news

Nyheter

Överenskommelse nådd kring F-gasförordningen

2013-12-19 Efter fyra försök lyckades Ministerrådet via det Litauiska presidentskapet, Europeiska parlamentet via representanten för miljökommittén samt Europakommissionen nå en kompromisslösning kring den framtida F-gasförordningen. En överenskommelse som varmt välkomnas av hela kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpbranschen.

Bra uppslutning och intressanta diskussioner vid höstens seminarier

2013-12-18 De numera traditionella höstseminarierna genomfördes med bra uppslutning under två veckor i månadsskiftet november/december. Totalt var det åtta platser som besöktes från Helsingborg i syd till Umeå i norr.

SVEP och KV-företagen planerar att gå samman

2013-12-17 Styrelserna i Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen rekommenderar sina medlemmar att låta de båda föreningarna gå samman. Det står klart efter att formella beslut om sammanslagning tagits i bägge styrelserna.

Lathund för praktikhandledare

2013-12-16 Du vet väl om att Kyl & Värmepumpföretagen har en kortfattad informationsbroschyr med en checklista över bra saker att tänka på när ert företag tar emot en elev eller student som har sin praktik hos er.

Första revisionen av Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag

2013-12-13 Precis som för den tidigare ackrediteringen av kyl- och värmepumpföretag har Auktoriserat Kyl- & Värmepumpföretag en återkommande tillsyn av de företag som väljer att gå in i systemet. Detta för att säkerställa att företagen fortsätter leva upp till kraven, men även för att hålla uppe den dialog som är så viktig för att systemet/ branschen ska fortsätta att utvecklas.

Allt klart för diplomering

2013-12-12 Nu är allt äntligen klart för att landets kyl- och värmepumptekniker ska kunna visa på sin kompetens inom ett vidare område och erhålla titeln diplomerad kyl- och värmepumptekniker. Branschorganisationen har under förberedelserna av diplomeringen informerat i nyhetsbrev och i branschtidningen om hur det kommer gå till, och nu är det alltså dags. Det skarpa diplomeringsprovet, som vid godkänt resultat ger företaget där teknikern är anställd, möjlighet att profilera sig som kunniga inom större samkörda system och energieffektivisering.

Peter Creutzer förstärker Utbildningssektionens råd

2013-12-10 KV-företagen har glädjen att välkomna Peter Creutzer som ny medlem i utbildningssektionens råd. Peter är regionchef för Huurre Region Öst med säte i Stockholm.

Fastighetstisdag - KV-företagens nya storsatsning vid Nordbygg 2014

2013-12-02 Den 1-4 april 2014 äger Nordbygg rum. Precis som senast det begav sig kommer Kyl & Värmepumpföretagen att genomföra en hel del aktiviteter i och kring sin monter. Bland annat kommer det uppskattade Entreprenörstorget tillbaka. Aktiviteten där man ger utrymme i montern för sina medlemmar att möta kunder och affärskontakter. Men, det som är den stora nyheten för 2014 och som man hoppas ska fånga en helt ny besökargrupp till mässan är en speciell aktivitet som genomförs i samarbete med Stockholmsmässan.

Fastighetseminarium i Göteborg

2013-11-25 Som ett led i det fördjupade samarbetet mellan Kyl & Värmepumpföretagen och SVEP, kommer föreningarna tillsammans att anordna ett fastighetsseminarium i Göteborg förmiddagen den 4 februari 2014. Den huvudsakliga målgruppen för seminariet är bostadsrättsföreningar, privata och offentliga fastighetsägare, men även konsulter och branschrepresentanter är välkomna.

KV-företagen startar marknadsgrupp

2013-11-22 Som ett led i intensifieringen av sitt kommunikationsarbete, har KV-företagen låtit starta en marknadsgrupp med representanter från fem av sina medlemsföretag. Syftet med gruppen är att skapa ett forum där aktuella marknads- och kommunikationsfrågor för föreningen kan lyftas fram.

Auktorisation – en kvalitetsstämpel som väger tungt!

2013-11-21 Auktorisationen av kyl- och värmepumpföretag löper på, fler och fler företag ansluter sig. Tillsynen har påbörjats och budskapet matas ut via olika kanaler. Det är viktigt att vi hjälps åt med detta och vi har därför tagit fram en folder som är tänkt att kunna användas för era kunder.

Se till att synas på KV-företagens Entreprenörstorg - Nordbygg 2014

2013-11-19 Den 1-4 april 2014 äger Nordbygg rum. Precis som förra gången det begav sig kommer Kyl & Värmepumpföretagen att genomföra en hel del aktiviteter i och kring vår monter. Bland annat kommer vårt uppskattade Entreprenörstorg att anordnas. Där ger vi utrymme i montern för våra medlemmar. En möjlighet för stora och små medlemsföretag att delta i mässan till en låg kostnad och en låg resursinsats.

Dags att skicka in företagsuppgifter inför fakturering

2013-11-15 Inför nästa års fakturering ber vi er meddela oss aktuella förhållanden i era företag.

Nya elbehörighetskraven skapar inlåsningseffekter

2013-11-13 Vid årsskiftet börjar de nya behörighetskraven för elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2013:1) att gälla. När man först läser dem hittar man inte några direkta konstigheter, men vid kontakt med flera entreprenörer kommer det fram att många får avslag när de söker sin behörighet, som ofta innebär BB1. I avslagen står bara att den intygade praktiken inte varit av den art som den sökta behörigheten omfattar.

Lärarkonferens och ambassadörsträff

2013-11-06 Under gymnasieskolornas höstlov har lärarna kompetenshöjande aktiviteter på schemat, och för de lärare som undervisar i kyl- och värmepumpteknik innebär det deltagande i KV-företagens lärarkonferens. Den 29 oktober var det 23 lärare som hade tagit sig till Sjöfartshotellet på Södermalm för att lyssna på föredrag, samtala om kylundervisning och umgås med gamla och nya bekantskaper inom lärarskrået. Kyl & Värmepumpföretagen passade också på att utöka sitt kontaktnät bland skolorna och öka sin förståelse för vad som är på gång i skolvärlden.

KYLA+ Värmepumpar tar sikte på 2014!

2013-10-30 Det är nu hög tid att fördela den nog så viktiga marknadsbudgeten. Vilka vill vi nå? I vilka medier ska vi synas? Ska vi synas digitalt, i print eller bådadera? Vad vill vi åstadkomma och hur går det att mäta?

Den nya F-gasförordningen – vad tycker SVEP och KVF?

2013-10-29 Vid den nyss genomförda Svenska Kyl & Värmepumpdagen gav Per Jonasson, vd för Kyl & Värmepumpföretagen (KVF) samt tf vd för Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) en presentation över statusen kring den nya F-gasförordningen som snart kan komma att gälla.

Teknikern -företagets viktigaste säljare?

2013-10-28 Företagens tekniker på fältet är de som har den mesta kundexponeringen. Det kunden upplever av teknikerns uppträdande, förmåga att lösa problem och rapportera vad som gjorts är en avgörande faktor för val av samarbetspartner när det gäller såväl installation som service. Att bara skicka ut en fälttekniker för att utföra en teknisk uppgift är ofta ett slöseri med resurser.

Höstmöte i AREA

2013-10-25 AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Totalt har den ett 20-tal medlemmar från 18 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 9.000 företag med 125.000 medarbetare och en samlad omsättning på över 25 miljarder Euro.

Rekordmånga besökare på Kyl & Värmepumpdagen

2013-10-22 Göteborg visade sig från sin trevligaste sida när solen målade fonden till kyl & värmepumpbranschens årliga branschträff – Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2013. På konferensanläggningen, tillika biografen, Bergakungen fick branschrepresentanter ta del av intressanta föreläsningar inom olika ämnen som berör våra företags arbetsområden.

Årsmöte i Kyl & Värmepumpföretagen

2013-10-21 Den 18 oktober välkomnades medlemmarna i Kyl & Värmepumpföretagen till föreningens årsmöte på Filmstaden Bergakungen i Göteborg. På årsmötet föredrogs sedvanliga formalia och en ny styrelse valdes. Utöver detta beslutades även om den stadgeförändring gällande medlemskap i föreningen som styrelsen föreslagit. Styrelsen består från och med den 1 november 2013 av följande personer:

Hanna Nyborg förstärker KV-företagens kontor

2013-10-03 Från den 2 oktober fick Kyl & Värmepumpföretagen förstärkning till föreningens kontor genom rekryteringen av Hanna Nyborg. Hanna kommer att jobba med medlemsvård och medlemsservice, det vill säga arbete med föreningens medlemsregister, hantering av beställningar av produkter och tjänster, administration av kurser och seminarier m.m. Hanna kommer närmast från tjänsten som IT-administratör på Järfälla kommun

Årsmöte i KV-företagen den 18 oktober

2013-10-01 Idag mailades inbjudan ut till alla medlemmar gällande Kyl & Värmepumpföretagens årsmöte. Är du medlem, men har inte fått inbjudan, maila Cecilia Branting.

Höstens konjunkturrapport finns nu tillgänglig.

2013-09-25 Industrifakta har precis i dagarna släppt sin konjunkturrapport för september 2013.Nedan följer en kort sammanfattning av innehållet.

Ta vara på resurserna - Affärsmannaskap för tekniker

2013-09-23 Företagens tekniker på fältet är de som har den mesta kundexponeringen. Det kunden upplever av teknikerns uppträdande, förmåga att lösa problem och rapportera vad som gjorts är en avgörande faktor för val av samarbetspartner när det gäller såväl installation som service. Att bara skicka ut en fälttekniker för att utföra en teknisk uppgift är ofta ett slöseri med resurser.

KV-företagens medlemmar välkomnas till Geoenergidagen!

2013-09-20 Med anledning av det nära samarbetet mellan KV-företagen och Svenskt Geoenergicentrum, erbjuds KV-företagens medlemmar att delta på Geoenergidagen till ett förmånligt pris. KV-förtagens medlemmar går på workshopen 3/10 för 1100:-/person och på Geoenergidagen för 2400:-/person, ytterligare person från samma företag, 3150:-.

Några utbildningsplatser kvar på kyl- och värmepumputbildning

2013-09-20 Det finns fortfarande några platser kvar på yrkeshögskoleutbildningen i kyl- och värmepumpteknik på Stockholms Tekniska Institut (STI). Det är en YH-utbildning på 1,5 år, som rekommenderas av KV-företagen. Klassen har redan hunnit börja studera, men personer med teknikintresse och tekniska färdigheter inbjuds ändå att söka. Det är ett gyllene tillfälle för den som på kort varsel kan tänka sig att börja studera.

Välkommen på årsmöte den 18 oktober!

2013-09-11 I direkt anslutning till ”Svenska Kyl & Värmepumpdagen” hålls Kyl & Värmepumpföretagens årsmöte. Årsmötet är inte bara ett tillfälle att summera den gångna perioden. Det är även tidpunkten för medlemmarna att ge sina röster för hur de vill att verksamheten skall formas inför framtiden. Att delta är alltså även att påverka.

Per Jonasson tillförordnad vd vid Svenska Värmepumpföreningen (SVEP)

2013-09-10 I samband med att Martin Forsén avslutar sin anställning som vd vid SVEP den 1 oktober inträder Per Jonasson, vd på Kyl & Värmepumpföretagen, (KVF) som tillförordnad vd tills vidare. Per Jonasson kommer att upprätthålla tjänsten parallellt med sina ordinarie åtaganden inom KVF. Han kommer under tiden fram till 1 oktober successivt sätta sig in i organisationen för att därefter vara fullt operativ.

Kyl & Värmepumpföretagen på Nordbygg 2014

2013-08-27 Höstterminen har precis inletts, men det är redan dags att ägna ett par tankar åt vårterminen och Nordbygg-mässan den 1-4 april 2014 i Stockholm. De flesta av er är säkerligen väl bekanta med mässan och har kanske besökt den vid ett eller flera tillfällen. För bygg- och installationsmarknaden är det utan tvekan landets största mötesplats.

Landets kyllärare välkomnas till årets lärarkonferens

2013-08-27 Kyl & Värmepumpföretagen är mycket glada för den kontakt vi har med alla engagerade lärare i kyl- och värmepumpteknik på gymnasiet, på yrkeshögskolan och inom andra utbildningsformer. Därför bjuder KV-företagen åter igen in till lärarkonferens, den 29 oktober.

F-gasförordningen – dagsläge, och vad händer härnäst?

2013-08-15 Ända sedan Europakommissionen presenterade sitt förslag till ny F-gasförordning i november 2012 har ett frenetiskt arbete pågått såväl inom EU:s organisationer, som inom ett stort antal bransch- och lobbyorganisationer. Alla kämpandes för att göra sin röst hörd, och få gehör för sina åsikter. För kyl- och värmepumpbranschen har arbetet till stor del skötts via vår europeiska organisation AREA, men även Kyl & Värmepumpföretagen har aktivt deltagit i debatten, något ni kunnat läsa om i både Kyla+ Värmepumpar som våra nyhetsbrev.

Energieffektivisering i fokus under Almedalsveckan

2013-07-08 Under den gångna veckans stora träff i Visby mellan politiker, intresseorganisationer och andra goda krafter, bjöds många tillfällen till spontana möten och inplanerade debatter i olika samhällsaktuella frågor. 1968 började Olof Palme att hålla tal i Almedalen i centrala Visby.

SVEPs vd Martin Forsén går till NIBE

2013-07-08 I syfte att förstärka den internationella organisationen har NIBE Energy Systems anställt Martin Forsén med start den 1 oktober 2013.

Stopp för krav på fjärrvärmeanslutning

2013-07-03 De som vill köpa tomt för att bygga en villa ska inte tvingas att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet, utan måste ha möjlighet att själv välja hur huset ska värmas upp. Det menar Konkurrensverket som nu lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Växjö kommun förbjuds att tvångsansluta småhusägare.

Kyl & Värmepumpföretagen och Svensk Ventilation i Almedalen 3 juli

2013-06-24 Kan Sveriges utbildningssystem utbilda unga till rätt utbildning och kan arbetsmarknaden anställa?

Skräddarsydda kurser för kyl- och värmepumptekniker

2013-06-19 I samband med den högaktuella diplomeringen av kyl- och värmepumptekniker har ett antal skräddarsydda kurser nu tagits fram. Varför ta fram nya kurser när det redan finns så många olika kurser att gå? Bakgrunden är att när önskemål om en auktorisation av företag och diplomering av tekniker kom upp, gjordes en inventering av dels vilka kompetensbehov våra medlemsföretag efterfrågade och dels en genomgång av vilka områden de befintliga utbildningarna täcker.

Undvik onödiga miljösanktionsavgifter (MSA)

2013-06-18 I en del kommuner har beslut om MSA utgått då kommunen, vid sin genomgång av insända årsrapporter, upptäckt att personen som genomförde den kontrollen inte hade ett aktivt certifikat vid kontrolltillfället. Det är många tekniker som har ”glömt” att skicka in det årliga intyget, vilket gör att det finns stor risk att åka på MSA helt i onödan. Statistiken säger att endast ca 70% av certifikaten är aktiva, så bäst att kontrollera hur det ser ut för just dig. Nedan kan du läsa ett utdrag ur ett beslut från Miljönämnden.

Elbehörighet BB1, vad är det som gäller?

2013-06-18 Elsäkerhetsverket arbetar för fullt med ett nytt förslag på hur behörigheter när det gäller elarbeten ska se ut. Man vill gå mot ett system med personlig behörighet till skillnad från det tidigare, där man kunde arbeta under överinseende av en behörig person.

Rekordhögt söktryck till kyl- och värmepumputbildningar

2013-06-17 Intresset för att söka sig till utbildningar inom kyl & värmepumpteknik är i år rekordstort. Erfarenhet från tidigare ansökningsomgångar har visat att dubbelt så många sökande som antal platser generellt ger en mycket bra kvalitet på teknikerna, och att tre gånger så många sökande som antalet platser är underlag för riktigt bra studieresultat och yrkeskvalitet när de antagna studenterna tar examen. IUC i Göteborg har i år slått rekord för antal sökande. Även på IUC:s utbildning till installationsingenjör är söktrycket också stort.

Så tycker våra medlemmar om Kyl & Värmepumpföretagen

2013-06-12 Under våren har undersökningsföretaget Ardeo genomfört en medlemsundersökning hos Kyl & Värmepumpföretagen. Via 200 telefonintervjuer har information samlats in från medlemsföretagen.

ROT-avdraget – från succé till syndabock!

2013-06-10 Skattereduktion för ROT-arbeten infördes i december 2008 och nästan omgående kunde man märka en klar ökning av ”vita” arbeten. Även omsättningen inom ROT-området ökade vilket ledde till att hantverkare och installatörer fick allt mer att göra. Initialt var systemet uppbyggt så att kunderna själva sökte skattereduktion genom att precisera vilka kostnader man haft för det arbete som genomförts. Systemet var ganska tungrott för myndigheterna och kunderna fick vänta ganska lång tid på att få sina pengar utbetalda.

Marcus Andersson, ny vd på IUC

2013-06-03 Marcus Andersson har anställts som verkställande direktör vid Installatörernas Utbildningscentrum, IUC i Katrineholm. Han kommer närmast från posten som administrativ chef vid JB Gymnasiet. Marcus är 46 år gammal och bor med sin familj i Örebro.

Förbered dig på de nya webbaserade certifieringsproven

2013-05-31 I samband med införandet av personliga certifikat för de som arbetar med HFC-köldmedier tog KV-företagen fram ett webbaserat diagnostiskt prov. Det vi erbjuder är tre stycken prov om 36 frågor vardera. Tanken är att på ett enkelt sätt kunna pröva sina kunskaper mot kraven som ställs enligt F-gasförordningen innan det är dags för det skarpa provtillfället vid något av de examinationscenter som Incert godkänt. Genom att genomföra de tre proven ges möjlighet mellan varje prov till repetition och inläsning av områden som känts svåra, allt för att ni ska komma väl förberedda till certifieringen.

Ny ambassadör för Gävle/Bergslagen!

2013-05-31 KV-företagen välkomnar 21-årige Kari-Jeremias Pihlajainen som branschambassadör. Han jobbar på Francks Kylindustri i Bergslagen och bor i Ludvika. Familjen och större delen av umgänget finns i Gävletrakten, där Kari-Jeremias också är uppväxt efter en flytt från finska Porli. Ambassadörens huvuduppgift är att ha kontakt med gymnasieskolan som har kylteknisk utbildning. Någon sådan finns inte i Ludvika men däremot i Gävle där Kari-Jeremias gick som gymnasieelev.

Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2013

2013-05-28 KV-företagen vill redan nu flagga för den numera traditionella aktiviteten ”Svenska kyl- och värmepumpdagen” som i år går av stapeln den 18 oktober. Även den här gången kommer vi att samlas i Göteborg, och dagsprogrammet hålls i biopalatset Bergakungen.

Var med som utställare på Nordbygg 2014!

2013-05-22 Det kan tyckas långt till den 1 april 2014, men som vi alla vet går tiden fortare än vad man ibland skulle önska. Lika bra att vara ute i god tid med andra ord.

AREA – kyl- och värmepumpentreprenörernas röst i Europa

2013-05-21 AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Totalt har den ett 20-tal medlemmar från 18 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 9 000 företag med 125 000 medarbetare och en samlad omsättning på över 25 miljarder Euro.

Fler utbildningsplatser på Yrkeshögskolan behövs.

2013-05-14 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Svensk Ventilation och Kyl & Värmepumpföretagen har uppvaktat Utbildningsdepartementet och Ulrika Stuart Hamilton, som är statssekreterare åt minister Maria Arnholm. Branschen behöver ha medarbetare med rätt kompetens, utbildningsnivå och rätt antal utbildningsplatser - en förutsättning för att branschens ska kunna möta de uppsatta energieffektiviseringsmålen. Ytterligare en positiv effekt av förslagen är fler unga i arbete inom branscher med stort rekryteringsbehov.

Rätt använt stärker ROT-avdraget seriösa företags verksamhet

2013-05-02 För kyl- och värmepumpbranschen har ROT-avdraget, tillsammans med företagscertifieringen och företagsauktorisationen, bidragit till en seriösare och sundare företagskultur. Tidigare utförda svarta arbeten har blivit vita vilket skapat trygghet för såväl kunder som företag.

Dubbel seger till Malmö i Skol-SM

2013-04-26 Kyl & Värmepumpföretagen gratulerar de stolta vinnarna i årets skol-SM i kyl- och värmepumpteknik. Universitetsholmens gymnasium i Malmö tog hem segern i tävlingen via vinnaren Elias Pettersson och andraplatsen via Tobias Jönsson. - Det var verkligen kul att vinna Skol-SM, och även över förväntan. Både jag och min klasskompis Tobias blev förvånade över att hamna på prispallen, säger en lika överraskad som glad Elias Pettersson. I år var det Jämtlands gymnasium i Östersunds tur att vara värd för tävlingen.

Myndighetsdagen gav förbättrade relationer och ökad förståelse

2013-04-26 Den 23 april anordnade Kyl & Värmepumpföretagen en myndighetsdag i Stockholm. Syftet var att utveckla dialogen mellan branschen och myndigheter. Eftersom kyl- och värmepumpbranschen lever i en vardag med många olika myndighetskrav, låg fokus denna gång på F-gasförordningen. Till mötet kom främst miljöinspektörer från kommunernas Miljö- och Hälsoskyddskontor men även Naturvårdsverket, entreprenörer och beställare fanns på plats. Programmet var upplagt så att alla parter fick beskriva sin ”vardag” och ta upp de saker man ansåg särskilt viktiga att diskutera.

Kontakter knöts på IUC:s företagsdag

2013-04-25 Den 3 april hade kyl- och värmepumpstudenterna på IUC i Katrineholm besök av företagare för att knyta kontakter inför kommande arbetsliv. Vissa studenter passade även på att boka in en LIA-plats för kommande period. Yrkeshögskolans benämning Lärande I Arbete (LIA) är det som kylföretagen brukar kalla praktik. Det formella begreppet stryker under att perioden har ett pedagogiskt syfte.

Svensk Kylnorm – Faktablad 11 – Yrkescertifiering

2013-04-24 I början av mars skickades en uppdatering av Faktablad 11 ut till alla abonnenter av Svensk Kylnorm. Bakgrunden till uppdateringen är att villkoren för diplomeringen har ändrats. Under hösten och våren har ett arbete med att ta fram kurser anpassade för att täcka de viktigaste delarna som ingår i diplomeringen pågått. Detta arbete ska resultera i ett antal färdiga kurspaket som ska vara klara att starta igång efter sommaren. Kravet på praktiskt prov vid diplomeringen har tagits bort av kostnadsmässiga skäl. Det skriftliga provet, där frågor av praktisk art är vanligt förekommande, ska kunna avläggas på ett antal olika orter i landet. Provet är webbaserat och hanteras av Incert.

Risk för Miljösanktionsavgift (MSA) vid inaktivt certifikat

2013-04-22 Risk för Miljösanktionsavgift (MSA) vid inaktivt certifikat I en del kommuner har beslut om MSA utgått då kommunen vid sin genomgång av insända årsrapporter upptäckt att personen som genomförde den kontrollen inte hade ett aktivt certifikat.

STI beviljas utbildning

2013-04-15 Kyl & Värmepumpföretagen vill gratulera Stockholms Tekniska Institut (STI) att de åter får nöjet att fylla på med kompetent personal till branschen genom sin 60 veckors utbildning i kyl- och värmepumpteknik.

Energispaning 2013

2013-04-12 Den 10 april arrangerades Energispaning 2013 av Kyl & Värmepumpföretagen. Närmare 100 personer kom för att ta del av dagens seminarieprogram och mingel. Nu finns alla presentationerna från dagen att ladda ned. De är sorterade i bokstavsordning efter föredragshållarnas efternamn.

Lyckad Energispaning!

2013-04-11 Den 10 april arrangerades Energispaning 2013 av Kyl & Värmepumpföretagen. Platsen var Courtyard by Marriott på Kungsholmen i Stockholm, och hit kom närmare 100 personer för att ta del av dagens seminarieprogram och mingel.

KV-företagen bjuder in till Myndighetsdag

2013-03-27 Myndighetsdagen anordnas för att stärka kontakten, öka förståelsen och fördjupa dialogen mellan bransch och myndigheter. Under dagen kommer nya händelser och behov i branschen att diskuteras i syfte att underlätta det dagliga arbetet för alla inblandade parter. Avsikten är att skapa ett återkommande forum för KV-företagen, dess medlemmar samt berörda myndigheter.

Ny utgåva av Allmän Del 3 - Svensk Kylnorm

2013-03-26 Alldeles nyligen distribuerades en ny utgåva av Del 3 (Utgåva 3, 2013) till alla abonnenter. Det är en fortsättning på arbetet med att uppdatera hela Allmänna delen av Svensk Kylnorm, där Del 1 uppdaterades under 2012. Att del 3 utges före del 2 (som kommer senare under 2013), beror på att ett mer omfattande arbete när det gäller tryckavsäkring i del 2, varit nödvändigt att utföra.

Vårens konjunkturrapport presenterad!

2013-03-25 Vårens konjunkturrapport från Industrifakta presenterad! Industrifakta har släppt vårens konjunkturrapport. I den ges en summering av året som gått samt en blick in i framtiden. Nedan följer en kort sammanfattning av innehållet i rapporten. Den fulla rapporten kan medlemmar i Kyl & Värmepumpföretagen ladda ner från medlemssidorna här på hemsidan.

Ytterligare en ny ambassadör till kylbranschen

2013-03-21 Under mars månad har kyl- och värmepumpbranschen fått en ny ambassadör i Jönköping. KV-företagen säger varmt välkommen till Alexander Beckman från Jönköpingsförorten Bankeryd. Alexander är 25 år och började sin första anställning som kyl- och värmepumptekniker på Tesab-företaget Polo Kylteknik i Jönköping i december förra året, efter att ha gått kyl- och värmepumpteknikerutbildningen på IUC i Katrineholm. Det han tycker är bäst med yrket är att arbetsuppgifterna är varierade. Fritiden ägnas åt socialt umgänge och träning.

Stort lyft för Auktorisationen av Kyl- och Värmepumpföretag!

2013-03-19 Under våren har de Tesab-företag som ännu inte sökt auktorisation, arbetat hårt med sina kvalitetsmanualer och sina rutiner för att kunna ansöka om att bli Auktoriserat Kyl- och Värmepumpföretag. Många av Tesab-företagen gör detta i samband med att de går in i en ISO-certifiering, vilket passar väldigt bra ihop med auktorisationen eftersom stora delar är gemensamma. Per-Erik Jansson på ICA välkomnar auktorisationen. ”- Nu kan vi ställa upp de kriterier vid upphandlingarna som gör att vi kan skilja ut de företag som arbetar seriöst och har en kompetens och ett kvalitetstänkande som vi värdesätter."

Energispaning - Du har väl inte glömt att anmäla dig?

2013-03-18 Den 10 april är det åter igen dags för Energispaning på Courtyard by Marriott Hotel i Stockholm. En heldag fullmatad med seminarier, visioner, frågor och svar. Där och då kommer vi att ta ett avstamp mot framtiden för att tillsammans diskutera utveckling och vägval. Fokus ligger uteslutande på frågor som berör energieffektivare användning av kyl- och värmepumpsystem. Parallella seminarier kommer att hållas i två salar med teman som "Hållbar kyla & värme" och "Framtidens butik".

Lyckad beställardag vid Celcia i Katrineholm

2013-03-12 Fredagen den 8 mars genomförde Kyl & Värmepumpföretagen i samarbete med Installatörernas Utbildningscentrum, IUC, en specialvisning av Celcia, den nya utbildningsplatsen i Katrineholm. Inbjudna var utvalda beställare med speciellt intresse för Co2- och styr & reglerteknik. Bland deltagarna fanns bland annat representanter från både ICA, KF samt Netto.

Har ni haft besök av SWEDAC på senare tid?

2013-02-27 Vi på KV-företagen och även Mikael ”Mecken” Jonsson på Svensk Dataförvaltning har fått många samtal och mejl angående de tillsyner som gjorts under senare tid. Det handlar om naturligtvis om den ackreditering många kylföretag har för trycksättning med gas.

Planerna inför Nordbygg 2014 är igång!

2013-02-25 Det kan tyckas långt till våren 2014 när året 2013 nyligen har inletts, men KV-företagen är redan i full fart med att planera mässdeltagande inför nästa års Nordbygg. Senast det begav sig tog föreningen ett nytt grepp, med en central placering mitt i kylavdelningen. Dels arrangerades ett antal öppna, kostnadsfria seminarier som ägde rum dagligen och i montern. Dels skyltade vi upp med våra främsta ”produkter”, det vill säga våra medlemsföretag. KV-företagen gjorde i ordning ett antal platser i montern, till vilka alla medlemsföretag fick en inbjudan om att bemanna. Tanken var att ge en möjlighet för entreprenörer och installatörer att ta plats på en mässa som annars är väldigt produktorienterad, en plats till vilken både nya och befintliga kunder skulle kunna söka sig till. Allt till en så låg kostnad som möjligt och utan att ta några större resurser i anspråk.

Två nya ambassadörer

2013-02-14 En viktig fråga för branschen är att väcka ungdomars nyfikenhet för yrket som kyl- och värmepumptekniker. Helt avgörande för att vi ska kunna få kontakt med potentiella nyförvärv är de tekniker som har en befintlig relation till någon gymnasieskola i landet. Dessa tekniker kallas ambassadörer för kylbranschen. Nu har vi mycket glädjande fått kontakt med två nya ambassadörer. De har båda gått yrkeshögskoleutbildningen på IUC i Katrineholm, och har sedan flyttat tillbaks till sina respektive hemtrakter.

Celcia invigt i Katrineholm

2013-02-08 Nu är kylbranschens nya utbildningsplats Celcia vid IUC i Katrineholm officiellt invigd! Ett åttiotal nyfikna hade slutit upp för att få den första titten på Europas modernaste övningsmiljö för kyla och värme.

Presentation - Kyltekniska Föreningen Malmö

2013-02-08 Här kan du ladda ned Per Jonassons presentation från mötet med Kyltekniska Föreningen i Malmö den 5 februari 2013.

Skånskt telebolag anklagas för fusk

2013-02-05 Det skånska företaget Teledirekt har i Helsingborgs tingsrätt stämt 20 företagare som säger sig ha lurats att teckna avtal om telekomföretagets tjänster. Samtidigt planerar företaget Varningsinfo i Sverige att väcka grupptalan mot Teledirekt för bedrägeri eller brott mot marknadsföringslagen.