news

Nyheter

Köp från säkra köldmedieleverantörer!

2020-12-14 Köldmedier motsvarande 34 miljoner ton CO2-ekvivalenter förs årligen in illegalt till EU. Om denna illegala handel fortsätter på samma nivå kommer den att utgöra nästan 30% av F-gaserna som förs in till EU under 2021. För att hjälpa dig säkerställa att det är legalt köldmedium du erbjuds har AREA, tillsammans med ett antal partners, tagit fram ett informationsblad för att underlätta. Informationsbladet finns nu tillgängligt på Svenska.

Stockholm stänger e-tjänst för tillståndsansökan

2020-12-02 Miljöförvaltningen i Stockholms stad stänger e-tjänsten för ansökan om tillstånd för värmepump fredagen den 18 december. Anledningen är byte till ett nytt ärendehanteringsystem. Bytet uppges ta nästan två och en halv månad och beräknas vara klart den 1 mars 2021.

Ebbe Lyths stipendium

2020-11-25 För examensarbetet ”Modelling latent heat thermal energy storage with novel PCM encapsulation design” tilldelades EMMA NYHOLM HUMIRE Ebbe Lyths Stipendium 2020 inom kategorin Högskola/Universitet. Utdelare var Per Jonasson ordförande i Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS), och stipendiet överlämnades i samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen.

Återblick från Svenska Kyl & Värmepumpdagen

2020-11-24 Istället för att ställa in årets upplaga av Svenska Kyl & Värmepumpdagen, som var planerad att hållas den 19 november på Kistamässan, så ställdes den om och flyttade in på webben. Och resultatet stavas succé. Missade du dagen, eller vill se presentationerna igen, så hittar du dem på branschtidningens Kyla & Värmes hemsida.

Skatteverket: Schablonen gäller ej för bostadsrätter

2020-11-23 SKVP har föreslagit för skatteverket att implementera en schablonmässig fördelning över mängden arbete inne respektive ute. Skatteverket har tyvärr valt att inte godta någon sådan schablon. De har även förtydligat att den schablon som branschen haft sedan 2009 enbart gäller småhus och inte bostadsrätter. Det är därmed viktigt att du inte använder dig av branschens schablon vid installation i bostadsrätt samt att du är noga med att anteckna fördelningen mellan arbete inne respektive utanför bostadsrättens väggar.

Ny skrift bidrar till säker och ergonomisk arbetsmiljö för installatörer

2020-11-10 En stor del av en entreprenad utgörs av installationer. Arbetsgivare och projektörer saknar ofta den kunskap som krävs för att arbetsmiljön för installatörer ska bli både säker och ergonomisk. Installatörsföretagen har därför tagit initiativ till en ny skrift som bidrar till att förbättra installatörers arbetsmiljö.

SKVP söker ny vd

2020-11-02 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen söker en ny vd. Kanske är du rätt person för rollen, kanske känner du någon i din närhet. Läs mer om tjänsten här...

Välkomna till våra branscher

2020-10-29 Coronakrisen har lett till en kraftigt ökad arbetslöshet i Sverige. I augusti kom statistik från SCB som visade att arbetslösheten i Sverige ökat med 114 000 människor, en ökning på drygt två procent och för ungdomar över sex procent. Men det finns ljus i mörkret. Kyl-, värme- och ventilationsbranscherna går starkt och har rekryteringsbehov.

Avfallsproducenter

2020-10-27 EU avfallslagstiftning har reviderats och för kyl- och värmepumpbranschen betyder detta förändringar för avfallshanteringen som vi skrivit om tidigare. Vid rapportering till Naturvårdsverket avfallsregister i samband med hantering av farligt avfall, har föreningen nu fått verifierat att det företag som tillexempel tappar av köldmedium eller kompressorolja för destruering klassas som avfallsproducent.

Se till att synas på KVP-dagen Live!

2020-10-23 Branschens viktigaste mötesplats ställs om, digitaliseras och erbjuds i år till en ännu bredare publik. Den 19 november sänder vi årets upplaga av Kyl & Värmepumpdagen direkt från livestudion på Kistamässan.

FoI tinget ställs in

2020-10-23 Tyvärr måste vi meddela att FoI tinget som planerats till den 18 november på Kistamässan skjuts upp på obestämd tid. Med hänsyn till den senaste tidens ökande smittspridning i samhället och de begränsningar som detta medför, har vi gjort bedömningen att eventet inte skulle gå att genomföra på ett säkert och samtidigt givande sätt.

Fortsatt högt tryck på värmepumpar

2020-10-16 Under tredje kvartalet har försäljningen av värmepumpar ökat med 6 procent. Även ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 6 procent. Det är luft-vattenvärmepumpar och frånluftvärmepumpar som gått framåt.

Från avfall till resurs

2020-10-05 EU avfallslagstiftning är ett viktigt verktyg i att gå mot en mer cirkulär ekonomi. För kyl- och värmepumpbranschen påverkar den senaste revideringen i denna att uppgifter om farligt avfall som hanteras i verksamheten nu ska lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

Digitalt årsmöte i föreningen den 18 nov

2020-10-01 På grund av rådande smittoläge har styrelsen beslutat att genomföra årets årsmöte digitalt. Det innebär en del förändringar mot hur det brukar gå till.

Höstens konjunkturrapport presenterad

2020-09-22 Höstens konjunkturrapport från Navet Analytics har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Hör följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Nytt nummer av Klimat finns att läsa nu!

2020-09-18 Årets tredje nummer av Klimat är ute nu. I nummer 3 kan du bland annat läsa om det rekordhöga trycket till yrkeshögskolans kyl- och värmepumputbildningar. Du kan också läsa om att branschens yrkesnomenklatur uppdateras och att Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2020 blir digital, detta och mycket mer!

KVP-dagen ställer om till online-event!

2020-09-09 Svenska Kyl & Värmepumpdagen flyttar ut från Kistamässan och in på nätet. I år blir nämligen arrangemanget i digital form, via eventets hemsida kvpdagen.se, vilket öppnar för att ännu fler kan ta del av det.

Nordiska ministerrådet har släppt upphandlingsvägledning för naturliga köldmedier

2020-09-03 Nordiska ministerrådet har släppts en vägledning och kriteriedokument för upphandling av kyl- och värmepumpanläggningar med naturliga köldmedier. Huvudsyftet med dokumentet är att öka andelen produkter med naturliga köldmedier i offentlig upphandling genom att exkludera användningen av HFC och HFO där det är möjligt.

Nu startar forskningsprojektet Värmemarknad Sverige en ny etapp

2020-08-27 Nu startar Profu en fjärde etapp av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige. Inom Värmemarknad Sverige uforskas hur marknaden och dess aktörer tillsammans kan bidra till ett resurseffektivt, flexibelt och robust energisystem. Det övergripande målet är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv omställning av hela energisystemet.

Stort söktryck till YH-utbildningarna

2020-08-26 I år har kyl- och värmepumpbranschen rekordmånga utbildningar som startar under hösten och söktrycket är större än nånsin.. Utbildningarna erbjuds nu till höstterminen på sammanlagt åtta orter i landet, efter att fem beviljanden kom i januari och tre ligger kvar sedan förra året.

Så påverkas branschens företag av COVID-19 idag

2020-08-25 Under april månad genomförde vi en enkätundersökning för att ta reda på hur vår bransch påverkas av den pågående COVID-19 pandemin. Mycket har hänt under de fyra månader som passerat varför vi ville passa på att ställa samma frågor igen för att ta reda på om den upplevda påverkan på branschen förändrats.

Semestrarna slut – SKVP hjälper dig se om ditt hus!

2020-08-20 För många, eller kanske de flesta av oss är nu semestern slut och vardagen inträder igen. Men, årets ”vardag” är inte riktigt så som den brukar vara. Covid-19 har medfört att många företag och privatpersoner har problem med lönsamhet och ekonomi. Det gör att det för er företagare är viktigare än vanligt att vara vaksamma och se om ert hus. Vårt enkla råd till er är – se till att utnyttja SKVPs avtal

Per Jonasson slutar på SKVP

2020-08-14 Per Jonasson, verkställande direktör på branschföreningen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har beslutat att lämna sin post för att övergå till INCERT (Installations Certifiering I Stockholm AB) där han kommer inneha motsvarande tjänst. Han avslutar sin anställning i mitten av januari 2021.

Möt Lukas Nilsson, en av våra uppskattade yrkesambassadörer

2020-08-12 Våra yrkesambassadörer är unga förebilder som till vardags jobbar på kyl- och värmepumpsföretag runt om i landet. De brinner för att fler ungdomar ska satsa på en kyl- och värmepumpsutbildning. En av våra uppskattade yrkesambassadörer är Lukas Nilsson som arbetar som kyl & värmepumpekniker på Labkyl i Stockholm.

Smaka på sommarens varma & kalla recept

2020-07-30 Börjar semestern lida mot sitt slut, eller har den precis börjat? Eller är du en av dem som jobbar i sommar och längtar efter ledighet under de kallare månaderna? Oavsett om du har flera veckors semester eller bara några dagar kvar så glöm inte att fortsätta njuta av sommaren. Kanske kan SKVPs varma och kalla sommarrecept passa nu, hoppas det ska smaka!

Högt tryck på värmepumpar trots Coronakrisen

2020-07-15 Trots Coronapandemin har försäljningen av värmepumpar ökat med 3 procent under andra kvartalet. Ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 6 procent. Det är framförallt luft-vattenvärmepumpar som gått framåt.

Spännande föreläsningar på KVP-dagen!

2020-07-10 Anteckna datumet för Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 19 november eller ännu hellre, anmäl dig redan idag! Flera intressanta föredrag är redan klara, aktuellt program, info och hur du anmäler dig hittar du på kvpdagen.se

Trevlig sommar!

2020-07-09 Midsommar har passerat och semestern är nära för många, om den inte redan har börjat förstås. En härlig sommarledighet hägrar även för oss på SKVP:s kansli. Kontoret kommer emellertid att vara öppet hela sommaren, men med något lägre bemanning. Så, vi hoppas på ert tålamod och förståelse om det ibland kan vara svårt att få tag på specifika personer hos oss.

Välkommen till Varmt och Kallt FoI ting

2020-07-07 Den 18 november bjuder Varmt & Kallt in till en dag med fokus på forskning och innovation. Dagen kommer att innehålla ett 20-tal muntliga presentationer kombinerat med lika många posters. Dessa tar upp det senaste inom den forskning som bedrivs inom Energimyndighetens forskningsprogram Termo. Välkommen till Varmt och Kallt Fol Ting!

INSPELAT: Webinarium om Coronakrisens effekter på kyl- och värmepumpsbranschen

2020-06-29 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vill härmed bjuda in sina medlemmar till ett webinarium om hur Coronakrisen drabbat branschen och hur framtiden kommer att se ut efter att den passerat. Vår bransch har inte haft en lika negativ utveckling som vissa andra branscher, men många frågetecken finns kvar kring hur en ökad arbetslöshet och svagare offentliga finanser kan komma att påverka oss på sikt.

Världskyldagen 26 juni

2020-06-24 Vår livsviktiga bransch har en egen dag – World Refrigeration Day! Eller Världskyldagen som vi kallar den här i Sverige. Så, ladda med tårta och bubbel, den 26 juni firar vi stort!

Anmälan nu öppen till KVP-dagen 19 november

2020-06-23 Årets viktigaste branschdag, Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 19 november, kan tyckas långt borta, men vi är många som längtar efter att åter igen samla branschen. Precis som förra året har dagen en egen dedikerad hemsida, kvpdagen.se. Här kan du redan nu anmäla dig för en garanterad plats till höstens hetaste händelse!

PULSEN 2020

2020-06-12 PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpsmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling.

Välkommen som utställare på KVP-dagen den 19 november

2020-05-19 Om ett halvår är det dags för Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2020 – och med tanke på alla mässor som tvingats ställa in eller skjutas upp i år är vi många som längtar efter att åter kunna samla branschen. Sätt därför av den 19 november i kalendern redan nu eller varför inte boka er plats som utställare redan nu och ta del av våra earlybird priser.

Utlysning inom TERMO

2020-05-19 Ny utlysning inom energimyndighetens program TERMO. Utlysningen riktar sig till aktörer som vill bidra till ett resurseffektivt och hållbart energisystem genom hållbar värme och kyla. Det kan handla om allt från det tekniska systemet, aktörer på marknaden, till de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan.

Årets andra nummer av Klimat finns nu att läsa!

2020-05-12 Årets andra nummer av Klimat är ute nu. I nummer 2 kan du bland annat läsa om hur kyl- och värmepumpbranschen påverkas av Covid-19, att man bör satsa på de varseldrabbade och skapa ett snabbspår för omställning. Du kan även läsa om hur Google kan komma att öppna upp värmepumpsmarkanden i USA, detta och mycket mer!

Sök Ebbe Lyths stipendium

2020-04-29 Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium som delas ut i två kategorier. Nu har du chansen att skicka in din ansökan för ”bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpteknik på YH under 2020” eller ”bästa examensarbete (masternivå) inom kyl- och värmepumpande tekniker under 2020”

Covid-19 och kyl- och värmepumpbranschen

2020-04-23 Pandemin som covid-19 gett upphov till har nu pågått i ett antal veckor. Det är en helt ny situation som även vår bransch möter, där det som tidigare var både enkelt och självklart nu helt välts på ända. För att inte riskera störa eller förstöra människor och företags vardag behöver det förtydligas att vår bransch klassas som samhällsviktig verksamhet.

Svenska Kyl & Värmepumpdagen 19 november!

2020-04-22 Om ett halvår är det dags för Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2020 – och med tanke på alla mässor som tvingats ställa in eller skjutas upp i år är vi många som längtar efter att åter kunna samla branschen. Sätt därför av den 19 november i kalendern redan nu.

Hur påverkas branschen av COVID-19?

2020-04-21 Mellan den 12-17 april genomförde SKVP en enkätundersökning bland medlemmarna för att ta reda på hur COVID-19 har påverkat branschens aktörer. Undersökningen visar att även vår bransch drabbats av konsekvenserna av COVID-19 även om branschen troligtvis är relativt förskonad jämfört med andra branscher.

Positiv trend för värmepumpar

2020-04-16 2020 har börjat bra för värmepumpbranschen. Försäljningen har ökat med 8 procent jämfört med första kvartalet 2019. De segment som ökat mest är fastighetsvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar.

COVID-19 och certifiering - förtydligande!

2020-04-07 Föreningen har fått frågor kring den vägledning Naturvårdsverket nyligen presenterade och som föreningen kommenterat i nyhetsbrev och medlemsutskick. Frågorna gäller framförallt vart man som företag ska vända sig i det fall personal inte har möjlighet att genomföra certifieringsprov inom avsedd tid.

Uppdatering - COVID-19, läcksökning och förnyelse av certifikat

2020-04-02 Naturvårdverket (SNV) har publicerat vägledning för hur operatörer och serviceföretag bör agera i händelse av problem med att utföra/rapportera regelbundna läckagekontroller samt vid förnyelse av F-gascertifikat. Vägledningen hittar du här...

Satsa på varseldrabbade – skapa snabbspår för omställning

2020-03-27 DEBATT. Ett rätt inriktat omställningspaket kan innebära att många människor som blivit uppsagda kan skola om sig och hitta ett jobb, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, idag på altinget.se

Vårens konjunkturrapport presenterad

2020-03-20 Vårens konjunkturrapport från Navet Analytics har just släppts. Här följer en kortare sammanfattning av vad som står där. OBSERVERA att denna rapport togs fram innan virusutbrottet COVID-19 bröt ut med full kraft. Därför kan vissa av gjorda antaganden vara väl optimistiska. Som komplement till denna rapport släppte därför Navet Analytics en kompletterande rapport kallad ”Analys av Coronavirusets effekter på byggmarknaden”. Rapporterna går att ladda ner i sin helhet från föreningens medlemssidor.

COVID-19 och läcksökning – rekommendation till våra medlemmar

2020-03-19 Vi har tidigare kunnat meddela att serviceföretag i flera fall haft problem att kunna genomföra periodiska läckagekontroller. Baserat på information från många av er medlemmar i SKVP kan vi bara konstatera att detta är ett mycket snabbt ökande bekymmer. Blir ni hindrade att utföra den periodiska läckagekontrollen enligt avtal är vår rekommendation enligt följande...

Konsekvenser av coronaviruset

2020-03-16 Två bekymmersamma situationer som påverkar vår bransch har uppstått som konsekvenser av coronaviruset. Det gäller problem med att utföra läckagekontroller och svårighet att hinna med omcertifiering. Bägge dessa frågor har högsta prioritet hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och vi arbetar hårt tillsammans med de myndigheter som ansvarar för frågorna för att hitta snabba, praktiska och funktionella lösningar.

Skatteverket ändrar sig - ROT-schablonen gäller vid utbyte

2020-03-10 Ända sedan 2009 har värmepumpbranschen används sig av en ROT-schablon för beräkning av ROT-avdrag vid helentreprenader. Schablonen har dock inte gällt vid utbyte. Då vi nyligen uppmärksammat att schablonen ändå används av vissa installatörer vid utbyte och det därmed skapat osäkerhet och frustration hos de som försöker följa reglerna valde Skatteverket att ompröva sin inställning och beslutade därefter att godkänna användandet av schablonen även vid utbyte.

F-gascertifikats giltighet efter Brexit

2020-03-03 När Storbritannien lämnade den Europeiska Unionen den 31 januari i år gjordes det baserat på ett utträdesavtal. Avtalet inkluderar en övergångsperiod som löper till och med klockan 23.00 den 31/12 2020. Läs vad som gäller för f-gascertifikats giltighet under övergångsperioden och efter att övergångsperioden har löpt ut.

Decenniets första nummer av Klimat finns nu att läsa!

2020-02-25 Decenniets första nummer av Klimat är ute nu. I nummer 1 kan du bland annat läsa om att kyl- och värmepumpsbranchen får fler YH-utbildningar än någonsin, om Pavel Makhnatch som är doktor i köldmedier och om uppropet för att höja statusen på yrkesutbildningar. Detta och mycket mer!

Inrätta nationell strategi för att öka yrkesutbildningens status

2020-02-21 Yrkesutbildningarnas låga sociala status är en stor utmaning för framtidens kompetensförsörjning. Att sänka behörighetskraven till utbildningarna vore ett dråpslag mot branscherna, skriver Per Jonasson, vd SKVP, tillsammans med företrädare för två andra branschorganisationer i en debattartikel i Altinget idag.

Mässåret 2020

2020-02-13 2020 är ett riktigt mässår – både på hemmaplan och ute i Europa. Vi börjar med Mostra Convegno Expocomfort i Milano (OBS! Mostra är flyttad till september) för att sedan vända åter till Sverige där Nordbygg äger rum i april. Hösten rundar vi sedan av med Chillventa i Nürnberg och vår egen Svenska Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm.

Möt Magdalena Björk, en mycket uppskattad yrkesambassadör

2020-02-11 Våra yrkesambassadörer är unga förebilder som till vardags jobbar på kyl- och värmepumpsföretag runt om i landet. De brinner för att fler ungdomar ska satsa på en kyl- och värmepumpsutbildning. En av våra uppskattade yrkesambassadörer är Magdalena Björk som arbetar som kyl- och värmepumpekniker på Labkyl i Stockholm.

Dämpad avslutning på värmepumpåret 2019

2020-01-20 Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan.

Så lockar vi fler tekniker till branschen

2020-01-20 Det råder ingen hemlighet om att branschen är i ett stort behov av nya kyl & värmepumptekniker. Många aktiviteter har genomförts av både SKVP och andra aktörer för att komma till rätta med denna utmaning. För ett år sedan genomförde SKVP en digital kampanj med mycket goda resultat. Nu gör vi det igen...

Gott nytt påfyllnadsförbudsår!

2020-01-17 Från den första januari i år är det förbjudet att installera kyl och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP värde över 2500. Det är även förbjudet att fylla på kyl- och frysutrustning med nytt köldmedium där kylutrustningens koldioxidekvivalenter överstiger 40 ton*. Så vad kan följden bli om man bryter mot detta?

Kyl- och värmepumpbranschen får fler YH-utbildningar än någonsin

2020-01-14 SKVP har länge uppmärksammat beslutsfattare, myndigheter och övriga intressenter på behovet av fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Nu har budskapet nått fram, och när årets beviljanden presenteras kan vi glädjande konstatera att fem av sju ansökta kyl- och värmepumputbildningar beviljas.

En av kylbranschens förgrundsfigurer har gått bort

2020-01-10 Under nyårshelgen nåddes vi av det mycket tråkiga beskedet att Ebbe Lyth hastigt avlidit. Få, om ens någon, har haft sådan påverkan på kylbranschen som Ebbe.