news

Nyheter

Stängda gränser inget hinder för nordiskt samarbete

2021-05-04 De stängda gränserna och den upplevda klyftan i samhället mellan oss och våra nordiska grannländer är inget som drabbat SKVP:s kansli nämnvärt. På SKVP har man nu påbörjat ett nära samarbete med våra norska kollegor på Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) då flertalet frågeställningar och utmaningar är desamma för de två föreningarna.

Frukostwebbinarium: Naturliga köldmedium och små fyllnadsmänger

2021-04-29 Med kunskapen om miljöeffekterna av syntetiska köldmedier är naturliga köldmedier det logiska valet. Men med dessa finns det några utmaningar som behöver beaktas, för de flesta naturliga köldmedier betyder det att minska risken från en explosiv atmosfär. Under webbseminariet kommer vi att presentera en översikt av de lagar och standarder som styr, våra tekniska lösningar och visa vad som är möjligt idag inom 3 olika applikationer inom uppvärmning och luftkonditionering. Alla tre projekten ingår i Energimyndighetens projekt Termo och kallas PentaProp, ProPack, EcoPack.

Ökad försäljning av villavärmepumpar

2021-04-16 2021 har börjat bra för värmepumpbranschen. Det är främst försäljningen av värmepumpar för villamarknaden som har ökat kraftigt under första kvartalet. För marknadssegmentet ”fastighetsvärmepumpar" har det däremot varit en nedgång.

IEA Heat Pump Conference 2020

2021-04-14 Den 26 april påbörjas den 13:e upplagan av IEA Heat Pump Conference, en världsomspännande conferans på temat värmepumpande teknik. Konferensen kommer att fungera som ett forum för att diskutera den senaste tekniken inom värmepumpar och utbyta värdefull kunskap inom marknads-, policy- och standardinformation om relaterad teknik. Konferensen som skulle ske enbart fysiskt på plats i Sydkorea, kommer nu genomföras som en hybridkonferens med möjlighet att delta online.

Gymnasiet genomgår större förändring - ämnesbetygsreformen

2021-04-13 Med jämna mellanrum genomgår skolväsendet större förändringar. Senast gymnasiet gjorde en större förändring var 2011, då läroplanen GY11 sjösattes, och kylutbildningen hamnade på VF-programmet. Nu är det dags för nästa stora förändring, ämnesbetygsreformen, och här har kylbranschen möjlighet att vara med och förbättra de yrkesrelaterade delarna av gymnasiet.

Frukostwebbinarium: Borrhål i serie eller parallellt, vad har det för betydelse?

2021-04-09 Om en geoenergianläggning har mer än ett borrhål, ska man då koppla borrhålen i serie eller parallellt? Frågan dyker upp då och då, både för småhus och större fastigheter. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, illustrerar konsekvenserna av seriellt och parallellt kopplade borrhål.

Ackreditering för tryckprovning vid installation av luft-luftvärmepump

2021-03-30 En återkommande fråga till föreningen har varit vad som gäller vid installation av luft-luftvärmepumpar där köldmedieslingan försluts med flare-kopplingar. Mer specifikt, om den efterföljande läcksökningen med tryckhöjande medium kräver att företaget ska vara ackrediterat för tryckprovning.

F-gasförordningen under utvärdering – var med och påverka!

2021-03-23 F-gasförordningen (EU 517/2014) är under utvärderingen och ett antal konsultbolag har fått i uppgift av EU kommissionen att dels förbereda bakgrundsmaterial för revideringen och dels att komma med förbättringsförslag. SKVP är aktiva i arbetet genom de två europeiska föreningarna EHPA och AREA. För att få bättre underlag i detta arbete ber vi er ta några minuter och fylla i en utvärdering.

Ny utgåva av Svensk Kylnorm, faktablad 4

2021-03-22 I februari skickades det nya faktablad 4 ut till alla som abonnerar på Svensk Kylnorm Faktablad. Faktablad 4 innehåller anvisningar och förklaringar av olika dokument som krävs när det gäller till exempel tillstånd och anmälan för transport av farligt gods och farligt avfall.

Små steg ger stora förändringar

2021-03-17 En av de mest givande satsningarna som SKVP har gjort för att främja nyrekryteringen, är den digitala informationskampanj som genomförts de senaste två åren, och som nu är aktiverad igen. Kanske har du sett kampanjen i dina flöden, kanske har du redan delat den i dina kanaler. I så fall – STORT tack! Har du inte delat vårt inlägg, hjälp oss gärna att göra det.

Välkommen till seminarium om vätskeburna system och dess fluider

2021-03-03 Mycket energi går förlorad på grund av kompetensbrist i skötseln och konstruktion av köldbärarsystem. Vad beror det på egentligen? Okunskap, ovilja eller fel materialval? Under en förmiddag - onsdag 17 mars - arrangerad av tekniktidningen Energi & Miljö försöker man reda ut detta.

Välkommen till vår nya hemsida

2021-03-02 Nu är den på plats! Vår uppfräschade och uppdaterade hemsida som vi under en period har jobbat med och nu äntligen har lanserat. Vi hoppas att du som besöker hemsidan gillar den nya designen lika mycket som vi gör, och att du med enkelhet ska hitta det du letar efter.

Var med och påverka KVP-dagen!

2021-02-22 Årets viktigaste branschdag, Svenska Kyl & Värmepumpdagen är nu beslutad att hållas den 18 november 2021. Med tanke på rådande situation blir arrangemanget även i år i digital form, något som visade sig fungera mycket bra 2020. Nu kan du vara med och påverka innehållet i programmet.

Årets första nummer av Klimat ute nu!

2021-02-08 Årets första nummer av Klimat är ute nu. I nummer 1 kan du bland annat läsa om ett nytt rekord i antalet beviljade YH-utbildningar. Du kan också läsa om att SKVP får ny vd och att värmepumpsåret 2020 var mycket positivt, trots rådande pandemi. Detta och mycket mer!

Antal YH-utbildningar slår rekord igen

2021-01-25 Nu har det glädjande beskedet kommit om vilka YH-utbildningar inom kyl- och värmepumpteknik som får startbesked inför hösten. Förra året kom Myndigheten för Yrkeshögskolan (Myh) med det glädjande beskedet att totalt åtta klasser kunde starta. Nu kommande höst utökas antal kylteknikerutbildningar ytterligare till hela 11 klasser.

Anders Mårtensson ny VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2021-01-15 Den 1 juni tillträder Anders Mårtensson som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han tar över efter Per Jonasson, som varit bolagets vd sedan 2010. Anders kommer närmast från VVS Fabrikanternas Råd och rollen som vd där.

Mycket positivt värmepumpsår 2020 – trots rådande pandemi

2021-01-13 Sista kvartalet 2020 ökade försäljningen inom alla segment utom för bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen med 16 procent. Helåret 2020 har, trots pandemin, varit ett positivt år för värmepumpar och försäljningen ökade med 9 procent jämfört med helåret 2019.