news

Nyheter

Dämpad avslutning på värmepumpåret 2019

2020-01-20 Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan.

Så lockar vi fler tekniker till branschen

2020-01-20 Det råder ingen hemlighet om att branschen är i ett stort behov av nya kyl & värmepumptekniker. Många aktiviteter har genomförts av både SKVP och andra aktörer för att komma till rätta med denna utmaning. För ett år sedan genomförde SKVP en digital kampanj med mycket goda resultat. Nu gör vi det igen...

Gott nytt påfyllnadsförbudsår!

2020-01-17 Från den första januari i år förbjudet att installera kyl och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP värde över 2500. Det är även förbjudet att fylla på kyl- och frysanläggningar med nytt köldmedium där anläggningens koldioxidekvivalent överstiger 40 ton. Så vad kan följden bli om man bryter mot detta?

Kyl- och värmepumpbranschen får fler YH-utbildningar än någonsin

2020-01-14 SKVP har länge uppmärksammat beslutsfattare, myndigheter och övriga intressenter på behovet av fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Nu har budskapet nått fram, och när årets beviljanden presenteras kan vi glädjande konstatera att fem av sju ansökta kyl- och värmepumputbildningar beviljas.

En av kylbranschens förgrundsfigurer har gått bort

2020-01-10 Under nyårshelgen nåddes vi av det mycket tråkiga beskedet att Ebbe Lyth hastigt avlidit. Få, om ens någon, har haft sådan påverkan på kylbranschen som Ebbe.