oops

Felaktig information om värmepumpar i TV4:s program Fuskbyggarna

2017-09-08

Med anledning av det avsnitt av TV4:s programserie ”Fuskbyggarna” som sändes den 5 september 2017 vill Svenska Kyl & Värmepumpföretagen kort kommentera den information som ges där, gällande värmepumpens funktion.

I programmet, som i övrigt ger värdefull konsumentupplysning gällande oseriösa byggföretag, visas en värmepump av så kallad luft/luft-modell. Den består av en inomhusdel och en utomhusdel, mellan vilka rör är dragna. I programmet sägs att den kan orsaka att dålig luft sprids in i huset från källaren, där utomhusdelen är placerad.

"Detta stämmer inte för en normal värmepump likt de som förevisas i programmet", kommenterar Per Jonasson, vd för branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

"Mellan utomhusdelen och inomhusdelen transporteras ingen luft alls. Rören som förbinder de bägge delarna utgörs av ett slutet system som innehåller en gas, ett köldmedium. Denna gas används för att transportera värmeenergi in huset som sedan värmer inomhusluften via inomhusdelen, i vilken det sitter värmeväxlare och fläktar. Ingen luft tillförs alltså huset via värmepumpen." 

Per tillägger att det visserligen finns enstaka modeller på marknaden som även kan ventilera, men ingen av dem förekommer i programmet.

Den eller de modellerna kommer då också utrustade med filter vilka renar luften från damm, pollen, bakterier, virus och mögel innan den strömmar in i rummet.

Vad gäller placeringen av en värmepumps utomhusdel finns det ändå en hel del att tänka på, oavsett om den ventilerar luften eller inte.

"Den gamla värmepumpens placering i källaren är inget att rekommendera, tvärtom", fortsätter Per Jonasson.

"Vad som händer är att utrymmet kyls ner och värmepumpens funktion kommer gradvis att försämras. Den nya värmepumpen, med sin betydligt mer fackmannamässiga placering, kommer familjen att ha mycket större nytta av och ge dem en välkommen energibesparing. Även om familjen aldrig riskerade att få in mögelsporer i huset via värmepumpen så belyser det ändå vikten av att anlita certifierade och kvalificerade installatörer som vet vad de pysslar med."