news

Nyheter

Årets fjärde och sista nummer av Klimat

2021-12-03 Årets fjärde och sista nummer av Klimat är ute nu. I nummer 4 kan du bland annat läsa om Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2021, som även i år blev en lyckad livesändning. Du får även läsa om att värmepumpar och andra värmekällor minskar behovet av biomassa avsevärt, samt att SKVP nu har fått förstärkning i form av den tekniska experten Gustav Hammarberg. Detta och mycket mer!

En återblick - Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2021

2021-11-25 Oavsett om du missade Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2021 eller vill se föredragen på nytt - här har du en återblick på dagen och länkar till de respektive programpunkterna. Se hela dagen, delar av den eller dela med dig av den till kollegorna. Vi ses igen den 17:e november 2022 - då på Kistamässan.

Gustav Hammarberg Lindström - ny teknisk expert på SKVP

2021-11-24 Gustav Hammarberg Lindström är ny teknisk expert hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och kommer att både stärka och komplettera den befintliga organisationen. Första dagen på det nya jobbet är den 1 december, då han tar plats på kontoret i Alvik. Närmas kommer Gustav från Ahlsell där han har varit produktchef med ansvar för köldmedier och egenbyggda aggregat.

Succé för Svenska Kyl & Värmepumpdagen

2021-11-23 Den 18 november samlades branschen kring Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2021, som likt förra året arrangerades pandemisäkert över webben. Det blev en fartfylld dag som med en proffsig produktion lockade många digitala besökare att sitta klistrade framför sina skärmar.

Chistofer Kronström - vinnare av Ebbe Lyths stipendium 2021

2021-11-19 Christofer Kronström, student på KTH, har tilldelats Ebbe Lyths stipendium 2021 för sitt examensarbete. Priset delades ut av Anders Mårtensson, vd SKVP, i samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 18 november.

Inspiration och ny kunskap utlovas på KVP-dagen

2021-11-17 Imorgon är det dags för årets största och viktigaste branschsammankomst. En fullmatad livesänd dag med mycket intressanta talare, aktuella teman och spännande diskussioner. Se sändningen här...

Nya förbud mot placerande på marknaden

2021-11-02 I f-gasförordningen (EU 517 2014) finns förutom nedtrappningen av mängden f-gaser som får placeras på marknaden inom EU även förbud som begränsar att vissa applikationer och produkter får placeras på marknaden (säljas). Den 1 januari 2022 träder två av dessa i kraft.

Fortsatt positiva försäljningssiffror under tredje kvartalet

2021-10-20 Precis som för andra kvartalet är antalet sålda värmepumpar inom samtliga segment högre än under samma period både 2020 och 2019. Den totala försäljningen av värmepumpar ökade med 14% jämfört med tredje kvartalet året innan.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen söker Branschutvecklare

2021-10-08 SKVP behöver nu stärka vårt kontor med en "Branschutvecklare" som tillsammans med oss vill vara med på en fortsatt spännande och utvecklande resa. Se hela annonsen här!

Konjunkturrapporten för hösten 2021 har kommit

2021-09-20 Höstens konjunkturrapport från Navet Analytics har precis släppts. Den kompletta rapporten kan du som medlem ladda ned på medlemssidorna. Totalt beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 4,6 miljarder under första halvåret 2021. Omräknat till årstakt innebär utfallet en minskning med 4 procent jämfört med helåret 2020.

Är du med oss på Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 18 november?

2021-09-17 Efter fjolårets lyckade satsning med den digitala Svenska Kyl & Värmepumpdagen siktar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen på att återupprepa, och överträffa, den uppskattade dagen. Datumet som du ska anteckna i kalendern är den 18 november, då startar sändningen. Program och annan info hittar du på kvpdagen.se

Nytt nummer av Klimat är tillgängligt nu!

2021-09-09 Årets tredje nummer av Klimat är ute nu. I nummer 3 får du bland annat veta mer om Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2021, som även i år blir digital. Du får även läsa om hur det nya stödet för energieffektivisering snedvrider värmemarknaden och att det råder högtryck för värmepumpsbraschen. Detta och mycket mer!

Högtryck för värmepumpbranschen

2021-07-16 Trots den rådande pandemin har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 29 procent under andra kvartalet. Ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 19 procent. Det är en kraftig ökning inom alla försäljningssegment.

PULSEN 2021: Upplevda efterfrågan vänder kraftig uppåt när Pandemin börjar klinga av!

2021-07-12 PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

Debattartikel i NyTeknik: Nya stödet till energieffektivisering snedvrider värmemarknaden

2021-07-06 Regeringen föll på mållinjen – det nya stödet som ska bana väg för energieffektivisering i flerfamiljshus värnar de kommunala fjärrvärmemonopolen i stället för att gynna den bästa tekniken, skriver Anders Mårtensson.

Utökning av f-gascertifikat

2021-07-01 Inom EU pågår ett arbete med att revidera f-gasförordningen, EU 517 2014. En av de punkter som föreningen har drivit, genom sina europeiska samarbetsorganisationer AREA och EHPA, är att det ska finnas krav på kompetens för att få jobba med HFOer och naturliga köldmedier på liknande sätt som det idag finns krav på certifiering för att få jobba med HFC-köldmedier.

Svenska Kyl & Värmepumpdagen 18 nov 2021

2021-06-23 Svenska Kyl & Värmepumpdagen samlar branschens aktörer för en digital heldag med fokus på kompetensutveckling och nätverkande. Upplysande seminarier varvas med den senaste forskningen och temaindelade frågestunder i livesänt event från studion på Kistamässan.

Nya transportdokument och godsdeklarationsblanketter

2021-06-22 Nu kan du som medlem, informationskund samt abonnent på Svensk Kylnorm logga in och ladda ner våra nya transportdokument och godsdeklarationsblanketter. De nya blanketterna är framtagna och anpassad efter den nyligen reviderade faktablad 4.

Borrföretagen flyttar in hos SKVP!

2021-06-21 Då var det tid för nya äventyr för Borrföretagen. Den 1 juni flyttade Borrföretagens kontor från KTH Campus till att dela lokal med Svenska Kyl & Värmepumsföreningen i Bromma.. Flytten ser de som mycket positiv då den främjar våra närliggande organisationers utveckling av ett tätare samarbete.

Frukostwebbinarium: EcoPack - An isobutane booster heat pump

2021-06-18 Ecopack syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya värmepumpar med naturligt köldmedium med förhållandevis hög förångningstemperatur och lågt temperaturlyft. Syftet är dels att möjliggöra förbättring av befintliga värmepumpar med hjälp av en economizer och dels att förbättra effektiviteten i neutrala termiska nät samt termiska lager.

Nytt nummer av Klimat ute nu!

2021-06-02 Årets andra nummer av Klimat är ute nu. I nummer 2 kan du bland annat läsa om SKVPs lyckade rekryteringssatsning. Du får även möta SKVPs nya vd Anders Mårtensson och att värmepumpar har en självklar plats i framtidens hållbara energisystem. Detta och mycket mer!

Varför går svenska regeringen i motsatt riktning mot resten av EU?

2021-05-31 I slutet av mars presenterade finansdepartementet förslag till ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Men ett av de mest lönsamma sätt att energieffektivisera, att installera en värmepump, kommer inte att kunna användas på grund av stödets utformning. Remissen gick att svara på fram till den 24 maj.

Sök Ebbe Lyths stipendium 2021

2021-05-24 Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium som delas ut i två kategorier. Nu kan du skicka in din ansökan för ”bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpteknik på YH under 2021” eller ”bästa examensarbete (masternivå) inom kyl- och värmepumpande tekniker under 2021”. Stipendiet är på 30 000 kronor vardera för de två stipendiaterna.

Vi möter Anders Mårtensson - ny vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2021-05-19 Den 1 juni tillträder Anders Mårtensson posten som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han kommer närmast från VVS-Fabrikanternas Råd där han de senaste sju åren innehaft motsvarande position. Vi är förstås nyfikna på vad han ser fram emot mest med den nya utmaningen.

Dags att svara på årets PULSEN!

2021-05-18 Nu har du som är återförsäljar- eller installatörsmedlem i föreningen fått en inbjudan att delta i årets PULSEN. PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi tillsammans följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

Lyckad rekryteringssatsning!

2021-05-11 I kyl- och värmepumpbranschen har det länge funnits brist på tekniker och för bara några år sedan var antalet elever och studenter som sökte sig till landets gymnasie- och YH-utbildningar relativt lågt. Det har SKVP försökt ändra på och när den senaste rekryteringskampanjen summerades kunde man konstatera ett positivt resultat.

Värmepumpar har en självklar plats i framtidens hållbara energisystem

2021-05-07 I en situation med effekt- och överföringsbrister i det svenska elsystemet höjs kritiska röster mot användningen av värmepumpar; de påstås utgöra en belastning i energisystemet. Men i stället för att motarbeta värmepumpar med argumentet att det belastar elnätet när det är som störst elbehov, borde användningen av värmepumpar uppmuntras. Lösningen på effektbristen är utbyggda elnät och smartare styrning, inte färre värmepumpar.

Stängda gränser inget hinder för nordiskt samarbete

2021-05-04 De stängda gränserna och den upplevda klyftan i samhället mellan oss och våra nordiska grannländer är inget som drabbat SKVP:s kansli nämnvärt. På SKVP har man nu påbörjat ett nära samarbete med våra norska kollegor på Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) då flertalet frågeställningar och utmaningar är desamma för de två föreningarna.

Frukostwebbinarium: Naturliga köldmedium och små fyllnadsmänger

2021-04-29 Med kunskapen om miljöeffekterna av syntetiska köldmedier är naturliga köldmedier det logiska valet. Men med dessa finns det några utmaningar som behöver beaktas, för de flesta naturliga köldmedier betyder det att minska risken från en explosiv atmosfär. Under webbseminariet kommer vi att presentera en översikt av de lagar och standarder som styr, våra tekniska lösningar och visa vad som är möjligt idag inom 3 olika applikationer inom uppvärmning och luftkonditionering. Alla tre projekten ingår i Energimyndighetens projekt Termo och kallas PentaProp, ProPack, EcoPack.

Ökad försäljning av villavärmepumpar

2021-04-16 2021 har börjat bra för värmepumpbranschen. Det är främst försäljningen av värmepumpar för villamarknaden som har ökat kraftigt under första kvartalet. För marknadssegmentet ”fastighetsvärmepumpar" har det däremot varit en nedgång.

IEA Heat Pump Conference 2020

2021-04-14 Den 26 april påbörjas den 13:e upplagan av IEA Heat Pump Conference, en världsomspännande conferans på temat värmepumpande teknik. Konferensen kommer att fungera som ett forum för att diskutera den senaste tekniken inom värmepumpar och utbyta värdefull kunskap inom marknads-, policy- och standardinformation om relaterad teknik. Konferensen som skulle ske enbart fysiskt på plats i Sydkorea, kommer nu genomföras som en hybridkonferens med möjlighet att delta online.

Vårens konjunkturrapport är här

2021-04-15 Våren konjunkturrapport från Navet Analytics, (före detta Industrifakta) har nyligen släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna här på hemsidan. Här följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Gymnasiet genomgår större förändring - ämnesbetygsreformen

2021-04-13 Med jämna mellanrum genomgår skolväsendet större förändringar. Senast gymnasiet gjorde en större förändring var 2011, då läroplanen GY11 sjösattes, och kylutbildningen hamnade på VF-programmet. Nu är det dags för nästa stora förändring, ämnesbetygsreformen, och här har kylbranschen möjlighet att vara med och förbättra de yrkesrelaterade delarna av gymnasiet.

Frukostwebbinarium: Borrhål i serie eller parallellt, vad har det för betydelse?

2021-04-09 Om en geoenergianläggning har mer än ett borrhål, ska man då koppla borrhålen i serie eller parallellt? Frågan dyker upp då och då, både för småhus och större fastigheter. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, illustrerar konsekvenserna av seriellt och parallellt kopplade borrhål.

Ackreditering för tryckprovning vid installation av luft-luftvärmepump

2021-03-30 En återkommande fråga till föreningen har varit vad som gäller vid installation av luft-luftvärmepumpar där köldmedieslingan försluts med flare-kopplingar. Mer specifikt, om den efterföljande läcksökningen med tryckhöjande medium kräver att företaget ska vara ackrediterat för tryckprovning.

F-gasförordningen under utvärdering – var med och påverka!

2021-03-23 F-gasförordningen (EU 517/2014) är under utvärderingen och ett antal konsultbolag har fått i uppgift av EU kommissionen att dels förbereda bakgrundsmaterial för revideringen och dels att komma med förbättringsförslag. SKVP är aktiva i arbetet genom de två europeiska föreningarna EHPA och AREA. För att få bättre underlag i detta arbete ber vi er ta några minuter och fylla i en utvärdering.

Ny utgåva av Svensk Kylnorm, faktablad 4

2021-03-22 I februari skickades det nya faktablad 4 ut till alla som abonnerar på Svensk Kylnorm Faktablad. Faktablad 4 innehåller anvisningar och förklaringar av olika dokument som krävs när det gäller till exempel tillstånd och anmälan för transport av farligt gods och farligt avfall.

Små steg ger stora förändringar

2021-03-17 En av de mest givande satsningarna som SKVP har gjort för att främja nyrekryteringen, är den digitala informationskampanj som genomförts de senaste två åren, och som nu är aktiverad igen. Kanske har du sett kampanjen i dina flöden, kanske har du redan delat den i dina kanaler. I så fall – STORT tack! Har du inte delat vårt inlägg, hjälp oss gärna att göra det.

Välkommen till seminarium om vätskeburna system och dess fluider

2021-03-03 Mycket energi går förlorad på grund av kompetensbrist i skötseln och konstruktion av köldbärarsystem. Vad beror det på egentligen? Okunskap, ovilja eller fel materialval? Under en förmiddag - onsdag 17 mars - arrangerad av tekniktidningen Energi & Miljö försöker man reda ut detta.

Välkommen till vår nya hemsida

2021-03-02 Nu är den på plats! Vår uppfräschade och uppdaterade hemsida som vi under en period har jobbat med och nu äntligen har lanserat. Vi hoppas att du som besöker hemsidan gillar den nya designen lika mycket som vi gör, och att du med enkelhet ska hitta det du letar efter.

Var med och påverka KVP-dagen!

2021-02-22 Årets viktigaste branschdag, Svenska Kyl & Värmepumpdagen är nu beslutad att hållas den 18 november 2021. Med tanke på rådande situation blir arrangemanget även i år i digital form, något som visade sig fungera mycket bra 2020. Nu kan du vara med och påverka innehållet i programmet.

Årets första nummer av Klimat ute nu!

2021-02-08 Årets första nummer av Klimat är ute nu. I nummer 1 kan du bland annat läsa om ett nytt rekord i antalet beviljade YH-utbildningar. Du kan också läsa om att SKVP får ny vd och att värmepumpsåret 2020 var mycket positivt, trots rådande pandemi. Detta och mycket mer!

Antal YH-utbildningar slår rekord igen

2021-01-25 Nu har det glädjande beskedet kommit om vilka YH-utbildningar inom kyl- och värmepumpteknik som får startbesked inför hösten. Förra året kom Myndigheten för Yrkeshögskolan (Myh) med det glädjande beskedet att totalt åtta klasser kunde starta. Nu kommande höst utökas antal kylteknikerutbildningar ytterligare till hela 11 klasser.

Anders Mårtensson ny VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2021-01-15 Den 1 juni tillträder Anders Mårtensson som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han tar över efter Per Jonasson, som varit bolagets vd sedan 2010. Anders kommer närmast från VVS Fabrikanternas Råd och rollen som vd där.

Mycket positivt värmepumpsår 2020 – trots rådande pandemi

2021-01-13 Sista kvartalet 2020 ökade försäljningen inom alla segment utom för bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen med 16 procent. Helåret 2020 har, trots pandemin, varit ett positivt år för värmepumpar och försäljningen ökade med 9 procent jämfört med helåret 2019.