Mässa1270x340_ny

Aktiviteter

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens uppdrag är att initiera och genomföra aktiviteter som skapar lönsamhet i medlemsföretagen samt bidrar till att utveckla företagens marknad inom kyla, värme, energi och miljö.

En del av föreningens aktiviteteter har blivit årligt återkommande medan andra skapas efter aktuellt behov.

Välkommen att delta på något av våra arrangemang!