news

Nyheter

Vi är fler, men använder inte mer el

2018-12-28 Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 - trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner.

Kansliet tar julledigt!

2018-12-21 Nu tar vi på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen julledigt! Vi är tillbaka med full styrka den 7 januari. Tills dess vill vi önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Lita inte på oss, lyssna på våra yrkesambassadörer!

2018-12-18 I syfte att få fler ungdomar att upptäcka yrket och dess fördelar har SKVP valt på att engagera unga förebilder som informerar om branschen - våra yrkesambassadörer. Den 12 december träffades dem hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen för att få den senaste branschinformationen samt få en nystart i sitt uppdrag som yrkesambassadör.

Främja plusenergihus och cirkulära energisystem

2018-12-17 För att klara klimatmålet på 1,5 grads temperaturhöjning krävs stora omställningar i samhället, inte minst vad gäller energiproduktion och energianvändning. Boverkets nya byggregler med krav på nära nollenergihus är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte menar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som istället tycker att siktet bör vara inställt på plusenergihus. Nu får man stöd av Ola Johansson, centerpartist och ledamot av riksdagens Civilutskott.

Förslag om att stärka yrkesvägledningen

2018-12-14 I en riksdagsmotion föreslår Martina Jönsson (C) att studie- och yrkesvägledarens roll ska stärkas i skolan för att på så sätt få upp ungdomarnas ögon för branscher där det finns goda möjligheter till jobb. Ett välkommet förslag enligt Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och som företräder en bransch där många företag har svårt att få tag i utbildad personal.

Innovationsklustret Varmt&Kallt

2018-12-13 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har tillsammans med Svenskt Geoenergicentrum beviljats en ansökan till Energimyndigheten inom Termoprogrammet. Ansökan syftar kortfattat till att få ekonomiskt stöd till att bilda ett innovationskluster för att upprätthålla och bygga vidare på den kunskap, de lärdommar och det kontaktnät som byggts upp under programserien Effsys

Dags att byta till nya ID06-kort

2018-12-05 För att fortsatt kunna garantera en sund konkurrens i bygg- och installationsbranschen har säkerhetsnivån på ID06-korten höjts, så att identiteten hos arbetsgivare och medarbetare säkerställs. Ni behöver därför teckna nya ID06-avtal och införa de nya säkrare korten. Detta måste vara klart senast den 20 juni 2019 då de gamla korten slutar att fungera.

Ny studie visar att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare ökat genomslag för värmepumpsteknik

2018-11-15 Ett projekt, som delfinansierats av Svenska Kyl & Värmepumpföreningens och Energimyndighetens samverkansprogram, har nyligen släppt en studie om Värmepumpars påverkan på effektbalansen idag och i framtiden. Studiens huvudslutsats är att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade värmepumpar och övergångar från elvärme till värmepumpar.

Kommuner och landsting behöver säkra upp mot extremväder

2018-11-08 När sommaren var som varmast fick flera offentliga verksamheter problem. Bland annat fick Södertörns högskola stänga av sitt IT-system när Karolinska sjukhuset behövde all fjärrkyla i området. Med ett klimat i förändring kommer de varma somrarna bli vanligare - låt sommaren 2018 blir ett startskott för värmesäkring av arbetsplatser och kritiska samhällsfunktioner. Det skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en opinionstext som publicerades i Dagens Samhälle idag.

Värmepumpsmarknaden stabil

2018-11-07 Försäljningen av värmepumpar är på en fortsatt hög och stabil nivå, visar försäljningsstatistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Under årets första tre kvartal har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 6 procent. Tittar vi på enbart tredje kvartalet var försäljningsökningen 1 %.

Energiföretagens hemställan ett steg i fel riktning

2018-11-06 Energiföretagen (fd. Svensk Fjärrvärme) insände till näringsdepartementet per den 25 oktober en hemställan om ändring i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vill genom att bemöta Energiföretagens hemställan ge näringsdepartementet vår branschs syn i frågan.

Seminarium kring köldmediers klimatpåverkan

2018-10-31 Tesab-kedjan med sitt rikstäckande franchisesystem bestående av installations- och serviceföretag inom kyla och värme med över 300 anställda bjöd den 24 oktober in till ett hållbarhetsseminarium. Fokus för seminariet låg på köldmediernas klimatpåverkan och de enorma möjligheter vår bransch har för att med relativt enkla metoder minska dessa.

Globalt intresse för branschmässa i Tyskland

2018-10-31 Den 16-18 oktober arrangerades Chillventa i Nürnberg, Tyskland. En internationell mässa med fokus på kyl- och värmepumpsteknik och som i år väckte ett rekordstort intresse, med utställare och publik från alla jordens hörn.

IUC och EUU går samman och blir INSU

2018-10-29 Installationsbranschen står inför stora utmaningar. Därför ritas nu utbildningskartan om genom att Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm (IUC) och Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping AB (EUU) går samman och bildar det nya företaget INSU. Det skriver IUC och EUU i ett pressmeddelande idag.

Fantastisk uppslutning på Kyl & Värmepumpdagen

2018-10-23 Närmare 500 personer och 30 utställare kom till Kistamässan för att medverka under Svenska Kyl & Värmepumpdagen. Nytt rekord, med marginal.

Fullfölj arbetet med att stärka studie- och yrkesvägledningen

2018-10-12 Att underlätta och utveckla kontakten mellan skolan och näringslivet är nödvändigt för att ge elever en reell chans att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Den nya regeringen bör därför ta tillvara förslagen till förbättringar av studie- och yrkesvägledningen. Det menar Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en debattartikel på dagenssamhalle.se idag.

Grova fel i VVS-forums artikel ”Avfrostningen är gratis”

2018-09-27 Den 19 september publicerade VVS-forum en artikel om en teknisk lösning för att undvika påfrysning av utekonvektorn hos luftvärmepumpar från företaget Aerestus. Artikeln innehöll flera grova faktafel kring hur luft-vattenvärmepumpar presterar. Artikeln bemöts nu av SKVPs vd Per Jonasson.

Höstens konjunkturrapport presenterad

2018-09-19 Höstens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Här följer en kortare sammanfattning av vad som står där...

Kyl- och värmepumptekniker - Ny utbildning

2018-09-17 Har ert företag behov av nyrekrytering men svårt att hinna med att ge era nyanställda de teoretiska kunskaper som krävs för att de ska komma vidare och framöver växa in i rollen som tekniker? IUC i Katrineholm erbjuder nu en effektiviserad och till 6 månader komprimerad utbildning, vilken ersätter den tidigare lärlingsutbildningen som genomfördes under 1,5 år

Brunnsborrardagen 2018

2018-09-11 Avanti bjuder in SKVP:s medlemmar att delta under Brunnsborrardagen som sparkar igång den 21 september kl. 10.00 på Wenngarns Slott i Kulturstallet. Besökare är välkomna att hämta sina biljetter gratis via Brunnsborrardagens hemsida.

Så ska vi klara omställningen till hållbara köldmedier

2018-09-11 Anmälningarna till höstens viktigaste branschdag har redan börjat trilla in. Med förra årets deltagarrekord i minnet, har vi laddat för att kunna ta emot ännu fler besökare i år, men för att vara säker på att få en plats rekommenderar vi att ni anmäler er direkt. Kom och lyssna till…

1 dags underhållsstopp av provportalen

2018-09-10 Imorgon tisdag (20180911) kommer SKVP:s digitala provportal att ligga nere på grund av en uppgradering. Dagen därpå kommer proven att vara upplagda i en modernare miljö, och då går det att skriva prov igen. Inloggning sker precis som tidigare med inloggningsuppgifter som ni fått mejlade till er i samband med köp i webshoppen. Lycka till med provskrivandet.

Förtydligande R410A efter 2025

2018-09-05 Kansliet har under de senaste veckorna fått ett flertal frågor om när ett förbud mot användning av R410A inträffar. Det finns inget sådant förbud i f-gasförordningen. Däremot finns ett förbud som träder i kraft den 1 januari 2025 mot försäljning av singel-splitaggregat med en fyllnadsmängd på mindre än 3 kg köldmedium som har ett GWP-värde på 750 eller mer.

Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar

2018-08-30 Från och med 1 augusti 2018 behövs det inte längre bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångar inom detaljplanerat område förutsatt att de monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och följer byggnadens form.

Fastighetstidningen och SKVP har inlett ett samarbete

2018-08-29 Fastighetstidningen och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) har inlett ett samarbete att gemensamt producera Fastighetstidningens temanummer om komfortkyla och värmepumpar. Detta samarbete ger oss på SKVP en möjlighet att nå ut med den information som är viktig för våra medlemmar till landets kommersiella fastighetsägare. Utgivning av detta nummer kommer att ske den 8 oktober.

Informationsfilm om f-gasförordningen

2018-08-17 För att nå ut till en bredare publik med information om f-gasförordningen och de konsekvenser som den medför har en video tagits fram tillsammans med AREA. Videon ger dig en övergripande översikt av det snåriga regelverk som f-gasförordningen utgör och ger dig praktiska tips om vad man bör tänka på som operatör av kyl- och värmepumpsanläggningar. Se videon här...

Svenskt Geoenergicentrums kursutbud

2018-08-14 Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för geoenergifrågor, som samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället. Utbudet innefattar kurser och branschförankrade seminarier och workshopar om värme, kyla och energilagring från mark, yt- och grundvatten. Svenskt Geoenergicentrum erbjuder kurser om grunderna kring geoenergin och dess marknad, förutsättningar och tillämpningar, såväl som fördjupad övning i dimensionering av borrhålslager för värme och kyla.

Effekten av värmeböljor förvärras av brist på kyltekniker

2018-08-08 Sommarens värmebölja har lett till kraftigt höjda temperaturer inomhus och många samhällsviktiga verksamheter har drabbats hårt. Sjukhus, vårdinrättningar, serverhallar och livsmedelshanteringen är några av de områden som fått uppleva det.

Värmepumpförsäljningen fortsatt stark

2018-08-03 Första halvåret 2018 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 8%. Tittar vi på enbart andra kvartalet var försäljningsökningen 5%. Försäljningen har ökat inom samtliga värmepumpssegment.

Fossilfritt Sverige - hur ska det gå till?

2018-07-23 Äntligen är årets viktigaste branschdag Svenska Kyl & Värmepumpdagen tillbaka – mer aktuell än någonsin. Med ett 15-tal kostnadsfria seminarier kan du bland annat lyssna till Maria Wetterstrand när hon pratar om hur vi ska få till ett fossilfritt Sverige 2045. Anmäl dig redan idag och säkra din plats...

Ribban kan höjas från nära nollenergi- till plusenergihus

2018-07-03 Med värmepumpar, solceller och smarta systemlösningar kan husen bli energiproducenter snarare än energikonsumenter. Det framgick under det seminarium som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen höll den 3 juli under Almedalsveckan.

Förändringar på kansliet

2018-06-28 Flera förändringar har skett på SKVPs kansli den senaste tiden. Johan Landé har slutat och gått vidare i karriären. Hans arbetsuppgifter är nu fördelade på andra medarbetare på SKVP med teknisk inriktning. Mer om detta och hur SKVP växlar upp arbetet kan du läsa här.

Förra årets succé återvänder och utökas!

2018-06-27 Förra årets stora nyhet på Svenska Kyl & Värmepumpdagen var det praktiska torg som anordnades på eftermiddagen för kyl- och värmepumpstekniker. Torget var placerat i direkt anslutning till utställningen och blev en stor succé. Årets upplaga kommer därför att ges ännu mer utrymme och ha ännu mer utrustning på plats.

PULSEN 2018: Branschen positivare än någonsin!

2018-06-13 PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

Årets viktigaste branschträff 2018!

2018-06-11 Den 12 oktober 2018 arrangeras Svenska Kyl & Värmepumpdagen, denna gång åter på Kistamässan, norr om Stockholm. Målet är att skapa en mötesplats för såväl tillverkare, installatörer, konsulter som anläggningsägare och forskare. Är ditt företag intresserad av att vara utställare? För att ta del av early bird-priser samt alla förmåner, boka din plats senast den 15 juni.

Nytt nummer av Klimat

2018-05-29 Årets andra nummer av Klimat är ute nu. I nummer 2 kan du bland annat läsa om vad som krävs av teknik och politik för att vi ska kunna gå från noll- till plusenergihus. Du kan också läsa om försäljningsstatistiken för Q1 2018 och om att borrstoppet i Stockholm äntligen är hävt. Detta och mycket mer!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i Almedalen

2018-05-24 Första veckan i juli genomförs som vanligt politikerveckan i Almedalen. SKVP har sedan några år växlat upp sin närvaro vid politikerveckan och kommer detta år för första gången genomföra en egen programpunkt. Tisdagen den 3/7 genomför vi ett seminarium på temat ”Hur tar vi oss vidare från nära noll- till plusenergihus?”

Dataskyddsförordningen GDPR

2018-05-18 Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen, GDPR att gälla.GDPR ersätter PuL och ställer större krav på ordning och reda på ditt företags hantering av personuppgifter. Som ett stöd för våra medlemmar har SKVP tagit fram ett informationsmaterial som kan vara till hjälp i ert arbete med GDPR. Logga in på medlemssidorna för att ta del av informationen.

Enfald hjälper inte Sverige att nå klimatmålen

2018-05-17 Vi aktörer inom energi och värme behöver släppa våra motsättningar och planera för en framtid där vi alla samarbetar kring att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar energi- och värmeförsörjning, skriver Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en replik på dagenssamhalle.se.

Emil är bäst i Sverige

2018-05-09 Vi säger grattis till Emil Larsson från Universitetsholmens Gymnasium i Malmö som på hemmaplan blev vinnare av årets Skol-SM i Kyl & Värmepumpteknik. Den 7 och 8 maj avgjordes årets Skol-SM.

Ny vägledning för butiker

2018-05-07 F-gasförordningen ändrar förutsättningarna för butiksägares kyl- och frysanläggningar. Både hur man bör resonera vid nyinstallationer men även vad som är möjligt vid service och underhåll av äldre system.

Naturvårdsverket avslår värmepumpsbranschens begäran om undantag i F-gasförordningen

2018-05-02 Naturvårdsverket meddelar att man avslår Svenska Kyl & Värmepumpföreningens begäran om att svenska staten till Europeiska Unionen äskar om undantag enligt artikel 15.4 i F-gasförordningen. Undantaget skulle ha gett värmepumpbranschen tillgång till HFC-köldmedier utanför förordningens kvotsystem under en begränsad tid, vilket skulle lindra den utsatta situation som branschen hamnat i på grund av den pågående nedfasningen i användandet av syntetiska köldmedier.

Frukostseminarium hos Energimyndigheten

2018-05-02 Frukostseminarium hos Energimyndigheten om vad som gäller kring energimärkning för dig som tillverkare eller säljer produkter i visuella annonser, tekniskt reklammaterial eller på internet.

Borrstoppet i Stockholm hävt

2018-05-02 Det stopp för borrning av geoenergibrunnar för bergvärme, som Stockholms stad införde på stadens mark och tomträtter i Stockholm verkar nu vara ett minne blott. I samtal med Exploateringskontoret bekräftar förvaltningen att det fortsättningsvis kommer att vara Trafikkontoret som är remissinstans vid ansökan om borrning på stadens mark.

Gratis informationsblad – Viktig information till landets butiksägare!

2018-04-27 Nu finns det möjlighet att beställa informationsbladet, som riktar sig till landets butiksägare i första hand, men naturligtvis även alla andra med R404A eller R507A anläggningar.

Revideringar i gymnasieutbildningen

2018-04-26 Gymnasieskola 2011 (GY11) har nu funnits i några år. Lika många år på nacken har VVS- och fastighetsprogrammet (VF). Branschrepresentanter för de fyra inriktningarna (Kyla, VS, Ventilation och Fastighet) har nu föreslagit vissa revideringar.

Kylnormen för brandfarliga köldmedier är här

2018-04-25 Svensk Kylnorm - Aggregat med brandfarliga köldmedier lanseras nu av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Initialt var tanken att uppdatera den tidigare interimsutgåvan men ambitionen sattes sedan högre och det är en helt ny del av Svensk Kylnorm som nu har landat.

IT för värmepumpinstallatörer på "Superkursen" i Härnösand

2018-04-20 På ”Superkursen” i Härnösand kan du bli F-gascertiferad (kat II) samt certifierad installatör av förnybar energi, värmepumpar, allt på en och samma vecka! Vid kurstillfället den 21 maj deltar Morgan Willis från SKVP som gästföreläsare på temat "IT för värmepumpinstallatörer"

Bra start på året för värmepumpförsäljningen

2018-04-18 2018 har börjat starkt för värmepumpsbranschen. Totalt ökade försäljningen under första kvartalet med 12 procent jämfört med samma period förra året. Starkast har försäljningen varit för bergvärme- och luft-vattenvärmepumpar.

Seminarium på temat "Kvalitetssäkring av Värmepumpar"

2018-03-28 Den 22 mars anordnade Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tillsammans med SIS och RISE ett förmiddagsseminarium på temat ”Kvalitetssäkring av Värmepumpar”. Ett 40-tal representanter från värmepumpbranschen deltog på seminariet som hölls i SIS nya lokaler på Torsplan i Stockholm.

Svensk Kylnorm på Intranätet

2018-03-28 Sedan något år har vi erbjudit abonnenter på Svensk Kylnorms olika delar att få tillgång även digitalt. Många har registrerat sig för detta och i sin enkelhet fungerar det riktigt bra. Efter önskemål från flera större företag med många arbetsställen eller filialer har vi nu tagit fram en intranätlösning...

Vårens konjunkturrapport presenterad

2018-03-27 Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Här följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Årsrapportering 2017 - Hur går det?

2018-03-26 Nu är elfte timmen nästan slagen för årsrapporteringen! Hur har det gått för er som skickat in? Vi har fått lite frågor och synpunkter som vi tar med oss då blanketten uppdateras nästa gång.

AREA’s köldmedie-App nu på Svenska

2018-03-23 AREA, den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för installatörer, lanserade i höstas en App för beräkning av köldmediers CO2-ekvivalenter samt högsta tillåtna köldmediemängd med avseende på villkoren i normen EN378. App:en har nu uppdaterats med ett antal språk, däribland Svenska.

Stockholm hindrar utbyggnaden av förnybar geoenergi

2018-03-22 I en debattartikel publicerad hos Stockholmdirekt.se kritiserar tre branschorganisationer, företrädande både installatörer och borrare, Stockholm stads beslut att stoppa geoenergianläggningar.

Årets program på Nordbygg

2018-03-20 Den 10-13 april arrangeras Nordbygg, som är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Självklart kommer SKVP som vanligt att hålla med spännande föredrag varje heltimme mellan kl. 11.00 och 15.00. Ladda gärna ned programmet så att du inte missar något. Varmt välkommen till monter A29:31!

Gemensamt brev till miljö- och energidepartementet

2018-03-14 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har idag skickat iväg ett gemensamt brev till representanter för miljö- och energidepartementet samt Sveriges ständiga representation i Bryssel. Brevet har undertecknats av SKVP, NIBE, Enertech och Qvantum. I brevet uppmanar vi de Svenska representanterna att stå bakom kommissionens förslag på primärenergifaktor för el på 2,0 i energieffektiviseringsdirektivet.

Nollenergihus räcker inte

2018-03-12 Det är dags att lyfta blicken från nollenergihus och ställa in siktet på plushus. Det behövs för att nå Sveriges klimatmål, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en debattartikel på aktuellhållbarhet.se.

Vilken politik möjliggör resan från noll- till plusenergihus?

2018-03-08 På Internationella Kvinnodagen, den 8 mars, anordnade SKVP ett seminarium i Riksdagen på temat ”Vilken politik möjliggör resan från noll- till plusenergihus?”. Frågor som togs upp på seminariet var bland annat. Vilka utmaningar finns för att plusenergihus och smarta energisystem ska kunna fungera i praktiken? Möjliggör dagens regler för nollenergihus resan mot plusenergihus eller kan de utgöra ett hinder?

Svensk Kylnorm - Normen för mobila luftkonditioneringsaggregat, Ny utgåva 5, 2018

2018-03-06 Uppdateringar kopplade till ny f-gaslagstiftning och övergången från att ange fyllnadsmängd i kg till att ange den i ton CO2e samt annan lagstiftning inom området är infört i denna utgåva.

Yrkeshögskolorna redo för nya utbildningsstarter till hösten

2018-03-03 I slutet av januari träffades ledarna för landets yrkeshögskolor med kyl- och värmepumptekniska utbildningar i ett möte på inbjudan av SKVP. Utbildningsledarna var för varandra idel nya bekantskaper, men det stod klart att alla brottas med samma utmaningar.

F-gasförordningen – goda intentioner med omfattande konsekvenser

2018-02-27 Tisdagen den 20 februari anordnade Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ett seminarium med fokus på dagligvaruhandelns situation när det gäller köldmedier, i synnerhet f-gaser.

Välkommen till årets kursprogram från Svenskt Geoenergicentrum!

2018-02-23 Årets första geoenergikurs 2018 går av stapeln den 6 mars. Här är alla kurstillfällen under 2018 med länk till kursbeskrivning. Välkommen med din anmälan!

Snart dags för Skol-SM

2018-02-20 Den 7 - 8 maj är det dags för Skol-SM i Kyl & Värmepumpteknik, där elever i årskurs 3 på gymnasiet får chansen att testa sina kunskaper innan det är dags att kliva ut i arbetslivet. I år är Universitetsholmens Gymnasium, Malmö, värd för tävlingen. Arrangör är Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP). Varmt välkommen att att komma in med anmälan!

Autogloben 2018

2018-02-16 Den stora mässan för bilverkstäder, Automässan, äger rum i Göteborg vartannat år. I mellanåret arrangeras Autogloben i Stockholm, något mindre till storleken men fullt tillräcklig för att locka en hel del besökare och utställare. På plats som utställare i år fanns Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som tillsammans med Incert ville nå ut med information om de nya certifieringskraven för bilverkstäder.

F-gasförordningen: Goda intentioner, men med omfattande konsekvenser?

2018-02-13 Dagligvaruhandeln, med sin stora användning av kyl- och fryssystem, påverkas kraftigt av den nya EU-lagstiftningen. Speciellt för små aktörer riskerar kostnaderna för omställningen bli så omfattande att det blir svårt att fortsätta bedriva verksamheten. Svensk Dagligvaruhandel och SKVP arrangerar med anledning av detta ett förmiddagsseminarium där de omfattande konsekvenserna diskuteras.

Kvalitetssäkring av värmepumpar

2018-02-07 Varmt välkomna till ett förmiddagsseminarium kring temat kvalitetssäkring och regelefterlevnad i värmepumpbranschen. 22 mars hos SIS i Stockholm. Seminariet anordnas av SIS, RISE och SKVP.

Undantag för värmepumpar – annars nås inte miljömålen

2018-02-01 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har i brev till Naturvårdsverket begärt att svenska staten till Europeiska Unionen ska verka för lättnader i F-gasförordningen för värmepumpar. Skälet är den utsatta situation som värmepumpbranschen hamnat i på grund av den pågående nedfasningen i användandet av syntetiska köldmedier.

Bli Kyl & Värmepumptekniker - spännande, smart och säkert!

2018-02-01 Följ med i vår film om yrket som kyl- och värmepumptekniker - ett yrke som är spännande, smart och säkert! Du blir hantverkare med ena handen och ingenjör med den andra. Du får arbeta med både praktisk och med teknisk problemlösning. Det är ett jobb att vara stolt över!

Bostadsrättsföreningar får hjälp till energisnålare uppvärmning

2018-01-31 Intresset för värmepumpar är stort bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Många anser dock att frågan är ganska komplex, det handlar om mycket pengar och det är svårt att komma till beslut. För att råda bot på det bjuder SKVP in till Fastighetsdag i samband med Nordbygg, den stora bygg- och installationsmässan på Stockholmsmässan i april.

Tre av fyra Yh-utbildningar beviljade

2018-01-29 Varje år söker utbildningsföretag om statliga medel för att få bedriva yrkeshögskola. I fredags kom beskedet om vilka ansökningar som beviljas och avslås. I årets ansökningsomgång fanns fyra ansökningar om utbildning direkt mot yrket kyl- och/eller värmepumptekniker. Av dessa fyra fick tre beviljat anslag.

Myndighetsdagen 11 april, 2018

2018-01-24 SKVP anordnar Myndighetsdagen för att stärka kontakten, öka förståelsen och fördjupa dialogen mellan kyl- och värmepumpsbransch och myndigheter. Under Myndighetsdagen, som arrangeras i samband med den stora bygg- och installationsmässan Nordbygg i Stockholm under april månad, kommer en mängd nya frågor diskuteras i syfte att underlätta det dagliga arbetet för alla inblandade parter.

Helt ny årsrapport för köldmedierapportering avseende 2017

2018-01-22 Eftersom det kom en helt ny svensk f-gasförordning, som började gälla 1 januari 2017, var det nödvändigt att anpassa årsrapporteringen (Årsrapport 2017.pdf) till den nya förordningen. I samband med att förändringar ändå skulle göras, passade vi även på att förändra layouten.

Starkt år för värmepumpar – trots borrstopp i Stockholm

2018-01-17 2017 var ett år när försäljningen av värmepumpar ökade jämfört med 2016. Totalt ökade försäljningen med 7%. Efter en konstant ökning under årets första tre kvartal mattades dock försäljningen av under sista kvartalet och landade på samma nivå som motsvarande kvartal 2016. Detta som en direkt konsekvens av det plötsligt införda borrstoppet i Stockholms stad.

IUC startar branschskola för kylmontörer

2018-01-15 Den 12 januari lämnade Skolverket besked om vilka som får delta i myndighetens nya försöksverksamhet med branschskolor – och Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) blev en av skolorna som fick sin ansökan beviljad.

Vi klarar inte klimatmålen utan utbildade värmepumpsmontörer

2018-01-03 50 procent av uppvärmningen i byggnader år 2060 måste ske med värmepumpar om klimatmålen ska kunna nås. Därför behövs en branschskola för kyl- och värmepumpsmontörer, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en debattartikel i Dagens Opinion i slutet av december.