Penna_dator715x180

Filmer 2018

Svenska Kyl & Värmepumpdagen blev en succé. I en mix av teknik, praktik och forskning gavs chansen att lyssna på presentationer för att bli förberedda för framtiden och alla dess utmaningar i en inspirerande miljö av interaktion mellan forskare, tillverkare, installatörer och brukare.

Nedan finner du inspelningar av de föredrag som hölls i stora salen:

Framtidens värmepumpar - Styrbjörn Drugge, Bosch Thermoteknik Utbildning & Utveckling - Robert Björk, Edekyl & Värme AB F-Gasförordningen - Praktiska Utmaningar för leverantörerna - Peter Grahn, Huurr
Forskning om nya köldmedier - Pavel Makhnatch, KTH Så hanterar du brandfarliga köldmedier - Stig Rath, VKE Datacenter - Kylsystem som framtida energiresurs i värmesystem - Niclas Nyström, Digiplex
Brandfarliga köldbärare i värmepumpssystem - Lars Synnerholm, MSB Fossilfritt Sverige - Hur ska det gå till? - Maria Wetterstrand, Miltton Purpose Paneldebatt - Hur ska vi klara omställningen till hållbara köldmedier?