Ny möjlighet för dig som ska nyanställa - Yrkesintroduktionsanställning!

2017-06-28

Nu kan IUC äntligen erbjuda dig som företagare ett förmånligt erbjudande när du anställer en företagslärling och anmäler denne till att gå IUC utbildning som Företagslärling till kyl- och värmepumptekniker.


I och med det nya kollektivavtalet mellan Installatörsföretagen och Byggnads som slöts i mitten av maj så erbjuds nu en ny anställningsmöjlighet som heter Yrkesintroduktions-anställning (YA-anställning/-avtal). En YA-anställning kan omfatta 6 till 12 månaders anställning för att efter det övergå i annan anställningsform (visstidsanställning, provanställning eller tillsvidareanställning). Under tiden lärlingen går på en YA-anställning måste det ingå minst 15 % utbildning, vilket det gör om lärlingen går på IUC:S lärlingsutbildning.

Information om IUCs utbildning hittar du här>>> eller ladda ned informationsbladet här: YA-erbjudande för lärlingar 2017-06-26.pdf

Arbetsgivaren kan få ersättning om lärlingen uppfyller något av följande:
•    Lärlingen är ungdom mellan 15–24 år som saknar erfarenhet av yrket.
•    Lärlingen är ungdom mellan 15-24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod.
•    Lärlingen har fyllt 25 år och har varit arbetslös på heltid sedan 12 månader.
•    Lärlingen är ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyan-lända invandrare.
•    Lärlingen är ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning.

Om personen du tänkt ska omfattas av en YA-anställning och redan är anställd, måste det nya arbetet vara inom ett annat avtalsområde. Fråga din arbetsgivare, Installatörsföretagen eller kontakta Arbetsförmedlingen om du behöver mer information.

Arbetsgivaren och lärlingen ersätts med följande:
•    Lärlingen ersätts med 75 % av lönen enligt kollektivavtalet. Företaget står för lönekostnaden.
•    Arbetsgivaren får en ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften på 31,42 procent från staten.
•    Arbetsgivaren får ersättning från staten för handledningsuppdraget med 115 kronor per dag vid heltidsarbete.

Här kan du få mer information från Arbetsförmedlingen om YA-anställningen, där återfinner du även ansökningsblanketter.