news

Nyheter

Ny konsumentköplag från 1 maj

2022-05-10 En ny konsumentköplag började gälla 1 maj 2022. En viktig förändring har gjorts beträffande reklamationsrätten. Den nya lagen innebär ett starkare skydd för konsumenterna.

Värmepumpbranschen gör ett starkt första kvartal trots oron i omvärlden

2022-04-21 Trots oron i omvärlden har det installerats 12% fler värmepumpar jämfört med samma period förra året. Tyvärr är det fortsatt ett ansträngt läge vad gäller att få fram komponenter och halvledare i den omfattning branschen behöver. Detta är ett problem vår bransch delar med många andra branscher.

Förslag till ny F-gasförordning - kommissionen vill öka tempot i utfasningen av HFC-köldmedier

2022-04-13 Utifrån den pågående globala uppvärmning och de allvarliga konsekvenser detta innebär, har EU:s ambition i miljöarbetet ökat. I EU:s ”Gröna giv” finns nu en målsättning att bli koldioxidneutral fram till 2050 vilket innebär att nedfasningen av de starkt växthusdrivande fluorerade köldmedierna behöver skyndas på. EU-kommissionen konstaterar att utfasningen med nuvarande direktiv inte går snabbt nog utifrån de uppdaterade klimatmålen varför man nu föreslagit en skärpning av direktivet på flera punkter. I arbetet med att ta fram ett nytt förslag har behovet av fler kompetenta installatörer identifierats. Med fler installatörer som kan hantera de naturliga köldmedierna ökar förutsättningen för en snabbare nedfasning av de växthuspåverkande köldmedierna

Fjärrvärme vs värmepumpar – bilden kan nyanseras

2022-02-22 Genom att anlägga ett månghundraårigt tidsperspektiv har fjärrvärmesektorn undvikit en diskussion om utsläppsnivåerna. På hundra års sikt är skogsbiobränsle koldioxidneutralt. Men i ett 30-årsperspektiv, och "1,5-gradersmål” enligt IPCC, visar sig fjärrvärmesektorn enligt våra beräkningar utgöra den kanske största koldioxidutsläpparen av alla svenska verk¬samheter – cirka 20 miljoner ton koldioxid (CO2) per år – istället för anförda 3,52 miljoner ton . Med en riktig kalkyl är det sannolikt 5 miljoner ton för sopor och ytterligare 15 miljoner ton för skogsbiobränslen. 20 miljoner ton kan jämföras med inrikes transporters 15 miljoner ton eller hela industrins 14,5 miljoner ton.

SKVP omnämnda i ett inslag i SVT-Aktuellt

2022-02-03 I ett inslag i SVT-Aktuellt den 2 februari behandlas det tillväxt som råder inom värmepumpmarknaden.

Juridisk rådgivning

2022-01-19 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har ett tecknat samarbetsavtal med Allt om Juridik som är störst i landet inom juridisk kompetensförsörjning.

Värmepumpbranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19 Trots den rådande pandemin och komponentbrist har försäljningen av värmepumpar ökat med 11 procent under 2021. Alla segment har ökat under året men segmentet luft-vattenvärmepumpar har gått särskilt starkt med en tillväxt på 21 procent under 2021.

Lödprov

2022-01-19 Information om utökade krav vid ansökan om Personcertifikat för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar där köldmedlet är f-gaser.