news

Nyheter

Förstärkning av kansliet

2015-12-17 Sedan snart ett år har Viktor Ölén varit knuten till föreningen för att ansvara för administrationen av forskningsprogrammet Effsys Expand. Ett arbete som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen driver i samarbete med Energimyndigheten. I samband med att vår medarbetare Morgan Willis för någon vecka sedan blev lycklig och stolt far till två små guldklimpar har vi kommit överens med Viktor att han ökar sitt engagemang mot oss till fulltid.

Folksam-rapport visar att certifierade reparatörer behövs

2015-12-09 Folksams rapport om värmepumpar visar positiv utveckling i branschen. En mer effektiv energianvändning gynnar husägarna. Problem vid reparationer pekar på behovet att alltid anlita certifierade reparatörer.

Alliansens skamliga svek i Rot-frågan

2015-12-08 Nu har budgeten röstats igenom och från årsskiftet sänks Rot-avdraget från 50 till 30 procent. Innan budgetomröstningen slog sig allianspartiernas företrädare för bröstet och hävdade att deras jobbpolitik var så mycket bättre än regeringens. Men när det väl gällde så svek man, det skriver Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Golvbranschen i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Konkurrensverket överklagar dom om tvångsanslutning till fjärrvärme

2015-12-04 Det ska inte vara möjligt för en kommun att tvångsansluta privata fastigheter till det egna kommunala fjärrvärmesystemet. Det menar Konkurrensverket som nu överklagar en dom som gav Växjö kommun rätt till sådan tvångsanslutning. - Det är viktigt att vi får detta prövat i Marknadsdomstolen, säger Per Jonasson, VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Domen kommer ses som vägledande av fler kommuner där konsumenterna, precis som i Växjö, riskerar att tvångsanslutas till fjärrvärme och därmed fråntas möjligheten att själva välja uppvärmningssätt.

Elsäkerhetsverket tar bort krav på förlängning av behörigheter

2015-12-03 Elsäkerhetsverket har bedömt att regeln att en behörighet gäller i femton år och förlängs tio år i taget efter ansökan, inte har någon praktisk nytta. Därför slopas nu kravet på förlängning.

Nu lägger vi grunden för ett framgångsrikt 2016

2015-11-26 Det är nu hög tid att fördela den nog så viktiga marknadsbudgeten. Vilka vill vi nå? I vilka medier ska vi synas? Ska vi synas digitalt, i print eller bådadera? Vad vill vi åstadkomma och hur går det att mäta? Funderingarna är flera och förutsättningarna stora. Med KYLA+ Värmepumpar når ditt företag ut till kyl- och värmepumpbranschens alla aktörer i Skandinavien, såväl installatörer och serviceföretag som konsulter, beställare och slutbrukare.

Öka dina chanser till fler affärer

2015-11-25 I syfte att vägleda våra medlemmars kunder har föreningen tagit fram två foldrar som du kan använda i din kontakt med kunden: 1) Gör en tryggare och säkrare värmepumpaffär! Anlita alltid en medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen! 2) Rekommendationer vid köp av värmepump

Årets höstseminarier är i full gång

2015-11-25 Årets höstseminarier är i full gång. Detta år med nytt upplägg i form av sena eftermiddagar med avslutande middag. Programmet som består av blandade ämnen, har för avsikt att locka medlemmar både från fd SVEP och från fd KV-företagen. Varmt välkomna säger vi till er som ännu inte anmält er till de återstående seminarierna.

Riksdagen har beslutat – ARN tar över värmepumpsärenden

2015-11-25 Riksdagen beslutade så till sista att bifalla civilutskottets förslag i regeringens proposition om Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. I propositionen, föreslås att ARN tar över tvister som rör värmepumpar från och med 1 januari 2016.

Låt Rot-avdraget bli nästa överenskommelse mellan regeringen och Alliansen

2015-11-23 Enligt en ny Sifo-undersökning anser sju av tio att förslaget att sänka Rot-avdraget är dåligt. Rot-sektorn skapar arbetstillfällen och med tanke på den stora efterfrågan på jobb, med de många nyanlända, borde Rot-avdraget ingå i en ny uppgörelse mellan regeringen och Alliansen. Det menar branschföreträdare för Rot-sektorn i Sverige.

Konkurrensverket förlorade mot Växjö kommun i Stockholms tingsrätt

2015-11-19 Tvisten gäller det fjärrvärmetvång och värmepumpsförbud som Växjö kommun satt på byggnation av småhus på de tomter som kommunen säljer. Konkurrensverket, som yrkat att Växjö kommuns system med att sälja tomter med fjärrvärmekrav skall förbjudas i enlighet med 3 kap. 27§ i Konkurrenslagen, får alltså avslag och tvingas stå för rättegångskostnaderna på 2,9 MKr.

SKVP lanserar ny uppfräschad hemsida!

2015-11-13 För att en hemsida inte skall förpassas till stenåldern måste den kontinuerligt uppdateras, uppfräschas och utrustats med nya funktioner. Trots att det känns som om det var häromdagen som SKVPs ”nya” hemsidan lanserades har vi nu lanserat flera nya funktioner och förbättringar på hemsidan.

Platser kvar på årets sista geoenergikurser

2015-11-12 Det finns fortfarande några platser kvar på Svenskt Geoenergicentrums två fördjupningskurser i design av geoenergianläggningar - Geoenergi Fördjupning Design den 18 november och Geoenergi Fördjupning Avancerad Design den 2 december.

Karolina Källqvist ny administratör på SKVP

2015-11-11 SKVP hälsar Karolina Källqvist välkommen till föreningen. Hon kommer att ersätta Susanne Eriksson som gick i pension i månadsskiftet oktober/november. Karolina kommer närmast från tågbranschen där hon på Alstom Transport arbetade som biträdande VD-assistent

Kyl- och värmepumpbranschens lärarträff

2015-10-29 Höstlovet som infinner sig vecka 44 varje år är traditionsenligt vigt åt kompetensutveckling för lärarna. Vartannat år har de lärare som undervisar i kyl- och värmepumpteknik möjlighet att träffas för att knyta kontakt med varandra, samtala kring aktuella ämnen och hjälpa varandra med tips inom allt som rör undervisning i ämnet, så även i år. Träffen hölls på Elit Hotel Marina Tower på Saltsjöqvarns kaj i Nacka, precis utanför Södermalm och arrangerades av SKVP.

Stora förbättringar på hemsidan under november

2015-10-28 Trots att det känns som om det var häromdagen som SKVPs ”nya” hemsida lanserades, kommer vi under november månad att lansera flera nya funktioner och förbättringar på hemsidan. Sidan kommer få en uppdaterad layout och en ny förbättrad och kombinerad sökfunktion.

SKVP storsatsar på Nordbygg 2016

2015-10-27 Den 5-8 april 2016 arrangeras Nordbygg, som är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Precis som senast det begav sig kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att genomföra en hel del aktiviteter i och kring sin monter. Bland annat kommer det uppskattade Entreprenörstorget tillbaka.

Rusning efter värmepumpar

2015-10-23 Under årets tredje kvartal har efterfrågan på värmepumpar fortsatt öka. Jämfört med tredje kvartalet 2014 ökade försäljningen med 18 procent. En bidragande orsak är den föreslagna sänkningen av Rot-avdraget. Ny försäljningsstatistik visar att den starkt ökande försäljningen av värmepumpar håller i sig. För tredje kvartalet är det en ökning med 18 procent jämfört med i fjol.

Energimyndighetens fälttest: Gamla bergvärmepumpar håller måttet

2015-10-22 Energimyndigheten har testat 20 äldre bergvärmepumpar i befintliga hushåll. Testet visar att värmepumparnas effekt inte sjunkit med åren samtidigt som att alla hushåll som deltagit i testet upplevt bergvärmepumpen som ett billigt, bekvämt och underhållsfritt uppvärmningssystem.

Svenska Kyl & Värmepumpdagen - lockade storpublik igen

2015-10-21 I år återvände Svenska Kyl & Värmepumpdagen till Göteborg och samlingsplatsen var Arken Hotel & Art Garden Spa, beläget precis intill hamninloppet. Antalet deltagare nådde nästan upp till 300 personer. Igen, ska tilläggas. Svenska Kyl & Värmepumpdagen har verkligen kommit att bli en uppskattad och viktig mötesplats för branschen.

Årsmöte i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2015-10-19 Den 16 oktober välkomnades medlemmarna i SKVP till föreningens årsmöte på Arken Hotel & Art Garden Spa. På årsmötet föredrogs sedvanliga formalia och en ny styrelse valdes. Styrelsen består från och med den 1 november 2015 av följande personer...

Bryt ut och rädda ROT-avdraget – så gör ni i Alliansen nytta

2015-10-15 Att bara se på när rot-avdraget avvecklas är inte försvarbart, sett till reformens många fördelar. Alliansens partier bör agera och se till att bryta ut rot ur budgeten så att den planerade sänkningen inte blir av. Det skriver vd:arna för en rad branschorganisationer i en debattartikel på svd.se idag.

Höstens konjunkturrapport presenterad

2015-09-24 Höstens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna här på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där...

Save the date! Höstens seminarieprogram fastlagt

2015-09-21 Så är då höstens seminarieprogram fastlagt. Vi gör i år en dubbel storsatsning genom att dels besöka fler orter än vanligt, och dels förlägga mötena på en tid som förhoppningsvis ska passa de flesta av er bra. Vi kör igång den 16 november i Göteborg, och avslutar tre veckor senare i Stockholm den 9 december.

Geoenergidagen 5-6 oktober 2015 - boka ditt deltagande!

2015-09-18 Snart dags för höstens stora geoenergihändelse – Geoenergidagen 2015 den 5-6 oktober i Kista. Boka ditt deltagande i workshop, middag och seminariedag redan nu!

Sankari Driftservice AB utesluts ur föreningen

2015-09-15 Svenska Kyl & Värmepumpföreningens styrelse har beslutat, efter att frågan behandlats av SKVPs etiska nämnd, att omgående utesluta Sankari Driftservice AB (556374-2476) som medlem ur föreningen.

Nu kan du anmäla dig till höstens viktigaste branschträff

2015-09-09 Nu kan du anmäla dig till höstens viktigaste branschträff, Svenska Kyl & Värmepumpdagen, den 16 oktober. Denna gång samlas vi på Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg för att få information och inspiration i en miljö av interaktion mellan forskare, tillverkare, installatörer och brukare.

Kostnadsfri konverteringskurs för dig med SVEP-cert eller EUCert

2015-09-07 I artikel 14.3 i det så kallade förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG) som trädde i kraft i april 2009 framkommer att varje medlemsstat senast i december 2012 skulle haft ett certifierings- och utbildningsystem tillgängligt för installatörer av förnyelsebar energi, bland annat värmepumpar. I direktivet framkom även vilka krav som skulle ställas på ett sådant system och de installatörer som certifierades. Något sådant utbildnings- eller certifieringssystem har fram till nu inte funnits i Sverige trots kravet från EU. Efter flera turer hos Regeringen, Boverket och Energimyndigheten verkar det som att systemet äntligen börjar falla på plats.

Svartjobben försvann med ROT-avdraget

2015-09-06 Det som tidigare var ett omfattande problem – svartjobben – har i praktiken försvunnit. Den kultur där man ”körde utan kvitto” finns inte längre. Låt oss behålla rot-avdraget – en av de bästa reformerna vi genomfört i Sverige, skriver vd:arna för fyra branschföreningar i en debattartikel på svd.se

Energimärkningskrav på värmepumpar från 26 september

2015-08-28 Energimärkning har funnits på en rad produkter sedan 20 år tillbaka. Till att börja med främst på vitvaror men på senare år har energimärkningskraven börjat omfatta en rad andra produkter. För luft-luftvärmepumpar infördes kraven den 1 januari 2013. Från och med 26 september 2015, omfattas även pannor och övriga värmepumpar med en termisk effekt upp till 70 kW...

SKVPs Auktorisation 2.0 – ny medlemsskara kräver en ny auktorisation

2015-08-27 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, arbetar just nu för fullt för att ta fram en uppdaterad version av föreningens auktorisation. Den nya auktorisationen kommer att kunna locka entreprenörer från både kyl- och värmepumpssidan, såväl de som jobbar B2B samt de som säljer till konsument. Auktorisationen kommer i den nya versionen att kräva kompetens baserat på företagens verksamhetsområden samtidigt som den inte längre enbart kommer att vara fokuserad på köldmediehantering utan mer till företagets hantering av processer och rutiner.

Yrkeshögskolan ger nio av tio jobb

2015-08-18 Regeringens satsning på yrkeshögskolan får tummen upp av arbetsgivarna. Men trots stor efterfrågan på utbildningar är det många ansökningar som inte beviljas. Samtidigt visar ny rapport att nio av tio studenter som gått yrkeshögskolan får jobb. Statsministerns besked om att regeringen tänker föreslå ökade resurser till yrkeshögskolan välkomnas av Svenskt Näringsliv, skriver SvD i en artikel idag.

Fjärrvärmebolagen agerar som monopolister

2015-08-13 Fjärrvärmebolagen har börjat agera som monopolister. De vill inte ha några alternativ och metoderna är allt annat än schyssta. Lyckligtvis har konsumenterna börjat protestera, de vill inte bli utnyttjade, skriver Per Jonasson, vd på SKVP, i en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle den 13 augusti.

Svensk Kylnorm - direkt i din dator!

2015-08-12 Vi erbjuder nu våra abonnenter den digitaliserade versionen av Svensk Kylnorm Allmän del och Faktablad utan extra kostnad. I den digitala versionen kan du snabbt hitta det du söker. Du behöver alltså inte längre ha pärmarna inom räckhåll för att kunna hitta vad som står i kylnormen...

Varannan vill flytta arbetsplatsen utomhus på sommaren

2015-08-03 Värmen breder äntligen ut sig över landet igen. Men för den som arbetar inomhus kan det bli plågsamt. Varannan skulle vilja flytta sin arbetsplats utomhus under sommaren, enligt en undersökning från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Många arbeten kan bara utföras inomhus. Därför är det viktigt att ha en väl fungerande klimatanläggning på arbetsplatsen.

Notera höstens viktigaste branschträff i din kalender

2015-07-23 Den 16 oktober är det dags för årets branschträff, Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2015. I år samlas vi åter igen i Göteborg. Dags- och kvällsprogrammet kommer att hållas på Arken Hotel & Art Garden Spa (arkenhotel.com) där det även går att boka övernattning. Återigen har vi lyckats samla det mesta av det bästa av vad finns att erbjuda inom kyl- och värmepumpområdet, såsom...

ROT-sänkning gav ökad värmepumpförsäljning

2015-07-15 Försäljningen av alla typer av värmepumpar ökade kraftigt under andra kvartalet 2015. Starkast går frånluftvärmepumparna, med en ökning på 21%, men även bergvärme- och luftvattenvärmepumpar har haft en bra period (+19%; +19%)

IEA HPT – “okänt” forskningsprogram med mycket information

2015-07-10 Redan 1978 startades via International Energy Agency (IEA) ett samarbete eller så kallat Implementing Agreement (IA) inom kyl- och värmepumpområdet kallat HPT ”Heat pumping Technologies”. Syftet är att initiera och driva projekt inom det värmepumpande området, alltså både kyla och värme.

Installationsbranschen behöver rekrytera fler kvinnor

2015-07-04 Att ha en yrkeskår som består av både kvinnor och män är väldigt positivt på många plan. De flesta håller till exempel med om att man har trevligare på jobbet med jämn könsfördelning. Men den allra viktigaste bristen i en könshomogen bransch är att branschen går miste om den breddning av kompetens som en dubblad rekryteringsbas skulle innebära. Under Almedalsveckan i Visby, där politiker möte intresseorganisationer och företag som vill bidra till samhällsutvecklingen, ordnades ett seminarium om mångfald i rekryteringen till installationsbranscherna.

Roligaste seminariet i Almedalen

2015-07-03 Under Almedalsveckan lanserades den nya, uppdaterade Energihandboken under seminariet ”Vem vill bli miljönär?” den 1 juli. Under lekfulla former tävlade Lise Nordin (mp), Maria Strömkvist (S), Pernilla Gunther (KD) och Rickard Nordin (C), alla från Energikommissionen. Alla frågor var på temat Energieffektivisering. Flera av deltagarna i publiken och panelen gav seminariet betyget – Roligaste seminariet i Almedalen!

Öva inför F-gascertifiering/omcertifiering

2015-06-24 I Diagnostiskt prov (inför F-gascertifiering) kan du öva inför din certifiering. Det diagnostiska provet ligger i samma dator-system som det skarpa provet, så frågornas utformning är densamma. Skillnaden är att det diagnostiska provet är anpassat för övning. I SKVP:s webshop kan du enkelt gå in och beställa proven.

Effsys Expands andra utlysning

2015-06-23 Effsys Expands andra utlysning har nu stängt och rådets medlemmar jobbar febrilt med att utvärdera de olika spännande projekten som inkommit. Den 17 juni sammanträdde rådet för att ta fram en rekommendationslista på vilka projekt rådet anser bör beviljas och vilka projekt som bör avslås. Listan lämnas därefter över till Energimyndigheten...

Nytt datum för ARNs övertagande av värmepumpärenden

2015-06-16 Som tidigare meddelat har SKVP beslutat att Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd skall upphöra i samband med att ARN med största sannolikhet kommer börja ta över värmepumpärenden. Allt tyder nu på att VPNs verksamhet kommer att upphöra i samband med årsskiftet.

Polhemsskolan i Gävle – bästa skola 2015!

2015-06-10 Varje år arrangerar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik. Vinnaren av utmärkelsen bästa skola blev i år Polhemsskolan i Gävle - vi säger stort grattis! Priset mottogs av skolans kyllärare, Robert Hedlund.

www.alltomfgas.se – svarar på dina frågor om den nya f-gasförordningen!

2015-06-08 Under Energispaning den 12 mars, lanserades den efterfrågade hemsidan. Här hittar du länkar till lagstiftning, hjälpmedel i form av guidelines och checklistor och annat informationsmaterial. Här finns även en frågebank under "Frågor och Svar", där du förhoppningsvis hittar svaren på dina frågor. En vanligt förekommande fråga är...

Värmebolaget i Sundbyberg AB utesluts

2015-06-01 Svenska Kyl & Värmepumpföreningens styrelse har beslutat, efter att frågan behandlats av SKVPs etiska nämnd, att omgående utesluta Värmebolaget i Sundbyberg AB (556321-5143) som medlem ur föreningen.

Elbehörighetsutredningen – SKVP svarar på remissen

2015-05-28 Betänkandet ”Elsäkerhet – en ledningsfråga (SOU 2014:89)” som gäller behörigheten att utföra elektriska installationer har varit på remiss under våren. Som en av remissinstanserna svarade SKVP den 22 maj 2015. Bakgrunden till uppdraget är att ellagstiftningen är föråldrad och behöver ses över.

AREAs generalförsamling avhållen i Stockholm

2015-05-27 Under några soliga men ”krispigt” svala dagar i maj höll AREA sin Generalförsamling i Stockholm. I samband med de mer formella årsmötesförhandlingarna hölls även ett antal arbetsmöten inom de arbetsgrupper som föreningen driver. Denna gång låg fokus på följande områden...

Prata med anläggningsägaren om R404A

2015-05-25 Du har säkert ett antal kunder som nyttjar en eller flera anläggningar med R404A (eller R507) som köldmedium. Om mindre än fem år kommer dessa anläggningar inte längre att kunna servas, i alla fall inte om de är på över 10 kg fyllning och kräver påfyllning av nytt köldmedium. Från och med den 1 januari 2020 träder nämligen F-gasförordningens förbud för påfyllning av köldmedier med ett GWP-värde överstigande 2500 ikraft. Därför är det hög tid att redan nu informera kunderna om vad som gäller och planera för eventuella åtgärder...

SKVP svarar på Naturvårdsverkets förslag

2015-05-22 Den 11 maj var sista dagen att svara på den remiss som Naturvårdsverket lämnat som förslag till ny svensk f-gasförordning. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har under över ett års tid arbetat hårt tillsammans med branschens alla aktörer för att se över de konsekvenser som den nya europeiska lagstiftningen kommer innebära. Den europeiska f-gasförordningen är grunden för den svenska lagstiftningen men det finns svenska särregler som behandlas i den svenska f-gasförordningen.

Grattis Oliwer Thimell - Skolmästare i kyl- och värmepumpteknik 2015!

2015-05-19 2015 års skolmästerskap i kyl- och värmepumpteknik är avgjort. Det blev en jämn tillställning där alla tretton tävlande visade på goda yrkeskunskaper. Oliwer Thimell från Universitetsholmens Gymnasium i Malmö var den som fick det allra bästa resultatet.

SKVP - En aktiv remissinstans

2015-05-19 Under våren har flera viktiga remisser gått ut som rör kyl- och värmepumpbranschen. SKVP intar en aktiv roll för att besvara dessa remisser, både när vi blir inbjudna som remissinstans men även när remisserna når oss från annat håll. SKVP har bland annat gett ett utförligt svar på Naturvårdsverkets remiss kring författningsändringar knutna till den nya F-gasförordningen.

Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpdagen!

2015-04-27 Den 16 oktober är det dags för årets branschträff, Svenska Kyl & Värmepumpdagen. I år samlas vi åter igen i Göteborg. Dags- och kvällsprogrammet kommer att hållas på Arken Hotel (arkenhotel.com) där det även går att boka övernattning.

Förslag på nya ROT-regler påverkar inte schablonen

2015-04-22 Regeringen föreslår förändringar i ROT- och RUTreglerna, som enligt förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2016. I stället för att få dra av 50 % av arbetskostnaden förslås en sänkning till 30 %.

Stabil värmepumpmarknad, trots varierande start på året

2015-04-17 Kraftig ökning inom luft-segmentet kompenserar för låg försäljning av bergvärmepumpar. Starkast försäljning ses inom området frånluftsvärmepumpar.

Dyrt att glömma att skicka in årliga intyget

2015-04-09 Vi har vid ett flertal tillfällen försökt påminna om att alla som är yrkesverksamma måste skicka in ett årligt intyg till Incert. Många glömmer dock bort detta men det kan bli en dyr affär.

Schablonen vid ROT-arbeten fortsatt gällande – UPPDATERAD INFORMATION!

2015-03-25 Det har kommit frågor kring vad som gäller för schablonen vid ROT-avdrag i och med det nya system som träder i kraft from 2015-04-01. Föreningen har varit i kontakt med Skatteverket som meddelat följande...

YH-myndigheten förvärrar ungdomsarbetslösheten

2015-03-24 Artikeln publicerades idag (24/3) i Dagens Samhälle. Överallt i dagens moderna samhälle behövs anläggningar för kyla, värme och anpassning av inomhusmiljön. Problemet är den stora bristen på folk med rätt utbildning. Genom Yh-utbildningar har branschen fått ut flera hundra utbildade kyl- och värmepumpstekniker i landet. Ingen av dessa saknar idag jobb och de har i många fall gått från arbetslöshet till fast anställning. Därför blev besvikelsen stor när vi i slutet på januari fick besked om årets utbildningar.

Uppstart av nya sektioner i SKVP

2015-03-23 Nu startar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen sektionsverksamhet för Kyla, Värmepumpar fastighet, samt Värmepumpar konsument. Redan idag finns marknadssektionen, utbildningssektionen och etiska rådet där verksamheten inom respektive sektion styrs utifrån varsitt råd.

Skol-SM avgörs i Trollhättan

2015-03-23 Årets skol-SM i kyl- och värmepumpteknik kommer att hållas den 11 – 12 maj. Värdskola är Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan. Intresset att ställa upp i tävlingen har ökat de senaste åren. Detta år är det tretton elever som tävlar.

Vårens konjunkturrapport presenterad

2015-03-20 Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Här följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Kommande svensk f-gasförordning – nu ute på remiss

2015-03-19 Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till ändringar av svensk författning som en svensk f-gasförordning medför. Det förslag som nu Naturvårdsverket skickar ut på remiss, kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att lämna synpunkter på. Har du synpunkter som du vill ha hjälp att framföra, hör gärna av dig till Johan Landé på SKVP.

Energispaning 2015 - Ett lyckat arrangemang!

2015-03-17 Det var ett intressant program som presenterats inför Energispaning 2015 den 12 mars. Den röda tråden för dagen var energieffektivitet, med lite extra fokus på hur de nya köldmedierna kan komma att påverka denna. Energispaning arrangeras av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vartannat år med syftet att lyfta energianvändningen i våra kyl- och värmepumpsanläggningar

Nu är den igång! - www.alltomfgas.se

2015-03-13 Nu är den efterlängtade hemsidan igång - www.alltomfgas.se - Sveriges officiella informationskanal för tillämpning och tolkning av f-gasförordningen

Fortsätt utgå från köpt energi!

2015-03-03 I en artikel den 23 mars på dndebatt.se skrev ett antal personer verksamma inom energisektorn en aggressiv text gentemot värmepumparnas fördelar och kombinationen värmepumpar och byggregler. Textförfattarna hävdade att den teknik som ger fastighetsägaren stora miljömässiga och ekonomiska fördelar även gynnas av de befintliga byggreglerna eftersom man bland annat utgår från köpt energi. Det i sin tur skulle dessutom eventuellt vara förenligt med ett brott mot gällande EU-direktiv. Igår publicerade vi - Johan Barth, Geotec, Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Styrbjörn Drugge, IVT och Kjell Ekermo, NIBE - ett svar. Vi håller inte med.

​ Tryggare upphandling av fastighetsvärmepumpar

2015-02-17 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Fastighetsägarna, Riksbyggen, SABO , Bostadsrätterna och HSB har tillsammans tagit fram gemensamma villkor för totalentreprenader av värmepumpar i fastigheter (GTVF 14). GTVF 14 förtydligar ansvaret för viktiga områden vid en värmepumpentreprenad och fungerar som ett komplement till ABT 06. En av de viktigare delarna handlar om vilka uppgifter entreprenören baserar sitt anbud på och vem som lämnat dessa uppgifter.

Vill du lära dig mer om hur geoenergi fungerar?

2015-03-02 Geoenergicentrum erbjuder sju kurser under 2015 - den första går av stapeln den 17 mars och det finns fortfarande platser kvar. Geoenergicentrums endags grundkurs i geoenergi passar alla som vill få en bra kunskapsbas kring geoenergi och dess tillämpningar och förutsättningar i Sverige och i andra länder. Geoenergicentrum erbjuder en speciellt inriktad endagskurs för fastighetsägare och beställare som ska upphandla eller förvalta geoenergisystem.

Certifiering – något alla i branschen måste ta på allvar!

2015-02-25 När ackrediteringen försvann fick vi ett nytt system med krav på certifiering av både företag och personer. Detta skedde då man inom EU utfärdade en gemensam lagstiftning när det gäller hantering av fluorerade växthusgaser, så kallade F-gaser. Vilka krav är då rimliga att ställa? Färre klarar proven idag, varför? Vad kan då göras för att förbättra resultaten och lyfta kunskapsnivån?

Schablonen vid ROT-arbeten fortsatt gällande

2015-02-24 Schablonen vid ROT-arbeten fortsatt gällande – men glöm inte att inrapportering måste ske elektroniskt från 1 april. Det har kommit frågor kring vad som gäller för schablonen vid ROT-avdrag i och med det nya system som träder i kraft from 2015-04-01. SKVP har varit i kontakt med Skatteverket som meddelar att följande gäller...

SKVP på Stora Villamässan i Malmö

2015-02-23 SKVP fortsätter sitt samarbete med Stora Villamässan i Malmö och kommer att ställa ut på mässan som går av stapeln den 5 - 8 mars. Förutom en monter kommer vi också hålla föredrag varje dag på temat ”Att köpa värmepump”. Välkomna att besöka oss i vår monter H35.

Kompetenskollen har reviderats

2015-02-18 Inför diplomering av tekniker har SKVP tagit fram ett prov som kan göras i diagnostiskt syfte – den så kallade Kompetenskollen. Frågorna är indelade i de olika ämnesområden diplomeringsprovet innefattar. Konstruktiva synpunkter som visat på förbättringspotential har inkommit, och branschorganisationen har hörsammat dessa.

Grattis Magdalena och Christoffer!

2015-02-12 Det är numera tradition att Svenska Kyl & Värmepumpföreningen uppmärksammar studenter på IUC för extra goda studieinsatser under utbildningen, genom ett litet stipendium. I årets avgångklasser inom utbildningen kyl- och värmepumptekniker gick utmärkelsen till Christoffer Holmström i Katrineholm och Magdalena Vastamäki-Andersson i Stockholm.

Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd (VPN) läggs ner

2015-02-11 I juni 2014 släppte regeringskansliet den offentliga utredningen ”Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet” där man bland annat rekommenderar att Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tar över tvister som rör värmepumpar. SKVP valde att utreda frågan vidare, men har slutligen bestämt sig för att lägga ned VPN.

Ny fordonsförsäkring för medlemmar

2015-02-03 Vi vill passa på att uppmärksamma medlemmarna i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen om en ny fordonsförsäkring, en unikt framtagen försäkring för er medlemmar. Det är en mycket förmånlig fordonsförsäkring som bygger på fasta premier, enkelt och prisvärt.

Den nya F-gasförordningen – var hittar jag information?

2015-01-29 En ny förordning medför förändringar. Förändringar i sin tur leder nästan alltid till frågor och funderingar. - Hur ofta måste jag läcksöka mina luftkonditioneringssystem? - Vad händer om jag inte gör det? - Bör jag använda köldmediet R404A/R507? - Får jag använda köldmediet R404A/R507, och i så fall hur länge? Ja. frågorna är oändligt många och informationsbehovet därmed monumentalt. Så, var hittar jag den information jag behöver?

Från vårdbiträde till kyl- och värmepumptekniker

2015-01-27 Linnea Carlsson är Svensk mästare i kyl- och värmepumpteknik. Efter avslutad Yh-utbildning på IUC i Stockholm flyttade hon till Kristianstad och började jobba på LL Kylteknik. Innan hon sadlade om till kyl- och värmepumptekniker jobbade Linnea inom vården.

Tråkigt besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan

2015-01-26 De flesta av ansökningarna för att bedriva YH-utbildning inom kyl- och värmepumpteknik avslogs. Det beskedet kom onsdagen den 21 januari.

Intressant program på årets Energispaning

2015-01-22 Energispaning 2015 som genomförs den 12 mars på Courtyard by Marriott har alla chanser att bli ett av de mest intressanta seminarietillfällena under hela 2015. I en välbalanserad mix mellan teori och praktik kommer det att informeras och diskuteras kring det absolut senaste vad gäller den nya F-gasförordningen samt dess konsekvenser på branschen. Parallellt med det kommer ett antal presentationer ges om installationer utöver det vanliga innehållande morgondagens tekniska lösningar.

Trög avslutning på värmepumpåret

2015-01-19 2014 avslutades med en tung period för värmepumpmarknaden. Totala försäljningen sjönk med 8 % under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma period året innan. Det är framförallt bergvärmepumpförsäljning som har sjunkit, -11 %. Dock var försäljningsminskningen som störst i början av kvartalet för att hämta sig i slutet. Även försäljningen av luft-vattenvärmepumpar sjönk under fjärde kvartalet, -6 %.

Stopp för försäljning av luftvärmepump utan installation

2015-01-16 Den 1 januari 2015 trädde så tillslut den nya F-gasförordningen (517/2014) i kraft och med den flertalet bestämmelser som påverkar vår bransch i allra högst grad. En av de mer tydliga kraven i förordningen finns i artikel 11.5 där det framgår att ”icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerande växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10”. I praktiken innebär detta att en majoritet av alla luft-luftvärmepumpar samt vissa luft-vattenvärmepumpar (förfyllda splitaggregat) enbart får säljas tillsammans med installation.

Köldmediers växthuspåverkan – vad är det som gäller?

2015-01-15 I och med årsskiftet har den nya F-gasförordningen trätt ikraft. Det innebär en hel del förändringar redan första dagen på det nya året. Något som vi informerat om under hösten. Ett av de områden som kommer påverkas redan under 2015 är läcksökningsintervallen av köldmediesystem som ändras från kg till CO2-ekvivalenter (CO2(e)).

Nyhetsmagasinet KLIMAT

2015-01-13 KLIMAT är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens eget nyhetsmagasin. Det innehåller nyheter, branschskvaller, försäljnings- och energistatistik m.m. Nu finns KLIMAT även att ladda ned från hemsidan.