förslag till ny F-gasförordning - kommissionen vill öka tempot i utfasningen av HFC-köldmedier

2022-04-13 Utifrån den pågående globala uppvärmning och de allvarliga konsekvenser detta innebär, har EU:s ambition i miljöarbetet ökat. I EU:s ”Gröna giv” finns nu en målsättning att bli koldioxidneutral fram till 2050 vilket innebär att nedfasningen av de starkt växthusdrivande fluorerade köldmedierna behöver skyndas på. EU-kommissionen konstaterar att utfasningen med nuvarande direktiv inte går snabbt nog utifrån de uppdaterade klimatmålen varför man nu föreslagit en skärpning av direktivet på flera punkter. I arbetet med att ta fram ett nytt förslag har behovet av fler kompetenta installatörer identifierats. Med fler installatörer som kan hantera de naturliga köldmedierna ökar förutsättningen för en snabbare nedfasning av de växthuspåverkande köldmedierna

Fjärrvärme vs värmepumpar – bilden kan nyanseras

2022-02-22 Genom att anlägga ett månghundraårigt tidsperspektiv har fjärrvärmesektorn undvikit en diskussion om utsläppsnivåerna. På hundra års sikt är skogsbiobränsle koldioxidneutralt. Men i ett 30-årsperspektiv, och "1,5-gradersmål” enligt IPCC, visar sig fjärrvärmesektorn enligt våra beräkningar utgöra den kanske största koldioxidutsläpparen av alla svenska verk¬samheter – cirka 20 miljoner ton koldioxid (CO2) per år – istället för anförda 3,52 miljoner ton . Med en riktig kalkyl är det sannolikt 5 miljoner ton för sopor och ytterligare 15 miljoner ton för skogsbiobränslen. 20 miljoner ton kan jämföras med inrikes transporters 15 miljoner ton eller hela industrins 14,5 miljoner ton.

SKVP omnämnda i ett inslag i SVT-Aktuellt

2022-02-03 I ett inslag i SVT-Aktuellt den 2 februari behandlas det tillväxt som råder inom värmepumpmarknaden.

Juridisk rådgivning

2022-01-19 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har ett tecknat samarbetsavtal med Allt om Juridik som är störst i landet inom juridisk kompetensförsörjning.

Värmepumpbranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19 Trots den rådande pandemin och komponentbrist har försäljningen av värmepumpar ökat med 11 procent under 2021. Alla segment har ökat under året men segmentet luft-vattenvärmepumpar har gått särskilt starkt med en tillväxt på 21 procent under 2021.

Lödprov

2022-01-19 Information om utökade krav vid ansökan om Personcertifikat för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar där köldmedlet är f-gaser.