news

Nyheter

Helt ny årsrapport för köldmedierapportering avseende 2017

2018-01-22 - Eftersom det kom en helt ny svensk f-gasförordning, som började gälla 1 januari 2017, var det nödvändigt att anpassa årsrapporteringen (Årsrapport 2017.pdf) till den nya förordningen. I samband med att förändringar ändå skulle göras, passade vi även på att förändra layouten.

Starkt år för värmepumpar – trots borrstopp i Stockholm

2018-01-17 - 2017 var ett år när försäljningen av värmepumpar ökade jämfört med 2016. Totalt ökade försäljningen med 7%. Efter en konstant ökning under årets första tre kvartal mattades dock försäljningen av under sista kvartalet och landade på samma nivå som motsvarande kvartal 2016. Detta som en direkt konsekvens av det plötsligt införda borrstoppet i Stockholms stad.

IUC startar branschskola för kylmontörer

2018-01-15 - Den 12 januari lämnade Skolverket besked om vilka som får delta i myndighetens nya försöksverksamhet med branschskolor – och Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) blev en av skolorna som fick sin ansökan beviljad.

Vi klarar inte klimatmålen utan utbildade värmepumpsmontörer

2018-01-03 - 50 procent av uppvärmningen i byggnader år 2060 måste ske med värmepumpar om klimatmålen ska kunna nås. Därför behövs en branschskola för kyl- och värmepumpsmontörer, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en debattartikel i Dagens Opinion i slutet av december.