news

Nyheter

Uppdatering - COVID-19, läcksökning och förnyelse av certifikat

2020-04-02 Naturvårdverket (SNV) har publicerat vägledning för hur operatörer och serviceföretag bör agera i händelse av problem med att utföra/rapportera regelbundna läckagekontroller samt vid förnyelse av F-gascertifikat. Vägledningen hittar du här...

Satsa på varseldrabbade – skapa snabbspår för omställning

2020-03-27 DEBATT. Ett rätt inriktat omställningspaket kan innebära att många människor som blivit uppsagda kan skola om sig och hitta ett jobb, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, idag på altinget.se

Vårens konjunkturrapport presenterad

2020-03-20 Vårens konjunkturrapport från Navet Analytics har just släppts. Här följer en kortare sammanfattning av vad som står där. OBSERVERA att denna rapport togs fram innan virusutbrottet COVID-19 bröt ut med full kraft. Därför kan vissa av gjorda antaganden vara väl optimistiska. Som komplement till denna rapport släppte därför Navet Analytics en kompletterande rapport kallad ”Analys av Coronavirusets effekter på byggmarknaden”. Rapporterna går att ladda ner i sin helhet från föreningens medlemssidor.

COVID-19 och läcksökning – rekommendation till våra medlemmar

2020-03-19 Vi har tidigare kunnat meddela att serviceföretag i flera fall haft problem att kunna genomföra periodiska läckagekontroller. Baserat på information från många av er medlemmar i SKVP kan vi bara konstatera att detta är ett mycket snabbt ökande bekymmer. Blir ni hindrade att utföra den periodiska läckagekontrollen enligt avtal är vår rekommendation enligt följande...

Konsekvenser av coronaviruset

2020-03-16 Två bekymmersamma situationer som påverkar vår bransch har uppstått som konsekvenser av coronaviruset. Det gäller problem med att utföra läckagekontroller och svårighet att hinna med omcertifiering. Bägge dessa frågor har högsta prioritet hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och vi arbetar hårt tillsammans med de myndigheter som ansvarar för frågorna för att hitta snabba, praktiska och funktionella lösningar.

Skatteverket ändrar sig - ROT-schablonen gäller vid utbyte

2020-03-10 Ända sedan 2009 har värmepumpbranschen används sig av en ROT-schablon för beräkning av ROT-avdrag vid helentreprenader. Schablonen har dock inte gällt vid utbyte. Då vi nyligen uppmärksammat att schablonen ändå används av vissa installatörer vid utbyte och det därmed skapat osäkerhet och frustration hos de som försöker följa reglerna valde Skatteverket att ompröva sin inställning och beslutade därefter att godkänna användandet av schablonen även vid utbyte.

F-gascertifikats giltighet efter Brexit

2020-03-03 När Storbritannien lämnade den Europeiska Unionen den 31 januari i år gjordes det baserat på ett utträdesavtal. Avtalet inkluderar en övergångsperiod som löper till och med klockan 23.00 den 31/12 2020. Läs vad som gäller för f-gascertifikats giltighet under övergångsperioden och efter att övergångsperioden har löpt ut.

Decenniets första nummer av Klimat finns nu att läsa!

2020-02-25 Decenniets första nummer av Klimat är ute nu. I nummer 1 kan du bland annat läsa om att kyl- och värmepumpsbranchen får fler YH-utbildningar än någonsin, om Pavel Makhnatch som är doktor i köldmedier och om uppropet för att höja statusen på yrkesutbildningar. Detta och mycket mer!

Inrätta nationell strategi för att öka yrkesutbildningens status

2020-02-21 Yrkesutbildningarnas låga sociala status är en stor utmaning för framtidens kompetensförsörjning. Att sänka behörighetskraven till utbildningarna vore ett dråpslag mot branscherna, skriver Per Jonasson, vd SKVP, tillsammans med företrädare för två andra branschorganisationer i en debattartikel i Altinget idag.

Mässåret 2020

2020-02-13 2020 är ett riktigt mässår – både på hemmaplan och ute i Europa. Vi börjar med Mostra Convegno Expocomfort i Milano (OBS! Mostra är flyttad till september) för att sedan vända åter till Sverige där Nordbygg äger rum i april. Hösten rundar vi sedan av med Chillventa i Nürnberg och vår egen Svenska Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm.

Möt Magdalena Björk, en mycket uppskattad yrkesambassadör

2020-02-11 Våra yrkesambassadörer är unga förebilder som till vardags jobbar på kyl- och värmepumpsföretag runt om i landet. De brinner för att fler ungdomar ska satsa på en kyl- och värmepumpsutbildning. En av våra uppskattade yrkesambassadörer är Magdalena Björk som arbetar som kyl- och värmepumpekniker på Labkyl i Stockholm.

Dämpad avslutning på värmepumpåret 2019

2020-01-20 Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan.

Så lockar vi fler tekniker till branschen

2020-01-20 Det råder ingen hemlighet om att branschen är i ett stort behov av nya kyl & värmepumptekniker. Många aktiviteter har genomförts av både SKVP och andra aktörer för att komma till rätta med denna utmaning. För ett år sedan genomförde SKVP en digital kampanj med mycket goda resultat. Nu gör vi det igen...

Gott nytt påfyllnadsförbudsår!

2020-01-17 Från den första januari i år är det förbjudet att installera kyl och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP värde över 2500. Det är även förbjudet att fylla på kyl- och frysutrustning med nytt köldmedium där kylutrustningens koldioxidekvivalenter överstiger 40 ton*. Så vad kan följden bli om man bryter mot detta?

Kyl- och värmepumpbranschen får fler YH-utbildningar än någonsin

2020-01-14 SKVP har länge uppmärksammat beslutsfattare, myndigheter och övriga intressenter på behovet av fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Nu har budskapet nått fram, och när årets beviljanden presenteras kan vi glädjande konstatera att fem av sju ansökta kyl- och värmepumputbildningar beviljas.

En av kylbranschens förgrundsfigurer har gått bort

2020-01-10 Under nyårshelgen nåddes vi av det mycket tråkiga beskedet att Ebbe Lyth hastigt avlidit. Få, om ens någon, har haft sådan påverkan på kylbranschen som Ebbe.