myndag

Myndighetsdagen

I samband med Nordbygg 2018 på Stockholmsmässan anordnar SKVP ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om köldmediefrågor onsdagen den 11 april. 

Syftet är att skapa ett forum för SKVP och myndigheter med koppling till kyl- och värmepumpbranschen. Detta för att diskutera nya regler, f-gasförordningen, förändringar och behov i branschen samt att underlätta det dagliga arbetet för alla inblandade parter. I och med genomförandet av en Myndighetsdag kan vi skapa ännu bättre dialog mellan bransch och myndigheter som förhoppningsvis resulterar i beslut som underlättar företagens dagliga verksamhet samtidigt som de är optimala för myndigheterna.

Anmäl dig här>>>

Program Myndighetsdag, lokal K16 Stockholmsmässan

Kl. 13.15 Registrering
Kl. 13.30 Välkommen
Dagens program presenteras. SKVP informerar från ett branschperspektiv.
Kl. 13.45 Gällande regelverk
Naturvårdsverket informerar om gällande regelverk samt utmaningar de möter i sitt arbete.   
Kl. 14.15  Köldmedierapporteringen ur kommunens synvinkel
Miljöförvaltningen Stockholms Stad, berättar hur de arbetar och om erfarenheterna med de nya årsrapporterna.
Kl. 14.45 Årsrapporteringen ur ett kylföretags perspektiv
En kylentreprenör berättar hur de arbetar, vad de upplever som svårigheter och vad de ser för möjligheter. Vad kan förbättras och förenklas?
Kl. 15.15 Verksamhetsstöd för köldmediehantering
Svensk Dataförvaltning informerar om den mjukvara som finns att tillgå idag för bl a hantering av årsrapporteringen.
Kl. 15.45 Avslutning och fika
Sammanfattning och diskussion kring dagens tema.