Stockholm stänger e-tjänst för tillståndsansökan

2020-12-02

Miljöförvaltningen i Stockholms stad stänger e-tjänsten för ansökan om tillstånd för värmepump fredagen den 18 december. Anledningen är byte till ett nytt ärendehanteringsystem. Bytet uppges ta nästan två och en halv månad och beräknas vara klart den 1 mars 2021. Under tiden kan ansökan göras med hjälp av pappersblankett.

"Väntetiden för att ens bli tilldelad en handläggare vid ansökan ligger idag på ca 11-12 veckor i Stockholm. Vi tycker detta är på tok för lång tid och vi befarar naturligtvis att nedstängningen kan komma att förlänga väntetiderna ytterliggare", säger Morgan Willis, Teknisk Expert på SKVP.

Du kan läsa mer på Stockholms Stads hemsida.