news

Nyheter

Energieffektivitetsklass ska visas tillsammans med skala

2017-12-21 Leverantörer och återförsäljare ska hänvisa till produktens energieffektivitetsklass och den skala av effektivitetsklasser som finns tillgängliga på etiketten i visuella annonser eller tekniskt reklammaterial som rör en viss modell i enlighet med relevant delegerad akt. Det innebär att både leverantörer och återförsäljare, där de är ålagda att presentera en energieffektivitetsklass i visuella annonser och tekniskt reklammaterial även måste visa den skala av effektivitetsklasser som finns tillgängliga.

Svensk Kylnorm, Ammoniak - nu tillgänglig digitalt

2017-12-21 Nu kan du som redan är abonnent på Svensk Kylnorm - Ammoniak, registrera dig för att utan extra kostnad få tillgång till den digitala versionen. Du behöver alltså inte längre ha pärmarna inom räckhåll utan allt du behöver är tillgång till en dator eller läsplatta med internetuppkoppling samt dina inloggningsuppgifter.

ROT-avdrag – vad är det som gäller

2017-12-20 Det förekommer fortfarande områden där fusk med ROT-avdrag är vanligt. Så här kommer en repetition om Skatteverkets regler vid installation av värmepumpar och borrning av energibrunnar.

Öppet brev till medlemmar - Borrstoppet i Stockholm

2017-12-19 Sedan juli månad 2017 har Exploateringskontoret i Stockholm stad varit remissinstans till Miljökontoret vid ansökan av borrning för geoenergi. Exploateringskontoret förvaltar stadens mark, och vill nu avge yttrande vid ansökan. Vad vi gemensamt i organisationerna kan se är att sökande i dagsläget får vänta i ca 20 veckor på delegationsbeslut, samt att de ger avslag på anläggningar där installationerna berör stadens mark och mark upplåten genom tomträttsavtal. Branschorganisationerna Avanti, Geotec och SKVP utreder gemensamt rättsläget samt relevant angreppssätt och behöver därför ha in så mycket underlag som möjligt i frågan.

Hårdare tag mot otillåten försäljning av luft-luftvärmepumpar

2017-12-12 Att sälja luft-luftvärmepumpar utan installation kommer bli kännbart om det inte finns bevis för att installationen gjorts av ett certifierat företag och av en certifierad person. Kemikalieinspektionen har nyligen skickat ett informationsbrev till ca 100 företag som säljer produkter som innehåller f-gaser. Anledningen är att informera om lagstiftningen och de påföljder som sker om man inte följer lagstiftningen.

Nordbygg 2018 - Entreprenörstorget

2017-12-06 Planerna för Nordbygg 10-13 april 2018 är igång, och liksom 2016 kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att som en del av sin monter anordna ett Entreprenörstorg. En möjlighet för stora och små medlemsföretag att delta i mässan till en låg kostnad och en låg resursinsats.

Strängare krav på kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk

2017-12-01 Från 1 juli 2016 gäller krav på energimärkning, informationsblad (så kallat product fiche) samt teknisk dokumentation för professionella kyl, frys och kombinerade kyl- och frysskåp. Under 2018 skärps kraven ytterligare...

Nya föreskrifter - skydd mot risker med trycksatta anordningar

2017-12-01 Den 1 december börjar de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

Höstmöte i AREA

2017-11-24 Två gånger per år, höst och vår, håller AREA gemensamma möten, så kallade generalförsamlingar. Vid höstmötet har AREA som rutin att diskutera kring, besluta om och revidera kommande års arbetsplan. Så skedde även denna gång. Under 2018 kommer AREA att jobba kring följande sex fokusområden...

Köldmedie-App från AREA

2017-11-23 AREA, den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för entreprenörer där SKVP är medlemmar, har tagit fram en köldmedie-App för Iphone och Android. I Appen kan man dels göra beräkningar över vilken växthuspåverkan olika köldmedier har, samt vad som gäller kring läcksökningsintervall beroende på fyllnadsmängd.

Nu är det klart - Egenkontrollprogram och checklistor

2017-11-22 Sedan 1 juli ska alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning, registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Alla företag som registrerar sig ska ha ett egenkontrollprogram anpassat efter sin verksamhet. SKVP har tillsammans med Svensk Dataförvaltning (SDF) arbetat fram materialet. På medlemssidorna under ”Dokument/Egenkontroll Elarbeten” finns följande tillgängligt...

Engagerade lärare på kyl- och värmepumpkonferens

2017-11-09 Höstlovet ojämna år håller SKVP en konferens för lärare i kyl- och värmepumpteknik. Årets lärarkonferens hölls på Scandic Sjöfartshotellet på Södermalm i Stockholm, och bjöd både på intressanta diskussioner och studiebesök.

Boverkets byggregler – Hjälpande eller stjälpande för att nå miljömålen?

2017-11-06 Ett av tre föredrag som filmades under Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 20 oktober. Ämnet är "Boverkets byggregler – Hjälpande eller stjälpande för att nå miljömålen?" och diskuterades av en panel bestående av Åsa Wahlström, CIT, Mikael Gustafsson, Energieffektiviseringsföretagen, Anne-Lee Bertenstam, SKVP, Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Moderator är Sabinije von Gaffke.

Ersätta R404A - hur resonerar handlarna?

2017-11-06 Ett av tre föredrag som filmades under Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 20 oktober. Föredragshållare är Per-Erik Jansson, ICA Fastigheter, och ämnet är handlarnas perspektiv på utmaningen med att ersätta R404A i butikernas kylsystem.

Klockan tickar för R404A

2017-11-01 Ett av tre föredrag som filmades under Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 20 oktober. Föredragshållare är Björn Hultberg, Teknisk Fastighetsservice, och ämnet är den högaktuella frågan om hur vi ska förhålla oss till alla de anläggningar i landet som idag har R404A som köldmedium.

Den populära ”Superkursen” är tillbaka!

2017-10-31 Behöver du bli F-gascertiferad (kat II)? Passa då samtidigt på att bli certifierad installatör av förnybar energi, värmepumpar, på en och samma kursvecka. På ”Superkursen” i Härnösand kombineras båda kurserna på en och samma kursvecka.

Stopp för borrning i Stockholms stads mark!

2017-10-30 Den senast tiden har de som ansökt om att få anlägga energibrunn på stadens mark möts av kalla handen. Exploateringskontoret, som har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark, låter meddela att de inte tillåter nya borrhål i stadens mark.

Peter Hornbeck vald till ny styrelseordförande

2017-10-27 På föreningens årsmöte den 20 oktober, i samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm, valdes Peter Hornbeck till ny styrelseordförande i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Årsmöte i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2017-10-27 I anslutning till Svenska Kyl & Värmepumpdagen höll föreningen sitt årsmöte. Mycket glädjande blev uppslutningen till mötet även i år mycket god med ett 30-tal närvarande. Ordförande Styrbjörn Drugge kunde assisterad av vd Per Jonasson meddela att ekonomin i förening och servicebolag är mycket god samt att aktivitetsnivån är hög.

Starkt tredje kvartal för värmepumpar

2017-10-27 Försäljningen av värmepumpar har ökat under hela 2017, så även under tredje kvartalet. Totalt ökade försäljningen med 13 % under kvartalet. Under årets första månader har det främst varit luft-vatten-värmepumpar och frånluftsvärmepumpar som haft en ökad försäljning, men under tredje kvartalet har även försäljningen av bergvärmepumpar tagit fart.

Nyhet i webshopen - Häfte om brandfarliga köldmedier

2017-10-26 Häfte "Brandfarliga köldmedier" finns nu att beställa i vår webshop. Detta häfte har till syfte att ge kylteknikern den teoretiska grund som krävs för att arbeta säkert med underhåll och reparation av kyl- och värmepumpanläggningar med brandfarliga köldmedier

Succé och deltagarrekord för Kyl & Värmepumpdagen

2017-10-24 Den 20 oktober arrangerades Svenska Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm på Kistamässan. Med över 400 besökare sattes ett nytt deltagarrekord och årets utställning var även den större än någonsin.

Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2017 helt fullsatt!

2017-10-12 Anmälningarna till årets Svenska Kyl & Värmepumpdagarna slår alla rekord! Dagsprogrammet är helt slutsålt. Det kommer ej vara möjligt att anmäla sig på plats!

EUU och IUC utreder möjligheterna att bilda ett gemensamt utbildningsföretag

2017-10-12 Styrelserna i EUU och IUC enats om att utreda förutsättningarna för att samla utbildningsverksamheten i ett gemensamt utbildningsföretag. Målsättningen är att att underlätta och säkerställa installationsbranschens framtida kompetensförsörjning.

Höstens stora kyl- och värmepumpevent snart fulltecknat!

2017-10-12 Med hela 350 anmälningar till dagsprogrammet står det redan nu klart att årets upplaga av Svenska Kyl- och Värmepumpdagen den 20 oktober kommer slå alla tidigare rekord vad gäller deltagarantal. Nu har vi skapat ytterligare platser så att även du ska kunna komma. Väl på plats på Kistamässan kommer du bland annat kunna höra om lyckade värmepumpinstallationer. Projekt där fjärrvärme bytts ut mot energieffektiv och förnyelsebar värmepumpteknik.

Vad vet du om R404A-stoppet?

2017-10-09 Den 1 januari 2020 drabbas tusentals kyl- och värmepumpsanläggningar med R404A av ett påfyllnadsförbud. Konsekvenserna kan bli dramatiska. Har du koll på hur du påverkas, vilka alternativ som finns och vilka åtgärder som bör vidtas? Frågan om alternativen, riskerna och hur handlare respektive serviceföretag resonerar kring påfyllnadsstoppet är en av de stora punkterna på programmet under Kyl & Värmepumpdagen den 20 oktober.

Nytt nummer av Klimat

2017-09-29 Årets tredje nummer av Klimat är ute nu. I nummer 3 kan du bland annat läsa om en ny möjlighet för företagen att nyanställa, om försäljningsstatistiken för Q2 2017 och om Svenska Kyl & Värmepumpdagen, som sätter fokus på branschens nyckelfrågor. Detta och mycket mer!

Årets Höstseminarier – save the date!

2017-09-28 Varje år beger sig representanter för SKVP ut till ett antal platser runt om i Sverige för att tala om aktuella och intressanta ämnen som rör vår bransch. Så också i år. Vi kommer under vår turné att besöka 8 orter runt om i vårt vackra land, från Luleå i Norr till Helsingborg i söder. Se här vilken som är din närmaste ort.

Höstens konjunkturrapport presenterad

2017-09-28 Höstens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Här följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Skärpta ekodesignkrav på pannor, värmepumpar, varmvattenberedare och ackumulatortankar

2017-09-27 Den 26 september 2017 trädde utökade ekodesignkrav för pannor, värmepumpar, varmvattenberedare och ackumulatortankar i kraft.

Årets nyhet på Kyl & Värmepumpdagen!

2017-09-25 Jobbar du med service- och installation av kylteknik och värmepumpar? Då hälsar vi dig extra välkommen till Teknikertorget på Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 20 oktober! En heldag som sätter fokus på branschaktuella frågor och bjuder på minimässa. Dessutom, i år finns ett specialkomponerat program som vänder sig till kyl- och värmepumpstekniker.

Förmånlig företagsförsäkring

2017-09-18 Som medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har ni möjlighet att teckna en förmånlig företagsförsäkring som är särskilt anpassad för er verksamhet. Försäkringen har tagits fram av Max Matthiessen AB och Dina Försäkringar. Vi erbjuder upphandlade försäkringslösningar för företagsförsäkringen, fordonen samt personalen. Ni får ett prisförslag direkt via hemsidan - enkelt och smidigt!

Felaktig information om värmepumpar i TV4:s program Fuskbyggarna

2017-09-08 Med anledning av det avsnitt av TV4:s programserie ”Fuskbyggarna” som sändes den 5 september 2017 vill Svenska Kyl & Värmepumpföretagen kort kommentera den information som ges där, gällande värmepumpens funktion.

Fördjupat samarbete Avanti System – Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2017-09-08 Brunnsborrarorganisationen Avanti System och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) fördjupar sitt samarbete genom att bli medlemmar i varandras föreningar. Det är resultatet av diskussioner som hållits mellan föreningarna under någon tid.

Praktiskt torg för naturliga köldmedier

2017-09-01 Nyhet för i år på Svenska Kyl & Värmepumpdagen är det praktiska torg som anordnas på eftermiddagen för kyl- och värmepumpstekniker. Kom och se hur man gör och testa utrustningen som används. Utrustning och hantering av naturliga köldmedier skiljer sig en del från de traditionella köldmedierna

Egenkontrollprogram och checklistor – arbete pågår

2017-08-23 Sedan 1 juli ska alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning, registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Alla företag som registrerar sig ska ha ett egenkontrollprogram anpassat efter sin verksamhet. Många medlemmar har hört av sig om detta och undrar om det finns mallar, checklistor och annat stöd i arbetet. SKVP har tillsammans med Svensk Dataförvaltning (SDF) under sommaren arbetat med att ta fram just detta.

Har du eller dina kunder undrat om er miljöpåverkan?

2017-08-22 I den nya auktorisationen har SKVP tagit fram ett miljöledningssystem som enkelt visar företagets utsläpp. Därmed kan miljöarbetet fokuseras till där det gör mest nytta och får underlag för att sälja in serviceåtgärder och nyinstallationer. Det bästa av allt är att det sker automatiskt, utan extra arbete, efter att företaget anslutit sig.

Geoenergidagen 2017

2017-08-18 Nu kan du anmäla dig till årets stora geoenergievent - Geoenergidagen 2017 och dess workshop och middag den 28-29 september på Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmsmässan.

Möjlighet till sen ansökan

2017-08-09 Hann du inte söka tidigare i år? Då har du nu en ny chans att söka till Kyl & värmepumptekniker! Ansökan öppen till 10 september. Hjälp oss att sprida informationen om utbildningarna på yrkeshögskolan bland kollegor, familj och vänner. Ju fler ansökningar vi får till utbildningarna, desto bättre tekniker kommer ut till er på företagen.

Fortsatt stark försäljning av värmepumpar

2017-07-14 Försäljningen av värmepumpar fortsatte att stiga även under andra kvartalet med totalt 7 procent jämfört med föregående år. Den positiva trenden för frånluftsvärmepumpar kvarstår och kompletteras nu även med luft-vattenvärmepumpar.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen deltog under Almedalsveckan

2017-07-07 Så börjar nu Almedalsveckan i Visby lida mot sitt slut. SKVP har haft bemanning under större delen av evenemanget och var bland annat medarrangör på flera seminarier och paneldebatter tillsammans med våra branschgrannar Svensk Ventilation, Energieffektiviseringsföretagen, Byggmaterialindustrierna, Energirådgivarna, Belysningsbranschen och Installatörsföretagen.

Generalförsamlingen i AREA – organisationen expanderar

2017-06-30 Under fredag och lördag 2-3 juni genomförde AREA sin Generalförsamling i Amsterdam, Nederländerna. Som alltid var uppslutningen mycket god, och i princip samtliga (numera) 25 medlemsföreningar deltog. Mycket av det som diskuterades hade kopplingar till de projekt/aktiviteter där AREA är delaktiga.

Ny möjlighet för dig som ska nyanställa - Yrkesintroduktionsanställning!

2017-06-28 Nu kan IUC äntligen erbjuda dig som företagare ett förmånligt erbjudande när du anställer en företagslärling och anmäler denne till att gå IUC utbildning som Företagslärling till kyl- och värmepumptekniker

Årets viktigaste branschträff 2017!

2017-06-21 Den 20 oktober är det äntligen dags för 2017 års upplaga av Svenska Kyl & Värmepumpdagen. Nytt för i år är att vi samlas på Kistamässan i Stockholm, för att få information och inspiration i en miljö av interaktion mellan forskare, tillverkare, installatörer och brukare.

Galopperande prisutveckling på köldmedier

2017-06-20 SKVP har ända sedan introduktionen av den nya F-gasförordningen varnat för kommande kraftiga prishöjningar på hög-GWP köldmedier. Något som nu med all tydlighet bekräftas.

Nu är det bråttom!

2017-06-12 Senast 1 juli ska alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning, registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Den största förändringen är att ansvaret flyttas från den behöriga personen (elinstallatören) till företaget. Detta är viktigt att tänka på...

DecarbHeat 2017

2017-05-31 Den europeiska värmepumpföreningen har arbetat mycket hårt för att arbeta fram initiativet och tillika konferensen DecarbHeat. Konferensen hölls i Bryssel 11-12 maj och lockade ca 230 deltagare där mer än 30 fördrag hölls med anknytning till framtiden för vår bransch och möjligheterna till energiomställning.

IEA’s värmepumpkonferens samlade rekorddeltagande

2017-05-30 Inom International Energy Agency (IEA) bedrivs ett antal forskningsprogram, så kallade Technology Collaboration Programmes (TCP). Ett av dessa TCP är inriktat mot den värmepumpande tekniken, alltså kyla och värmepumpar. Förutom att främja och koordinera kvalificerad forskning arrangerar man vart tredje år en internationell konferens. I år var Rotterdam i Nederländerna värd för konferensen som genomfördes mellan den 15 till 18 maj.

Nu är det bråttom - R404A!

2017-05-18 Du har säkert ett antal kunder som nyttjar en eller flera anläggningar med R404A (eller R507) som köldmedium. Om mindre än tre år kommer dessa anläggningar inte längre att kunna servas, i alla fall inte om de är på över 10 kg fyllning och kräver påfyllning av nytt köldmedium. Från och med den 1 januari 2020 träder nämligen F-gasförordningens förbud för påfyllning av köldmedier med ett GWP-värde överstigande 2500 ikraft.

Pionjärerna har tagit examen

2017-05-16 Den första klassen med kyl- och värmepumptekniker som utbildats i företagslärlingsform har nu examinerats. Tidningen Kyla & Värme var på plats och gratulerade branschens nya tekniker, som under 16 månader har varvat sitt praktiska arbete ute på företaget med teoriutbildning på IUC i Katrineholm.

Grattis Anton!

2017-05-11 Stort grattis till Anton Holm, från Universitetsholmens Gymnasium i Malmö, som är vinnare av årets Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik, som avgjordes 9-10 maj.

Status för europeisk lagstiftning – en uppdatering

2017-05-09 Via föreningens medlemskap i den europeiska branschorganisationen AREA får vi regelbundet uppdateringar kring gällande status, samt senaste förändringar inom den europeiska lagstiftningen. Som inloggad medlem finner ni en alldeles färsk uppdatering under medlemsförmånerna. Informationen är på engelska.

PULSEN 2017 - Branschens positiva syn fortsätter att öka

2017-05-05 PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

Nytecknade samarbetsavtal till nytta för medlemmar i SKVP

2017-04-26 Vi har glädjen meddela att SKVP nyligen har tecknat samarbetsavtal med företagen Videoburst och Signr Solutions. Videoburst utvecklar, marknadsför och säljer molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Signr Solutions utvecklar och tillhandahåller webbaserade tjänster för elektronisk signering och identifiering.

Fullt hus på kommuninfo om värmepumpar och solel i Linköping

2017-04-20 Linköpings kommuns Energi- och klimatrådgivare bjöd in till tre kvällseminarier om värmepumpar och solel runt omkring i Linköpings kommun. Morgan Willis, Anne-Lee Bertenstam och Johan Landé från SKVP, tillsammans med solcellsexperten Arne Andersson, deltog på de tre olika seminarierna för att tala om vad man skall tänka på om man skall skaffa värmepump och solceller.

Positiv start på året för värmepumpar

2017-04-18 Försäljningen av värmepumpar steg med totalt 10 procent under årets första kvartal och den positiva försäljningstrenden förväntas hålla i sig. Särskilt bra går försäljningen av frånluftvärmepumpar.

Myter kring energi hindrar ny miljövänlig teknik

2017-04-11 Olika myter riskerar att stoppa utvecklingen av ny miljöteknik. Men om myter tillåts vara styrande för beslutsfattarna riskerar vi att fastna i energisystem som snart är föråldrade, skriver Jan-Erik Nowacki, teknisk expert, och Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen idag i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Honeywell stoppar försäljningen av R404A

2017-04-11 I ett uttalande igår, måndag, säger Honeywell att de planerar sluta försäljningen av Genetron 404A (R404A) och Genetron AZ-50 (R507) i Europeiska Unionen under 2018. En av världens största köldmedieproducenter, Honeywell förklarade sitt beslut med ”en förväntad minskad efterfrågan på hög-GWP produkter på grund av F-gasförordningens beslutade nedfasningstakt”.

Yrkeshögskolan satt på svältkur

2017-04-10 Sverige behöver fler riktiga jobb och yrkeshögskolan är vägen dit. När matchningen mellan arbetssökandes kompetens och arbetsgivarnas behov är svag krävs specialiserade yrkesutbildningar. Varför får så få starta utbildning när så många vill? skriver Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en debattartikel i GP idag.

Känner du någon som skulle passa i din bransch och som är sugen på att studera?

2017-04-03 Känner du någon som skulle passa i din bransch och som är sugen på att studera till kyl- och värmepumptekniker. Utbildningen är kort, intensiv, rolig, kostnadsfri och CSN-berättigad. Ansökningstiden går snart ut, så det finns ingen tid att förlora!

Sälj överskottsenergi från din värmepump via ny app och tjäna tusenlappar

2017-04-01 Dags att börja spara ihop pengar inför sommarsemestern? Ett bra sätt är att sälja överskottsenergi från husets värmepump genom en ny app som Svenska Kyl & värmepumpföreningen nu lanserar.

Vem vågar man göra affärer med?

2017-03-20 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har nyligen inlett ett samarbete med företaget Bisnis Analys. Via dem kommer föreningen att löpande få en så kallad varningslista över oseriösa företag. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel. Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Vårens konjunkturrapport presenterad

2017-03-17 Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från Medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där...

Möte med Naturvårdsverket och M & E-departementet

2017-03-14 Naturvårdsverket bjöd in till ett möte den 8 mars för att gå igenom den nya svenska f-gasförordningen, eftersom det finns en del felaktiga hänvisningar och otydligheter som behövde diskuteras. Medverkande på mötet var representanter från Naturvårdsverket, Miljö- och energidepartementet, Incert och SKVP.

Elsäkerhetsverket anordnar infoträffar - anmäl dig du också!

2017-03-10 Med start redan i mitten av mars kommer Elsäkerhetsverket att arrangera 16 informationsträffar fördelade på 8 platser runtom i landet. Anledningen är den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft den 1 juli i år.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens första regionråd bildat i Göteborg

2017-03-07 Onsdagen den 1 mars hölls i Göteborg ett historiskt första möte i det som nu blir Svenska Kyl & Värmepumpföreningens första regionala råd. På initiativ från Jonas Nero, Kyleffekt, hade ett femtontal representanter från det lokala kyl- och värmepumpsnäringslivet samlats för att diskutera för kylbranschen aktuella och viktiga frågor.

Brand kan ha orsakats av elfel

2017-03-06 Måndag den 27 februari drabbades restaurang Fars Hatt i Skurup av en brand som totalförstörde fastigheten. Branden ska ha uppstått i ett av restaurangens kylaggregat och när brandkåren kom på plats kunde man ganska snart konstatera att byggnaden redan var övertänd. Utredning om vad som orsakat branden i aggregatet, som enligt uppgifter använde R134a som köldmedium, är nu först och främst ett försäkringsärende då polisen i har avskrivit misstankar om att något brott skulle ligga bakom.

SKVP kritiska till BBR-remiss

2017-02-28 Efter det att regeringen den 8 december fattade beslut om ändring i plan- och byggförordningen skickade Boverket ut förslag på ändringar i BBR och BEN. Förslaget syftar till att definiera vad som skall utgöra en så kallad nära-nollenergibyggnad. Sveriges åtagande enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda innebär att alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Kyl- och värmepumpkonferens i Rotterdam 15-18 maj 2017

2017-02-27 I mitten av maj genomförs den 12:e kyl- och värmepumpkonferensen inom ramen för IEA’s samarbetsprogram ”Heatpumping technology” med temat ”Rethink Energy, Act NOW!” För de som anmäler sig före 1 mars är avgiften rabatterad med ca. 20%.

Nytt nummer av Klimat

2017-02-21 Årets första nummer av Klimat är ute nu. I nummer 1 kan du bland annat läsa om att yrket kyl & värmepumptekniker äntligen syns i statistiken och vad det innebär, om försäljningsstatistiken för 2016 och så har branschtidningen KYLA+ Värmepumpar bytt skepnad. Detta och mycket mer!

Nu finns Normbrunn-16 publicerad

2017-02-17 SGU har publicerat Normbrunn -16. Normbrunn –16 är en uppdatering av "Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning", också kallad Normbrunn –07. Mycket av innehållet i Normbrunn –16 är sig likt från föregående version. Nya delar som tillkommit är bland annat borrning i förorenade områden, borrning i vatten-skyddsområden och borrning av större anläggningar.

Medlemsundersökningen sammanställd – så här tycker ni!

2017-02-14 I slutet av förra året blev samtliga medlemsföretag inbjudna att delta i en medlemsundersökning. Det var första gången sedan sammanslagningen av föreningarna som detta gjordes. Så, vad tycker ni då om föreningen och det arbete som där görs? Vanligaste anledningen till rekommendation av SKVP är att vi håller er uppdaterade om vad som händer i branschen och att SKVP driver viktiga branschfrågor via omvärldsbevakning.

Anmäl gymnasieelever till Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik

2017-02-13 Den 9-10 maj är det dags igen! Då hålls Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik. Har ni någon praktikant från gymnasiet på ert företag, eller känner ni någon som går gymnasiet? Peppa dem då till att vara med i Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik.

Dags att registrera sig? Nya regler för elarbete

2017-02-10 Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige som träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och konsumenter. Den största förändringen är att ansvaret flyttas från den behöriga personen (elinstallatören) till företaget. Detta är viktigt att tänka på...

Årets beviljade YH-utbildningar är klara

2017-02-09 Igår, den 8 februari, presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och därmed får ingå i yrkeshögskolan. SKVP får gratulera STI och IUC till sina två beviljade utbildningar, och samtidigt får vi åter konstatera att utbildningsdepartementet inte förstått vikten av att tillsätta tillräckligt med medel för att matcha branschernas behov.

Boverkets förslag på ändringar i BBR och BEN, med anledning av NNE, på remiss

2017-01-30 Efter det att regeringen den 8 december fattade beslut om ändring i plan- och byggförordningen har nu Boverket skickat ut förslag på ändringar i BBR och BEN. Förslaget syftar till att definiera vad som skall utgöra en så kallad nära-nollenergibyggnad. Sveriges åtagande enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda innebär att alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Välkommen till Kyla & Värme

2017-01-26 KYLA+ Värmepumpar har blivit Kyla & Värme. Dessutom har vi passat på att uppdatera vår layout, som vi hoppas att du ska gilla. - Det har gått några år sedan vi gjorde om layouten senast och det var nu hög tid att modernisera den igen, säger Johan Tegnelius, redaktör

Ett gott exempel!

2017-01-25 Det är inte ofta vi i detta nyhetsbrev gör reklam för företag – framförallt inte utanför vår medlemskrets. Men nu är det dags, och det av ett utmärkt gott skäl. För någon tid sedan blev SKVP nämligen uppmärksammade på Bauhaus och deras exemplariska sätt att hantera frågan kring att endast certifierade företag får installera luft-luftvärmepumpar.

Kyl- och värmepumptekniker syns äntligen i officiell statistik

2017-01-20 Det har länge rått stor brist på kyl- och värmepumptekniker. Ändå har yrket tidigare aldrig uppmärksammats som ett bristyrke i officiell statistik, inte förrän nu. Och bubblaren gick direkt upp på förstaplats.

SKVP har översatt AREA:s F-gasguide

2017-01-20 AREA, som är den europeiska föreningen för kyl-, luftkonditionering- och värmepumpentreprenörer, har sedan tidigare släppt en praktisk guide till den europeiska F-gasförordningen. Guiden tar upp de flesta av de frågor och praktiska problem som kan uppkomma, samt ger förslag på tillvägagångssätt, när man som entreprenör skall till och tolka förordningen. Då vi vet att intresset för förordningen är stort så har vi på SKVP nu översatt guiden till svenska.

Värmepumpsförsäljningen 2016: Nybyggda småhus och fastigheter skapar positivt resultat för värmepumpar

2017-01-17 Utvecklingen för värmepumpar i fastigheter är fortsatt starkt positiv och ökade med nära 30 procent under förra året. Däremot märks en svag minskning i den totala försäljningen av värmepumpar 2016. De förändrade reglerna för ROT-avdraget tros vara en anledning.

Uppdaterad version av SKVP:s garantivillkor för konsument

2017-01-11 SKVP släpper en uppdaterad version av dokumentmallen "Treårig värmepumpgaranti och allmänna villkor för material och installationsarbete" kallad VPG-17. VPG-17 ersätter den tidigare VPG-14.

f-gasförordningen – viktigaste förändringarna från 1 januari!

2017-01-09 - All utrustning med fyllnadsmängd på 5 ton CO2e (10 ton CO2e för hermetiskt sluten utrustning) eller mer ska läcksökas. Har du koll på dessa? - Gränsen för föranmälan innan installation eller konvertering är nu 14 ton CO2e (per köldmediekrets). Dessa är de två viktigaste förändringarna som vi vill lyfta fram direkt nu efter årsskiftet. Mer utförlig information om svenska f-gasförordningen kommer att skickas löpande den närmaste tiden.