news

Nyheter

SKVP inför marknadsföringsnorm för vätska-vatten- samt luft-vattenvärmepumpar

2016-12-20 Det har i vår bransch förkommit tillfällen då det varit otydligt på vilket sätt vi i marknadsföring skall framhäva verkningsgraden på våra värmepumpar. SKVP:s styrelse har därför på rekommendation av SKVP:s tekniska kommitté beslutat att införa en marknadsföringsnorm för att fastställa på vilket sätt verkningsgrader skall framställas i marknadsföring.

Dina åsikter är viktiga!

2016-12-19 Dina synpukter som medlem i SKVP är väldigt viktiga för oss i vårt arbete inom föreningen. För att på bästa sätt kunna ge den service och det stöd som du och ditt företag behöver har vi skickat ut en undersökning som ska hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete. Undersökningen tar cirka 4-6 minuter att besvara och genomförs i samarbete med undersökningsföretaget MarketDirection. Vi ser fram emot dina åsikter. De är värdefulla för oss.

Den europeiska kommissionen har släppt ett paket med förslag på åtgärder för att underlätta övergången till ”ren energi”

2016-12-14 Värme och kyla står idag för omkring hälften av Europas energianvändning och omkring 68% av gasanvändningen. Samtidigt är det bara omkring 18% av denna energi som kommer från förnyelsebara källor. Med dessa siffror är det förvånande att EU tidigare inte på ett tydligt sätt framhävt värmemarknaden på ett enhetligt sätt. EU kan omöjligt nå några klimatmål utan att samtidigt ta tag i utsläppen från värmemarknaden. Det var därför glädjande att den europiska kommissionen i februari i år lanserade en strategi för att ta tag energianvändningen på värmemarknaden.

Utbildningsnivån inom alternativa köldmedier är för låg

2016-12-13 Europakommissionen varnar för att utbildningsnivån inom alternativa köldmedier hos kyl- och värmepumptekniker är för låg för att matcha kraven under den nedtrappning av F-gaser, som vi nu är inne i.

Viktig information om årsrapporten för 2016!

2016-12-09 I veckan publicerades den nya svenska f-gasförordningen (SFS 2016:1128) och direkt dök frågan upp om vilken gräns för anläggningens sammanlagda köldmediemängd (10 kg eller 14 ton CO2e) som ska gälla. Eftersom den nya svenska f-gasförordningen träder i kraft 1 januari 2017 och rapporteringen avser kalenderåret 2016, är det gränsen 10kg som gäller även fast rapporten skickas in under första kvartalet 2017.

Företagslärlingar räddar branschens nyrekrytering

2016-12-09 Nu är det dags för alla företag som vill expandera att agera och anställa en företagslärling. En lyckad nyrekrytering är den viktigaste nyckeln för kylföretagens och branschens utveckling. Det funkar inte längre att gå och vänta på att det ska dyka upp en tekniker med färdig utbildning och/eller branscherfarenhet.

Nya svenska f-gasförordningen – nu har den kommit

2016-12-07 Igår publicerades äntligen den nya svenska f-gasförordningen (SFS 2016:1128) på regeringens hemsida. Branschen har väntat länge och förväntningarna var stora. Här kommer en kort sammanfattning från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen av det viktigaste i innehållet.

Branschen välkomnar våra nyanlända kyl- och värmepumptekniker

2016-12-07 Rörligheten över nationsgränserna har de senaste åren ökat. Antalet invandrade personer som ska börja jobba i Sverige ökar därmed. Nu håller kyl- och värmepumpbranschen på att ta fram en standard där de utbildningsföretag som validerar i branschen, får hjälp att fokusera på vad branschen kräver. Standarden kommer preliminärt att vara klar i maj nästa år.

Heta tips inför omcertifieringen!

2016-11-29 Att arbeta som kyl- och värmepumpmontör eller tekniker är i huvudsak ett praktiskt orienterat yrke och många har valt det av just den anledningen. Ändå finns krav på ett teoretiskt prov! Det kan man tycka vad man vill om, men som yrkesman behöver man ha vissa grundläggande kunskaper, såväl teoretiska som praktiska. När man ska omcertifiera sig har det gått fem år sedan man läste på inför provet. Då många dagligen inte kommer in på alla kompetensområden som ingår i certifieringen, behöver man uppdatera dessa kunskaper efter fem år. Hur ska jag då förbereda mig?

SKVP publicerar referat från ARN

2016-11-28 Sedan den 1 januari 2016 är det Allmänna Reklamationsnämnden som är det officiella tvistlösningsorganet för värmepumpärenden. SKVP kommer framöver att publicera alla värmepumpärenden där beslut har tagits i nämnden. Det är dock inte någon så kallad "svart lista" utan bör enbart användas som vägledning för både installatörer och konsumenter. Uppgifter om part, motpart samt eventull tredje part kommer att tas bort ifrån besluten.

Nytt nyttigt material från AREA

2016-11-24 Vår europeiska entreprenörsförening AREA har nyligen släppt två intressanta och nyttiga skrifter. Det är dels en uppdaterad version av deras F-gas guide samt en folder som beskriver vad som gäller vid försäljning av köldmedier. Bägge skrifter går att ladda ner från deras hemsida http://area-eur.be/.

Nu nörjar de första KEYMARK-märkta värmepumparna att dyka upp

2016-11-22 Heat Pump KEYMARK är det nya europeiska produktcertifieringssystemet för värmepumpar. Efter fyra år av intensivt arbete av tillverkare, certifieringsorgan och testcenter börjar systemet att falla på plats. I dagsläget rör det sig om ca 58 certifierade värmepumpar. Värmepumpar från flera tillverkare är under beredning varför antalet certifikat bör öka markant inom den närmaste tiden.

”Vilseledande statistik skrämmer husägare”

2016-11-18 I en debattartikel hos Svenska Dagbladet riktar idag Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, och Johan Aspelin, vd GVK, Svensk Våtrumskontroll, stark kritik mot hur försäkringsbolagen hanterar statistik och rapporter. Istället för att hjälpa husägarna så skrämmer man dem, sägs det i debattartikeln.

Energimyndigheten granskar energimärkning på internet

2016-11-10 Under hösten och vintern 2016 genomför Energimyndigheten en kontroll av webbutiker som erbjuder torktumlare, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare, kylar och frysar, köksfläktar, TV-apparater, luftkonditionering inklusive värmepumpar, värmepumpar för vattenburna centralvärmesystem, varmvattenberedare och ackumulatortankar till försäljning på internet.

Folksams rapport ger helt fel bild av reparationer

2016-11-01 Försäkringsbolaget Folksam presenterade i helgen en rapport om reparationer av värmepumpar. Rubriken gav intrycket av en bransch med rufflare och bedragare. I själva verket visar rapporten på överdebitering i endast 0,9 procent av fallen.

Årsmöte i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2016-10-28 I anslutning till Svenska Kyl- och Värmepumpdagen höll föreningen sitt årsmöte. Mycket glädjande blev uppslutningen till mötet mycket god med ett 30-tal närvarande. Bland de beslut som togs vid årsmötet kan nämnas förändrade medlemsavgifter.

En ovärderlig tillgång för branschens nyrekrytering

2016-10-26 De flesta ungdomar vet inte om att kyl- och värmepumpbranschen finns. Därför är det bra att informera och inspirera till ett klokt yrkesval. Huvudrollsinnehavare i informationsarbetet är de yngre tekniker med uppdraget som branschens ambassadörer. Deras huvudsakliga uppgift är att ha kontakt med de lokala gymnasieskolor som erbjuder kylutbildning.

Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2016

2016-10-25 Cirka 300 personer kom för att ta del av Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 21 oktober, som likt förra året arrangerades dagen på Hotell Arken i Göteborg. För att hinna med alla föredrag, vilka till antalet var fler än någonsin, samt för att ge besökarna mer tid på utställningen, öppnade registreringen något tidigare än föregående år. Helt nytt för i år var att det hölls tre parallella seminariespår.

Värmepumpar bromsar in efter Rot-sänkning

2016-10-20 Försäljningen av värmepumpar minskade med tolv procent under tredje kvartalet i år Anledningen är minskningen av Rot-avdraget. Utvecklingen för värmepumpar i fastigheter är starkt positiv.

Höstmöte i AREA

2016-10-19 I anslutning till kyl- och värmepumpmässan Chillventa höll AREA under fredagen och lördagen 14–15 oktober sin Generalförsamling i Nürnberg, Tyskland. Som vanligt var det bra anslutning från medlemmarna.

Certifierad Installatör för värmepumpar och solcellssystem

2016-10-19 Nu kan du bli certifierad värmepump- eller solelinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybarhetsdirektivet (RES). Passa på! Energimyndigheten subventionerar höstens kurser med 50%! Pris: 3 900 kr exkl. moms. Kurslitteratur och prov ingår. (Ordinarie pris 7 900 kr exkl. moms)

Hållbara systemlösningar i fokus, när Chillventa slog nya rekord

2016-10-17 Vartannat år samlas den europeiska kyl- och värmepumpindustrin i Nürnberg, Tyskland, för den internationella fackmässan Chillventa. I år, 11-13 oktober, kom många med extra stora förväntningar då marknaden står inför en stor omställning när det kommer till köldmedier. Nästan 1000 utställare fanns på plats och 32206 personer kom och besökte mässan, vilket är nytt rekord.

SWEDACs nedslag på riskbedömningsbalanketterna nu åtgärdat!

2016-10-12 De företag som är ackrediterade för trycksättning med gas har säkert vid senaste tillsynen från SWEDAC, fått nedslag i form av avvikelse på två punkter. Vi på SKVP har tagit till oss detta och uppdaterat blanketterna så att trycknivå kan anges, inställning av säkerhetsventilernas (SÄV) öppningstryck kan anges och att personen som utför provningen kan dokumentera och ta beslut.

Ny version av JFK Online med demonstrationsfilm

2016-10-05 SKVP har i dagarna släppt version 1.3.0 av vår jämförelsekalkyl, JFK Online. JFK Online är en webbapplikation som jämför årskostnaden för uppvärmning med värmepump, pellets eller fjärrvärme.

Snart är det dags för Chillventa 2016

2016-09-30 För femte gången i ordning kommer Chillventa förvandla mässhallarna i Nürnberg till den internationella mötesplatsen för kyla, luftkonditionering, ventilation och värmepumpar. Mässan äger rum den 11-13 oktober 2016 i Nürnberg, Tyskland och med KYLA+ Värmepumpar har du möjlighet att besöka evenemanget kostnadsfritt.

Förbättringar i reglerna för yrkeshögskolan

2016-09-29 I mer än fyra års tid har Svenska Kyl & Värmpumpföreningen fört en dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan och utbildningsdepartementet, om förbättringar som bör införas i reglerna för yrkeshögskolan. Nu har några av råden hörsammats. Fler utbildningsplatser, längre beviljandeperioder, möjlighet till förutbildning/prepkurs och större branschfokus tillhör några av förbättringarna

Nytt nummer av Klimat

2016-09-28 Årets tredje nummer av Klimat är ute nu. I nummer 3 kan du bland annat läsa om hur ett vinnande företag jobbar med rekrytering, om försäljningsstatistiken för Q2 2016 och hur fastighetsägare enklast kan nå energimålet 2020.

Höstens konjunkturrapport presenterad

2016-09-28 Höstens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Här följer en kortare sammanfattning av vad som står där...

Presentation av kansliets förstärkning - Annika Ericsson

2016-09-27 Direkt efter semestern, eller närmare bestämt den 8 augusti började vår nya medarbetare Annika Ericsson på kansliet som ekonomiansvarig. Hon efterträdde Hanna Nyborg som gick mot nya utmaningar. Annika har tidigare arbetat som bland annat redovisningsansvarig och service controller och kommer närmast från Böwe Systec...

Välkommen till årets seminarieturné

2016-09-23 Nu är det dags att anmäla sig till höstens seminarieturné – i år besöker vi sex orter från Helsingborg i söder till Skellefteå i norr. Varmt välkommen!

Öppet brev till Mikael Damberg: Stoppa förordningen om energieffektivisering

2016-09-14 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har idag skickat ett brev till näringsminister Mikael Damberg med krav att den nya förordningen om renovering och energieffektivisering stoppas. Anledningen är att fastighetsägarna hindras från att sätta in värmepumpar för att spara energi.

Viktigt! Nya regler för elarbete

2016-09-13 Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige som träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och konsumenter.

Anmäl dig till årets viktigaste branschträff

2016-09-09 Den 21 oktober är det åter dags för Svenska Kyl & Värmepumpdagen, årets viktigaste branschträff. Även i år samlas vi på Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg där vi också fortsätter umgås på kvällen med middag och dans. Nu finns det fullspäckade programmet att ladda ned. All information och hur du anmäler finner du här…

Skatteverket säger nej till schablon vid utbyte

2016-09-08 SKVP har under lång tid arbetat för att få till en schablon för ROT-arbete vid utbyte på samma sätt som den schablon vi har för installation av ny värmepump. Skatteverket har nu tyvärr tydligt sagt att det inte blir någon schablon vid utbyte.

Skatteverkets ställningstagande gällande rotarbete vid reparation

2016-09-06 Med anledning av Kammarrätten i Jönköpings dom 2016-08-11, mål nr 1454-16 avseende rätt till skattereduktion för reparation av värmepump har skatteverket nu publicerat ett ställningstagande gällande rotavdrag vid reparation.

Prejudicerande dom angående miljösanktionsavgift (MSA)

2016-08-30 Miljööverdomstolen (MÖD) har fastslagit att MSA inte kan påföras en operatör om läckagekontroll utförts samma datum året efter föregående kontroll vid utrustning med 12-månaders kontrollintervall. Motsvarande gäller även vid 6-månaders kontrollintervall, d v s om en kontroll utförts t ex 30 januari och nästa kontroll utförts 30 juli, så anser MÖD att kontrollintervallet har uppfyllts.

Så jobbar ett vinnande företag med rekrytering

2016-08-22 Kunskapen hos personal och ledning är det viktigaste ett kyl- och värmepumpföretag har. Att satsa på utbildning och kompetensutveckling är därför en mycket god investering. Vartannat år arrangerar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tävlingen Yrkes-SM i Kyl & Värmepumpteknik. Årets tävling vanns av Simon Niklasson som till vardags jobbar på Kylkontroll i Göteborg. Det är ett företag som fokuserar på personalens kunskapsutveckling.

Sök YH-utbildningar inom kyl- och värmepumpteknik

2016-08-17 Snart startar utbildningarna inom yrkeshögskolan för höstterminen och det finns fortfarande möjlighet att söka. Skynda er därför att kontakta utbildningsanordnarna och anmäl er eller era anställda/anhöriga.

Reparation av värmepump ger rätt till ROT-avdrag

2016-08-16 Ett mål har avgjorts i Kammarrätten i Jönköping. Frågan i målet gällde om det reparationsarbete som hade utförts på en värmepump var ett sådant arbete som gav rätt till ROT-avdrag.

Dags att anmäla sig till någon av höstens certifieringskurser, första tillfället 21-22 september!

2016-08-15 Nu finns flera tillfällen att bli certifierad värmepumpinstallatör enligt Boverkets BFS2015:4 CIN2 inplanerade under hösten. Det första tillfället äger rum 21-22 september i Härnösand. Medlemmar i SKVP erhåller 800 kronor i rabatt på kursavgiften! Du som ansöker om medlemskap i samband med kursen har också rätt till rabatten.

Värmepumpar visar stabila försäljningssiffror

2016-08-12 Försäljningen av värmepumpar steg med två procent under andra kvartalet i år jämfört med samma kvartal i fjol. Trots att elpriset är lågt väljer många att investera i energibesparande värmepumpssystem.

Annika Ericsson ny medarbetare hos SKVP

2016-08-02 Den 8 augusti börjar vår nya medarbetare Annika Ericsson på kansliet som ekonomiansvarig. Vi hälsar Annika varmt och innerligt välkommen till SKVP-familjen.

PULSEN 2016 – Efterfrågan på värmepumpar den största sedan PULSEN startades 2010

2016-07-15 PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av PULSEN kan vi följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

Ändring av befintligt tillstånd för värmepump

2016-07-08 I Stockholm stad ska den som avser inrätta en värmepumpanläggning för utvinning av värme genom mark, ytvatten eller grundvatten ansöka om tillstånd hos miljö-och hälsoskyddsnämnden. Ett stort antal fastighetsägare i Stockholm stad har idag en befintlig värmepumpanläggning. Vad många fastighetsägare kanske inte vet är de är skyldiga att anmäla till kommunen om de avser att göra ändringar i sin värmepumpanläggning. Exempel på ändringar som ska anmälas är borrning av nytt borrhål, ändring av borrhålsvinkel och ändring av värmepumpens kapacitet.

Höstens branschhändelse 21 oktober

2016-07-05 Den 21 oktober är det dags för SKVPs årsmöte och årets branschträff, Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2016. I år samlas vi åter igen i Göteborg. Dags- och kvällsprogrammet kommer att hållas på Arken Hotel & Art Garden Spa (arkenhotel.com) där det även går att boka övernattning.

Semestertider på kansliet

2016-06-23 SKVP har som tradition att försöka sprida ut semestern så att det under de flesta veckorna finns någon person på kontoret. Men framförallt i månadsskiftet juli/augusti kan det finnas tid då det är lite svårare att få tag på oss. Vi hoppas dock på ert överseende om det tar lite längre tid att få kontakt med oss.

SKVP i Almedalen - engagerar sig i samhällsutvecklingen

2016-06-22 För att kunna göra samhällsförbättringar är det viktigt att personer i beslutsfattande positioner håller sig informerade om vilka områden som bör förbättras, och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har goda kontakter med myndigheter och andra verkställande organ. Men när det gäller att aktivt förändra de offentliga delarna av samhället behöver informationen nå folkvalda politiker. Därför medverkar SKVP på Almedalsveckan.

Så kan fastighetsägare enklast nå energimålet 2020

2016-06-20 Nyligen genomförde Elrätt en Sifo-undersökning bland fastighetsägare- och förvaltare om energianvändningen i fastigheter. I den framgick att sju av tio fastighetsägare har mycket kvar att göra om de ska uppnå det mål om att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2020. Fler skulle behöva se över sin uppvärmningsform för att nå målet, anser Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Viktigt! Genomför vår enkät PULSEN!

2016-06-20 Till dig som har fått en inbjudan att delta i vår enkätundersökning PULSEN! Snälla gå in och genomför enkäten! Som det är nu har vi för få svar för att kunna publicera något resultat. Risken är tyvärr annars att 6 års årlig uppföljning av värmepumpmarknaden går i graven och att vi ej längre kommer kunna följa saker som prisutveckling, utbytesmarknadens utveckling etc.

Ett stort grattis till de tre vinnarna av en SKVP Powerbank!

2016-06-17 För en tid sedan hade SKVP en tävling för de som uppdaterade sina medlemsprofilsidor under april-maj. Vinnarna av en exklusiv SKVP Powerbank blev: Klimatservice Skåne AB, JMVE Kyl & Termografering och Menair AB.

Mer information än du kan ana!

2016-06-13 Redan 1978 startades via International Energy Agency (IEA) ett samarbete eller ett så kallat Technology Collaboration Programme (TCP) inom kyl- och värmepumpområdet kallat HPT ”Heat Pumping Technologies”. Två gånger om året hålls styrelsemöten då man förutom att behandla ”vanliga” styrelsefrågor även går igenom status för pågående projekt. Vid mötet som hölls 6-9 juni 2016 i Jeju, Korea godkändes tre projekt, bland dem ”Annex 40: Heat pump concepts for Nearly Zero-Energy Buildings”. Det projektet behandlar som titeln säger hur den värmepumpande tekniken kan bidra till uppfyllandet av nära noll fastigheter.

Ny försäkringsgivare för 2016/2017

2016-06-09 En ny försäkringsgivare som avser motorfordonsförsäkringen inför 2016/17 har upphandlats för föreningens medlemmar. Försäkringsgivare denna gång är "Dina försäkringar", ett försäkringsbolag som finns lokalt representerat i hela Sverige. Logga in på våra medlemssidor, så finns mer information att hämta under Medlemsförmåner - Fordonsförsäkring.

Värmedagen om framtidens energisystem

2016-06-02 Tidningen Dagens Industri arrangerade 1 juni Värmedagen. Olika företrädare inom energisektorn berättade om deras syn på framtidens energisystem. Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, företrädde branschen och talade om fördelarna med värmepumpar.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen på plats i Paris

2016-06-01 Under dagarna tre i maj höll den europeiska värmepumpföreningen EHPA sitt kombinerade årsmöte och värmepumpskonferens i Paris. SKVP fanns på plats för att bevaka händelsen.

Det nya värmepumpscertifikatet – flera nya kurser inplanerade

2016-06-01 Den nya certifieringen av värmepumpinstallatörer enligt förnybartdirektivet är igång och ett flertal nya kurser är inplanerade i Härnösand under andra halvåret 2016.

Grattis Simon, årets skolmästare i kyl- och värmepumpteknik!

2016-05-26 Nu har årets skol-SM i kyl- och värmepumpteknik avgjorts. Vinnande ur striden gick Simon Mossberg från Polhemsskolan i Gävle. I år var det Lindholmens Tekniska Gymnasium som stod värd för evenemanget. Branschen säger ett stort tack till skolans lärare i kyl- och värmepumpteknik Torbjörn Ryberg för ett förträffligt värdskap.

ROT-sänkningen ger dyster framtidsutsikt i branschen

2016-05-25 Majoriteten av företagen i kyl- och värmepumpsbranschen uppger att de har fått färre uppdrag sen den nya lagen för ROT-avdrag trädde i kraft i januari. Var tionde överväger att minska personalstyrkan.

Har du saknat ditt medlemsbevis?

2016-05-24 Nu kan du som medlem själv generera ett medlembevis när du loggar in på våra medlemssidor. Medlemsbeviset, med företagsnamnet färdigtryckt, laddas hem som en PDF fil som du sedan kan skriva ut själv eller visa upp på din hemsida.

Förnyelse ledordet vid Generalförsamlingen i AREA

2016-05-23 Under fredag och lördag 13-14 maj genomförde AREA sin Generalförsamling i Dublin, Irland. Bland punkterna på dagordningen stod bland annat val av styrelse för kommande två år, förslag på ny medlems- och avgiftsstruktur samt inval av ny medlem i föreningen.

Nya auktorisationen är öppen för ansökningar

2016-05-19 SKVP har under en period arbetat för en förbättrad auktorisation öppen för alla SKVP:s medlemmar. Efter ett gediget arbete har vi nu en väl genomtänkt auktorisation och tillhörande vägledning för en branschanpassad miljö- och kvalitetsmanual.

Simon Niklasson är svensk mästare i kyl- och värmepumpteknik!

2016-05-13 Yrkes-SM i kyl- och värmepumpteknik är avgjort och mästartiteln gick till Simon Niklasson. Han jobbar till vardags som kyl- och värmepumptekniker på Kylkontroll i Göteborg. Simon är 25 år och har utbildats på IUC i Göteborg och dessförinnan teknikprogrammet i Ystad.

Ackreditering – trycksättning

2016-05-11 SWEDAC har ändrat i sin föreskrift (STAFS 2015:8 med ändringar t o m STAFS 2015:13) för hur ackrediteringsmärket med tillhörande text ska anges.

Utslag i Arbetsdomstolen gällande tolkning av kollektivavtal

2016-04-29 Den 27 april föll dom nr 32/16 i mål nr A 217/14 gällande tolkning av kollektivavtal. Parter var VVS Företagen (kärande) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (svarande). Målet vanns av VVS Företagen. Det målet gällde, var den oerhört viktiga frågan om företagens rätt till beordrad beredskapstjänst för kyl- och värmepumptekniker.

Axtech och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen skriver samarbetsavtal gällande elektroniska körjournaler

2016-04-29 Axtech AB och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, (SKVP) har tecknat avtal gällande redKnows elektroniska körjournaler. Avtalet ger SKVPs medlemsföretag möjlighet att köpa den GPS-baserade produkten till ett mycket förmånligt pris.

Så blir du ett ännu mer eftertraktat företag

2016-04-28 De sista pusselbitarna med att ta fram en uppdaterad version av föreningens Auktorisation börjar nu falla på plats. För bostadrättsföreningar och professionella upphandlare är vi övertygade om det framöver kommer vara viktigt vid val av leverantör att välja ett Auktoriserat kyl- och värmepumpföretag.

Gör som kungen – besök våra tävlande kyl- och värmepumptekniker i Malmö

2016-04-27 Vartannat år hålls tävlingen Yrkes-SM i Kyl & Värmepumpteknik. Den 11 till 13 maj kommer våra sex finalister att göra upp om den åtråvärda titeln Svensk Mästare i kyl- och värmepumpteknik.

Undersökning ROT

2016-04-26 Imorgon, onsdag den 27 april, kommer en webbenkät skickas ut till Svenska Kyl & Värmepumpföreningens alla medlemmar. Enkäten handlar om hur man uppfattar att sänkningen av ROT, från 50 till 30 procent, har påverkat sin verksamhet. Undersökningen skickas per mail och tar bara någon minut att svara på.

Dags att uppdatera din medlemsprofilsida!

2016-04-26 Dags att uppdatera din medlemssida för att ta del av de nya funktionerna som vi introducerat. Uppdatera nu så har du chans att vinna en exklusiv SKVP powerbank!

Bra start på året för värmepumpar

2016-04-25 Försäljningen av värmepumpar steg under första kvartalet i år. Totalt var ökningen 6 % jämfört med samma kvartal i fjol. En nedgång i mars visar ändå att Rot-sänkningen påverkar marknaden.

48 000 besökte Nordbygg

2016-04-21 När grindarna stängde till Nordbygg kunde Stockholmsmässan räkna in drygt 48 000 besökare. En siffra som är några tusen färre än för Nordbygg 2014, men som ändå gläder arrangörerna. Mitt i smeten kunde man hitta Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, som på olika sätt stöttat arrangemanget.

Fastighetsdagen lockade värmepumpintresserade

2016-04-21 Den 6 april anordnade Svenska Kyl & Värmepumpföreningen en Fastighetsdag under Nordbyggmässan. Målgruppen var fastighetsägare som ville veta mer om värmepumpinstallationer i större fastigheter.

Sista chansen! Omvandla ditt EUCert/SVEP-cert

2016-04-18 EUCERT upphör och övergår i Certifiering av installatörer av förnybar energi enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2. Nu är det sista chansen för dig som har ett giltigt eller utgånget EUCERT utfärdat av SVEP eller Incert AB under 2007-2015 att omvandla det till det nya certifikatet. Kurs den 11 maj 2016 i Stockholm, anmäl dig!

Styrelsens uttalande med anledning av ärende i Marknadsdomstolen dom 2016:4, mål nr C 4/15

2016-04-15 Den 1 mars 2016 föll dom i Marknadsdomstolen mellan NIBE AB (kärande) och Bosch Thermoteknik AB/IVT (svarande) gällande ”Marknadsföring av värmepumpar”. Utfallet föll till NIBEs fördel. Med anledning av detta har frågan lyfts från en medlem om lämpligheten i att Styrbjörn Drugge, som innehar positionen som marknadschef inom Bosch Thermoteknik AB/IVT, fortsätter som föreningens ordförande. Styrelsen i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har vid sitt sammanträde den 7 april behandlat frågan och där enats om följande uttalande...

Stort intresse för Myndighetsdagen

2016-04-15 Den 6 april anordnade Svenska Kyl & Värmepumpföreningen en myndighetsdag under Nordbyggmässan. Syftet var att utveckla dialogen mellan branschen och myndigheter. Programmet var upplagt så att alla parter fick beskriva sin ”vardag” och ta upp de saker man ansåg särskilt viktiga att belysa. Tack alla ni som medverkade under eftermiddagen!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen söker ekonomiansvarig

2016-04-11 Är du den person vi söker efter? Känner du någon eller är du själv en kunnig ekonom med goda kunskaper inom bokföring/redovisning. Sök jobbet som ekonomiansvarig på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Senast den 9 maj vill vi ha din ansökan.

Personalliggare, vad gäller?

2016-03-31 I december 2014 klubbade riksdagen igenom att införa elektroniska närvaroliggare i byggbranschen, liknande de som redan frisör-, restaurang- och tvätteribranschen har. Den 1 januari 2016 trädde lagen i kraft. Lagen innebär bland annat att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning.

Kunskap, insikt och inspiration - välkommen den 6 april!

2016-03-31 Den 6 april kommer Daniel Ewerman, vd på Transformator Design att genomföra ett inspirationsseminarium för Svenska Kyl & Värmepumpföreningens medlemmar. Han kommer där beskriva metoder att rätt lära känna och förstå kunden, exempel på hur andra branscher och koncerner angripit och kommit till rätta med sina utmaningar samt hur vi skulle kunna gå tillväga inom vår bransch.

Vårens konjunkturrapport presenterad

2016-03-30 Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. 2015 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till drygt 7 miljarder kronor. Utfallet är en ökning med 7 procent jämfört med 2014. Läs hela sammanfattningen här eller logga in på medlemssidorna och ta del av hela rapporten.

Mostra Convegno Expocomfort 2016

2016-03-29 Den 15-18 mars var det dags igen för Mostra Convegno Expocomfort och som väntat var det en ganska bra uppslutning av tillverkare på plats. Lite extra nyfikna var nog besökarna på hur marknaden ska svara upp mot de nya kraven som kommer med F-gasförordningen och den stundande utfasningen av HFC-medier med höga GWP.

Gå en geoenergikurs i vår!

2016-03-21 Vårens första geoenergikurs är planerad till den 12 april: "Geoenergi – Funktion och tillämpningar" Fortsättningskursen i "Design av geoenergi med EED" går den 10 maj. Se mer information och även höstens kursutbud på www.geoenergicentrum.se

Effsys Expand rivstartar med Signhild i spetsen

2016-03-16 Energimyndigheten har med start från årsskiftet utnämnt Signhild Gehlin som ny ordförande för Effsys Expand. Arbetet på Effsys Expand har rivstartat med att bland annat förbereda kommande forskarkonferens den 17-18 maj där status på samtliga projekt inom Effsys Expand kommer att presenteras.

Effsys Expand Forskardagar

2016-03-14 I Effsys Expands forskningsprogram finns idag 24 aktiva projekt. Ungefär hälften av dessa har arbetat lite över ett år med sina projekt medans den andra hälften har kommit cirka ett halvår in i projekttiden. Den 17-18 maj hålls Effsys Expands forskardagar där projekten kommer presentera sina framsteg i de olika projekten.

Årets föredrag på Nordbygg 2016

2016-03-11 Den 5-8 april 2016 arrangeras Nordbygg, som är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Självklart kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som vanligt att hålla med spännande föredrag varje heltimme mellan kl. 11.00 och 15.00. SKVP har glädjen att presentera årets föredrag på Klimatscenen (A27:30) på Nordbygg. Ladda gärna ned programmet så att du inte missar något

Yrkes-SM lockade publik

2016-03-02 Nu är det klart! Efter tre uttagningstävlingar har sex finalister korats i Yrkes-SM i kyl- och värmepumpteknik. Till uttagningen i Katrineholm kom, förutom ett antal intresserade besökare, även Sveriges näringsminister Mikael Damberg, på besök med sin stab och den lokala pressen i följe

Nationellt Team / Plattform inom kyl- och värmepumpområdet

2016-02-29 I samband med utvärderingar av Effsys+ fick Energimyndigheten rekommendationen att se över och förbättra samordningen kring det internationella arbete som bedrivs av svensk industri, akademi och myndigheter inom området för den värmepumpande tekniken. Baserat på dessa rekommendationer har EM beslutat att inrätta ett Nationellt Team / Plattform (NTP) för att bättre samordna svenska intressen i det internationella samarbetet

Fastighetsdagen - vårens nyttigaste seminarium

2016-02-23 Intresset för värmepumpar har ökat kraftigt hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, men många anser att frågan är komplex. Nu vill vi ge dig chansen att skapa dig en egen bild samt information om vad du ska tänka på vid valet av värmepumpar som uppvärmningssystem. Under Nordbygg, på Stockholmsmässan, har vi ett kostnadsfritt seminarium den 6 april som riktar sig till bostadsrättsföreningar samt privata och offentliga fastighetsägare.

Nytt nummer av Klimat

2016-02-23 Årets första nummer av Klimat är ute nu. I nummer 1 kan du bland annat läsa om hur Sverige ska få grepp om växthuseffekten, om försäljningsstatistiken för Q4 2015 och om nya åtgärder som ska främja nyrekryteringen till branschen. Läs den digitala versionen här...

Välkommen till Myndighetsdagen

2016-02-16 I samband med Nordbygg 2016 på Stockholmsmässan anordnar SKVP ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om F-gasförordningen onsdagen den 6 april, kl. 11.45-16.00. Jobbar du på ett av våra medlemsföretag och tycker det låter intressant? Då är du varmt välkommen till en spännande eftermiddag i samband med Nordbygg 2016.

Företagslärling ger nya nyrekryteringsmöjligheter till branschen

2016-02-15 När kyl- och värmepumpbranschen flaggade för bristen på nyutbildad personal och för få utbildningsvägar väcktes tankarna kring ett företagslärlingssystem för kyl- och värmepumptekniker på Installatörernas Utbildningscentrum. Nu blir tankarna till verklighet...

Grattis William och Pelle!

2016-02-12 Två uttagningstävlingar till Yrkes-SM i Kyl- och Värmepumpteknik är nu avgjorda. I Göteborgsuttagningen hade William Giorgi bästa resultatet och i Stockholm var det Pelle Lund. Ett extra grattis säger vi till Francks Kylindustri där båda vinnarna jobbar, William i Göteborg och Pelle i Bergslagen.

En plats kvar på vårt populära Entreprenörstorg!

2016-02-12 Precis som senast det begav sig på Nordbygg kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att genomföra en hel del aktiviteter i och kring vår monter A27:30. Bland annat kommer det uppskattade Entreprenörstorget tillbaka. Vill ditt företag (endast medlemsföretag) ställa ut på Entreprenörstorget fyll i inbjudan och skicka den det till Karolina Källqvist, karolina.kallqvist@skvp.se. OBS! Endast en plats kvar på fredagen.

Ny värmepumpkurs 24-25/2

2016-02-10 Nu kan du bli certifierad värmepumpinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybartdirektivet. Första kursen går den 24-25/2 2016 i Härnösand. Det är en provkurs som subventioneras av Energimyndigheten.

Strålande avslutning på värmepumpåret

2016-01-29 Den positiva trenden under 2015 med ökande försäljning höll inte bara i sig under fjärde kvartalet, utan förstärktes ytterligare. Totalt ökade försäljningen av värmepumpar med 29% under fjärde kvartalet jämfört med 2014

Mostra Convegno Expo - medlemserbjudande!

2016-01-28 Missa inte chansen att ta del av de senaste trenderna inom kyla, värme, AC och ventilation i den vackra staden Milano. I samarbete med Mostra Convegno Expo har vi nu glädjen att erbjuda samtliga medlemmar kostnadsfritt inträde till mässan, 15-18 mars/2016.

Vi har nya telefonnummer!

2016-01-26 Från och med den 25 januari har vi på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen nya telefonnummer. Vill du komma i kontakt med oss, gå in på Kontakt. Varmt välkommen att höra av dig till oss, vi hoppas kunna hjälpa dig med dina frågor.

Yh-myndighetens tilldelningsbeslut en stor besvikelse – igen!

2016-01-25 I förra veckan kom Myndigheten för Yrkeshögskolans (MYH) tilldelningsbeslut över vilka utbildningar som blivit beslutade. Återigen, för vilken gång i ordningen ingen vet, har MYH förbisett en av installationsbranschens viktigaste sektorer – nämligen kyl- och värmepumpbranschen. Totalt blev endast två utbildningar beviljade - ”kyl- och värmepumptekniker” vid Mittuniversitetet i Härnösand samt ”kyl- och ventilationstekniker” vid Personal Skills i Helsingborg.

SKVPs seminarier – så vill ni ha det framöver!

2016-01-21 Alla som deltog på något av våra höstseminarier har fått möjlighet att svara på några frågor om vad man tyckte och vad man önskar framöver. Vi har samlat ihop svaren och kan dra en hel del slutsatser. Tack alla ni som svarat! Vi har tagit till oss informationen och ska försöka tillgodose era önskemål så långt vi kan i kommande aktiviteter.

På måndag går flyttlasset!

2016-01-13 På måndag den 18 januari går flyttlasset för SKVPs kansli från Liljeholmen till Alvik i västra Stockholm. Då är det nämligen dags att inta våra nya lokaler på Gustavslundsvägen 135 i Alvik, där vi på plan 6 kommer husera i mycket ljusa och trevliga lokaler väl anpassade för vår verksamhet.

Dags att utse Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker

2016-01-11 Som de flesta i vår bransch känner till, finns ett stort behov av nytillskott på duktiga tekniker, och det gäller att branschen syns och hörs när ungdomar ska välja yrkesbana. Yrkes-SM i kyl- och värmepumpteknik är branschens största satsning på nyrekrytering och nu har det blivit dags igen att utse den bästa teknikern i Sverige...