fastigdag

Fastighetsdagen

Onsdagen den 11 april viker vi för temat fastighetsvärmepumpar. Intresset för värmepumpar är stort bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Många anser frågan ganska komplex, det handlar om mycket pengar och det är svårt att komma till beslut. Det här tänkte SKVP försöka råda bot på – genom att bjuda in till Fastighetsdag. Inbjudan Fastighetsdag 11 april 2018.pdf

Här anmäler du dig!

Tillsammans med ett begränsat antal tillverkare och installatörer pratar vi teknik, upphandling, avtal och ekonomi under ett seminariepass på förmiddagen. Syftet är att ge information och inspiration för att komma igång med sina projekt och fatta välgrundade investeringsbeslut. Detta avrundar vi sedan med en gemensam lunch. Arrangemanget är kostnadsfritt att delta.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ges en unik möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring vad man bör tänka på i samband med nyinstallation eller byte av uppvärmningssystem. För de frågor eller funderingar som dyker upp finns experter och företag på plats redo att vägleda rätt. Den efterföljande mingel-lunchen ger samtidigt möjligheten att på ett avslappat sätt knyta värdefulla kontakter med pålitliga och kompetenta tillverkare och installatörer inom värmepumpområdet.

Gå direkt till anmälan>>>

Lokal K16, Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö (i samband med Nordbygg 2018)

Kl. 09.45    Registrering i lokal K16      
Kl. 10.00 Att bli med värmepump – vad ska man tänka på?
Att välja uppvärmningsform till sin fastighet eller bostadsrättsförening är ett stort, komplext och viktigt val. Det handlar om mycket pengar och det kan vara svårt att komma till beslut. När man funderar på att byta uppvärmningsform, vad mer är det man bör undersöka samtidigt? I detta inledande föredrag ges tips, råd och förslag på hur man bör gå tillväga för att undvika problem och fallgropar.
Per Jonasson,
SKVP
Kl. 10.30 Olika typer av värmepumpar – övergripande teknik
Många har redan en egen värmepump, eller känner säkert någon som har en.
Men, hur fungerar den egentligen? Vilka olika typer finns det? Vad skiljer i investeringskostnad, effektivitet och återbetalningstid? Samt, vilken typ skulle kunna passa just mig?
Johan Landé, 
SKVP
Kl. 11.00  Hur påverkas ekonomin – hur vet jag om det är lönsamt?
Hur bör en investeringsbedömning av ett värmepumpsystem i en fastighet göras? Presentationen förklarar skillnaden mellan real- och nominell ränta och visar på hur olika antagen om avskrivningstider, räntesatser och framtida energipriser påverkar investeringskalkylen.
Jan-Erik Nowacki, SKVP
Kl. 11.30 Erfarenheter från ett verkligt fall
Vad ska man tänka på vid en upphandling av ett värmepumpsystem? Vilka leveransvillkor gäller, vilka uppgifter behöver lämnas och hur ska ett anbud se ut?
Repr. från en värmepumpinstallatör och  en bostadsrättsförening
Kl. 12.00  Lunch och mingel    
Kl. 13.00 Besök i A-hallen