NordbyggHuvudentre

Nordbygg 2018


Den 10-13 april 2018 arrangeras Nordbygg, som är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Precis som senast det begav sig kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att genomföra en hel del aktiviteter i och  kring sin monter A29:31. Självklart kommer vi som vanligt hålla med spännande föredrag varje heltimme mellan kl. 11.00 och 15.00. Här hittar du hela programmet - Nordbygg2018_program_A29_31.pdf

Även det uppskattade Entreprenörstorget kommer tillbaka. 

Utställare på Entreprenörstorget Nordbygg 2018:

Dag Företag
Tisdag 10 april
(Tema Utbildningar)

IUC Utbildning 
Heta Utbildningar
Kunskapscentrum i Markaryd

   
Onsdag 11 april
(Tema Fastighetsvärmepumpar)

Vi värmer Sverige
Kylgruppen
Energipartner

   
Torsdag 12 april

Vi värmer Sverige
IOS Luftvärmecenter AB
Luftmiljöbutiken i Stockholm AB

   
Fredag 13 april

Vi värmer Sverige
Teknisk Fastighetsservice

Indoor Energy Services Sweden AB

 

En annan mycket uppskattad aktivitet som återkommer är ”Fastighetsdagen”. Förmiddagen på onsdagen den 11 april viker vi för temat fastighetsvärmepumpar.

SKVP kommer även att arrangera en "Myndighetsdag" under en eftermiddag i direkt anslutning till Fastighetsdagen, det vill säga på eftermiddagen den 11 april. Syftet är att skapa ett forum för SKVP och myndigheter med koppling till kyl- och värmepumpbranschen. Detta för att diskutera nya regler, f-gasförordningen, förändringar och behov i branschen samt att underlätta det dagliga arbetet för alla inblandade parter.