Hurry1020x340

2017-06-08

Möjlighet till sen ansökan

Vi kan informera om att det finns restplatser kvar till flera Yh-utbildningar. Hjälp oss därför att sprida informationen om utbildningarna på yrkeshögskolan bland kollegor, familj och vänner. De som ska välja yrkesbana kan ni givetvis inspirera lite extra. Branschen behöver tekniker, och utbildningarna behöver ha högt söktryck för att beviljas i nästa ansökningsomgång. Vi får därför ta ett gemensamt ansvar för att sprida informationen om utbildningarna och ansökningsdatum. 

Nästan alla tekniker som kommer ut från skolorna har färdiga f-gascertifikat och redo att debitera kund. Ju fler ansökningar vi får till utbildningarna, desto bättre tekniker kommer ut till er på företagen. Vi hoppas därför att alla företagsledare och tekniker i landet sprider informationen om yrkeshögskoleutbildningarna i sina kontaktnät. 

Till blivande tekniker säger vi välkomna till kyl- och värmepumpsbranschen. 

Sista ansökningsdatum:
19 juni, IUC, Katrineholm   -   Kyl & Värmepumptekniker
Juni, STI, Stockholm   -    Kyl & Värmepumptekniker
Juni-juli, Personal Skills, Helsingborg   -   Kyl & Ventilationstekniker

Läs mer om utbildningarna på skolornas hemsidor: 

Installatörernas Utbildningscentrum, IUC >>>

Stockholms Tekniska Institut, STI >>> 

Personal Skills >>>