nurn

Engagemang & Kommittéer

Nedan listas olika kommitteer, arbetsgrupper, projekt etc där företrädare från SKVP finns representerade.

Organisation Namn Ansvarig på SKVP Roll
AREA Styrelsen Per Jonasson Ledamot
EHPA Education Committee Morgan Willis Ordförande
EHPA Quality Label Swedish National Committee Morgan Willis Ordförande
EHPA National Associations Committee Anne-Lee Bertenstam Ledamot
SIS TK 467: Värmepumpar Morgan Willis Deltagare
SIS TK 189: Installationer Anne-Lee Bertenstam Deltagare
SIS TK 243: Säkerhet Anne-Lee Bertenstam Deltagare
IEA IEA HPP Styrelse Per Jonasson Ledamot
INCERT Styrelse Per Jonasson Ledamot
INCERT Styrelse Morgan Willis Suppleant
KYS Styrelse Per Jonasson Ledamot
KYS Styrelse Morgan Willis Suppleant
Skolverket Nationella Programrådet Henrik Brengesjö Ledamot
INSU Styrelse Per Jonasson Ledamot
INSU Ledningsgrupp VVS-ingenjör Henrik Brengesjö Ledamot
INSU Ledningsgrupp Kyl- och värmepumpteknik Per Jonasson Ordförande
Personal Skills Ledningsgrupp Kylteknik Henrik Brengesjö Ledamot
ARN Bostadssektionen Morgan Willis Ledamot
ARN Bostadssektionen Anne-Lee Bertenstam Ledamot
RHC HWG 100% RE Buildings Morgan Willis Teknisk expert
KCM Ledningsgrupp Värmepumptekniker Anne-Lee Bertenstam Ledamot